Complex vibrostability analysis of machine tools in end milling. Part II. Application.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology
Tytuł artykułu : Complex vibrostability analysis of machine tools in end milling. Part II. Application.

Autorzy :
Oborski, P.
Warsaw University of Technology, Department of Production Engineering, ul. Narbutta 86, 02-524 Warsaw, M.Szafarczyk@wip.pw.edu.pl,
Pajor, M.
Technical University of Szczecin, Mechanical Technology Institute, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, phone (+48 91)449-40-61, fax (+48 91)434-35-07, mirops@safona.ps.pl,
Abstrakty : Paper presents a computational example of the application of complex vibrostability analysis using stationary and nonstationary models of MT-CP system. Examinations were conducted for FWD-32J milling machine. Computational example includes also the reduction of MT-CP system model for the need of vibrostability and methodology of searching for the weak points in the body system with respect to vibrostability.

W pracy zaprezentowano przykład obliczeniowy zastosowania algorytmu kompleksowej analizy wibrostabilności obrabiarki podczas frezowania walcowo-czołowego. Szczegółowo zilustrowano poszczególne etapy prognozowania wibrostabilności z wykorzystaniem modeli stacjonarnych i niestacjonarnych systemów O-PS. Badania przeprowadzono dla modelu frezarki FWD-32J. Przykład obliczeniowy obejmuje również zagadnienia redukcji modelu systemu O-PS dla potrzeb analizy wibrostabilności oraz metodykę poszukiwania w układzie korpusowym obrabiarki słabych ogniw, ze względu na wibrostabilność.

Słowa kluczowe : wibrostabilność, dynamika, obrabiarka, frezowanie walcowo-czołowe, vibrostability, dynamics, machine tool, end milling,
Wydawnictwo : Komitet Budowy Maszyn PAN
Rocznik : 2001
Numer : Vol. 25, nr 1
Strony : 17 – 33
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Oborski, P. ,Pajor, M. , Complex vibrostability analysis of machine tools in end milling. Part II. Application.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 1/2001
facebook