Journal : Acta Energetica
Article : Choosing Membership Function for Method of Localization of Additional Reactive Power Sources in a Power Grid Using Fuzzy Logic

Authors :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.bajor@ien.gda.pl,
Kosmecki, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.kosmecki@ien.gda.pl,
Wilk, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch. Gdańsk University of Technology, m.wilk@ien.gda.pl,
Hyrzyński, R.
ENERGA SA, rafal.hyrzynski@energa.pl,
Karcz, M.
ENERGA SA, michal.karcz@energa.pl,
Lemański, M.
ENERGA SA, marcin.lemanski@energa.pl,
Lewandowski, K.
ENERGA SA, karol.lewandowski@energa.pl,
Nojek, S.
ENERGA SA, sebastian.nojek@energa.pl,
Kornatka, M.
Częstochowa University of Technology, kornatka@el.pcz.czest.pl,
Korniluk, W.
Białystok University of Technology, korniluk@pb.edu.pl,
Petelski, P.
Białystok University of Technology, petp@o2.pl,
Kowalak, R.
Gdańsk University of Technology, r.kowalak@ely.pg.gda.pl,
Księżyk, K.
PLANS, krzysztof.ksiezyk@plans.com.pl,
Zdun, T.
PLANS, tomasz.zdun@plans.com.pl,
Lis, R.
Wrocław University of Technology, robert.lis@pwr.wroc.pl,
Łabuzek, M.
Wrocław University of Technology, miroslaw.labuzek@pwr.wroc.pl,
Miklaszewska, R.
ENERGA Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o., roza.m@onet.eu,
Miller, P.
Lublin University of Technology, p.miller@pollub.pl,
Wancerz, M.
Lublin University of Technology, m.wancerz@pollub.pl,
Pruski, P.
Silesian University of Technology, piotr.pruski@polsl.pl,
Paszek, S.
Silesian University of Technology, stefan.paszek@polsl.pl,
Spałek, D.
Politechnika Śląska, Dariusz.Spalek@polsl.pl,
Szczepanik, J.
Cracow University of Technology, jerzy_szczepanik@hotmail.com,
Sieńko, T.
Cracow University of Technology, sienko77@o2.pl,
Zbroński, A.
Gdańsk University of Technology, a.zbronski@ely.pg.gda.pl,
Abstract : This paper introduces choosing location for additional reactive power sources for a power grid. The fuzzy logic method for localization is described, with special attention focused on choosing the proper fuzzification method, used for reasoning. Results of using such a method are presented for an example power network.

Przedmiotem artykułu jest tematyka związana z wyborem lokalizacji dodatkowych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Opisywana jest metoda wyboru lokalizacji za pomocą optymalizacji z wykorzystaniem logiki rozmytej, przy szczególnym zwróceniu uwagi na wybór funkcji rozmywających stosowanych do wnioskowania. Przedstawione są wyniki stosowania metody w przykładowym systemie elektroenergetycznym.

Keywords : kompensacja mocy biernej, optymalizacja, zbiory rozmyte, reactive power compensation, optimalization, fuzzy logic,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 4
Page : 172 – 179

Bibliography
: 1. Driankov D., Hellendoorn H., Reinfrank M., Introduction to fuzzy control, Warsaw 1996.
2. Jyh-Shing, Jang R., Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Computational Approach to Learning and Machine, 1997.
3. Zadeh L.A., Fuzzy Sets: Information and control, 1965.
4. Kowalak R., Zajczyk R., Zbroński A., Location of reactive power sources in a power system with the use of the fuzzy set method, Wiadomości Elektrotechniczne 2013, issue 1.
5. Kowalak R. et al., Static compensators and their location in a transmission network, Energetyka XXIII OWE, Katowice 2012.
DOI :
Qute : Bajor, M. ,Kosmecki, M. ,Wilk, M. ,Hyrzyński, R. ,Karcz, M. ,Lemański, M. ,Lewandowski, K. ,Nojek, S. ,Kornatka, M. ,Korniluk, W. ,Petelski, P. ,Kowalak, R. ,Księżyk, K. ,Zdun, T. ,Lis, R. ,Łabuzek, M. ,Miklaszewska, R. ,Miller, P. ,Wancerz, M. ,Pruski, P. ,Paszek, S. ,Spałek, D. ,Szczepanik, J. ,Sieńko, T. ,Zbroński, A. ,Zbroński, A. , Choosing Membership Function for Method of Localization of Additional Reactive Power Sources in a Power Grid Using Fuzzy Logic. Acta Energetica nr 4/2013
facebook