PL Porównanie efektywności ekonomicznej uprawy kukurydzy na ziarno w gospodarstwach stosujących różne technologie uprawy roli

Journal : Agricultural Engineering
Article : Comparison of economic efficiency of maize cultivation for grain in farms, which use various field cultivation technologies

Authors :
Blicharz-Kania, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl,
Andrejko, D.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Ślaska-Grzywna, B.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Starek, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Szejgiec, P.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Krzaczek, P.
Department of Power Industry and Vehicles, University of Life Sciences in Lublin,
Błaszkiewicz, Z.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zbigniewblaszkiewicz@up.poznan.pl,
Sztukowski, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
Combrzyński, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, maciej.combrzynski@up.lublin.pl,
Wójtowicz, A.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Klimek, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Mościcki, L.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Oniszczuk, T.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Juśko, S.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domoradzki, M.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, mdomoradzki@gmail.com,
Szymura, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Lamkiewicz, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Kaniewska, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Góral, D.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, dariusz.goral@up.lublin.pl,
Kluza, F.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Kozłowicz, K.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domin, M.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Hejft, R.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok,
Obidziński, S.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, s.obidzinski@pb.edu.pl,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Marks, N.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Maciewicz, B.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Kołosowski, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin, Pawel.Kolosowski@zut.edu.pl,
Dobek, T. K.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Sałagan, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Abstract : The increasing crop production costs force to search for alternative cultivation methods of particular crop species, which would reduce production costs and obtain higher income at similar yield. The objective of the research was to evaluate the economic efficiency of maize production for grain. The scope of research covered a simplified and traditional technology of maize cultivation for grain. Maize production costs and costs of fuel, human work, materials and raw materials as well as operation of machines and tools used in the investigated technologies, were calculated. Revenue and income from maize production in the investigated farms were determined. The research, which was carried out, shows that a higher value of the economic efficiency ratio was obtained in the simplified technology of production, where it was at the average of 2.06. Whereas, in the traditional technology, average value of the evaluated ratio was 1.91.

Ze względu na wzrastające koszty produkcji roślinnej poszukuje się alternatywnych metod uprawy poszczególnych gatunków roślin, które pozwolą ograniczyć koszty produkcji i, przy podobnych plonach, uzyskać wyższy dochód. Celem przeprowadzonych badań była ocena efektywności ekonomicznej produkcji kukurydzy na ziarno. Zakres badań obejmował uproszczoną i tradycyjną technologię uprawy kukurydzy na ziarno. Obliczono koszty produkcji kukurydzy z uwzględnieniem kosztów paliwa, kosztów pracy ludzkiej, kosztów materiałów i surowców oraz kosztów eksploatacji maszyn i narzędzi stosowanych w badanych technologiach. Określono przychód i dochód z produkcji kukurydzy w badanych gospodarstwach. Z przeprowadzonych badań wynika, że wyższą wartość wskaźnika efektywności ekonomicznej uzyskano w uproszczonej technologii produkcji, gdzie wyniosła ona średnio 2,06. Natomiast w technologii tradycyjnej średnia wartość ocenianego wskaźnika wyniosła 1,91.

Keywords : glifosat, koszty produkcji, technologia tradycyjna, technologia uproszczona, wskaźnik efektywności ekonomicznej, glyphosate, production costs, traditional technology, simplified technology, economic efficiency ratio,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 1
Page : 77 – 84

Bibliography
: Banasiak, J. (red). (1999). Agrotechnologia. Warszawa-Wrocław. Wyd. Naukowe PWN, ISBN 83-01-12697-3.
Blecharczyk, A.; Małecka, I.; Skrzypczak, G. (2004). Wpływ uproszczonej uprawy roli na plonowanie i zachwaszczenie kukurydzy oraz na właściwości gleby. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(1), 157-163.
GUS. (2013). Wyniki produkcji roślinnej w 2012 r. Warszawa, ISSN 1507-9678. Obtained from: http://www.stat.gov.pl.
Jasińska, Z.; Kotecki, A. (red). (2003). Szczegółowa uprawa roślin. T.1, Wyd. AR we Wrocławiu, ISBN 83-89189-16-X.
Kołosowski, P.; Dobek, T.; Sałagan, P. (2013). Analiza efektywności ekonomicznej alternatywnej technologii uprawy kukurydzy na ziarno z wykorzystaniem glifosatu. Inżynieria Rolnicza 4(147), T.1,121-128.
Metodyka integrowanej produkcji kukurydzy. (2009). Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Główny Inspektorat Warszawa. Obtained from: http://piorin.gov.pl.
Muzalewski, A. (2010). Koszty eksploatacji maszyn. Wyd. ITP Falenty-Warszawa.
Piechota, T. (2011). Wpływ międzyplonu na zachwaszczenie kukurydzy w różnych systemach uprawy roli. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 51(1), 469-472.
Sekutowski, T.; Rola, H. (2010). Wpływ monokultury i systemu uprawy roli oraz ochrony herbicydowej na agrofitocenozę kukurydzy. Fragm. Agron., 27(1), 128-140.
Sulewska, H.; Koziara, W.; Panasiewicz, K.; Jazic, P. (2007). Efekty stosowania nawozów naturalnych w uprawie kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 52(4), 75-79.
Baza środków ochrony roślin. Instytut Ochrony Roślin, Poznań. Obtained from: http://www.ior.poznan.pl/baza/
Woźnica, Z.; Waniorek, W. (2008). Znaczenie kondycjonerów wody dla skuteczności chwastobójczej glifosatu. Progres in Plant Protection/Postęp w Ochronie Roślin, 48(1), 329-335.
DOI :
Qute : Blicharz-Kania, A. ,Andrejko, D. ,Ślaska-Grzywna, B. ,Starek, A. ,Szejgiec, P. ,Krzaczek, P. ,Błaszkiewicz, Z. ,Sztukowski, P. ,Combrzyński, M. ,Wójtowicz, A. ,Klimek, M. ,Mościcki, L. ,Oniszczuk, T. ,Juśko, S. ,Domoradzki, M. ,Szymura, J. ,Lamkiewicz, J. ,Kaniewska, J. ,Góral, D. ,Kluza, F. ,Kozłowicz, K. ,Domin, M. ,Hejft, R. ,Obidziński, S. ,Jakubowski, T. ,Marks, N. ,Maciewicz, B. ,Kołosowski, P. ,Dobek, T. K. ,Sałagan, P. ,Sałagan, P. , Comparison of economic efficiency of maize cultivation for grain in farms, which use various field cultivation technologies. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 1/2015
facebook