Ceny (i stawki) węzłowe – harmonizacja rozwiązań rynkowych z nowymi trendami rozwojowymi

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Ceny (i stawki) węzłowe – harmonizacja rozwiązań rynkowych z nowymi trendami rozwojowymi

Autorzy :
Buriak, J.
Politechnika Gdańska,
Kiciński, J.
Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych,
Korab, R.
Politechnika Śląska,
Abstrakty : W artykule przedstawiono wyniki symulacji wykonanych na modelach krajowego systemu elektroenergetycznego, ilustrujące wymienione właściwości modelu cen węzłowych. Przedstawiono wyniki analiz uwzględniających rozwój energetyki atomowej oraz energetyki rozproszonej.

Słowa kluczowe : symulacja, system elektroenergetyczny, rynek energii elektrycznej, cena, electricity market, simulation, electric power system, cost,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2009
Numer : nr 2
Strony : 31 – 40
Bibliografia : 1. Popczyk J., Żmuda K., Kocot H., Korab R., Siwy E., Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
2. Caramanis M.A., Bohn R.E., Schweppe RA., Optimal Spot Pricing: Practice and Theory. IEEE Trans, on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-101, nr 9, September 1982.
3. Schweppe RZ., Caramanis M.Z., Tabors R.D., Bohn R.E., Spot Pricing of Electricity, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 1988.
4. Rivier M., Perez-Arriaga L, Computation and decomposition of spot prices for transmission pricing. llth PSC Conference, Avignon, France, August 1993.
5. Xie K., Song Y.H., Stonhan J., Yu E., Liu G., Decomposition model and interior point methods for optimal spot pricing of electricity in deregulation environments. IEEE Transactions on Power Systems, vol. 15, nr l, February 2000.
6. Kocot H., Planowanie rozwoju sieci przesyłowej i 110 kV w warunkach rynku energii elektrycznej, rozprawa doktorska, Gliwice 2000.
7. Korab R., Modele efektywnych taryf przesyłowych w sieciach elektroenergetycznych, rozprawa doktorska, Gliwice 2003. :
8. Wood A.J., Wollenberg B.F, Power Generation, Operation and Control, J. Wiley & Sons Inc., New York 1996.
9. Kasprzyk S., Program polskiej energetyki jądrowej – najkorzystniejsze lokalizacje, moce w tych lokalizacjach, rozwój i modernizacja sieci NN i rozdzielni NN, Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 2009.
DOI :
Cytuj : Buriak, J. ,Kiciński, J. ,Korab, R. , Ceny (i stawki) węzłowe – harmonizacja rozwiązań rynkowych z nowymi trendami rozwojowymi. Acta Energetica nr 2/2009
facebook