PL Koordynacja układu regulacji grupowej elektrowni systemowej i układu regulacji kompensatora statycznego mocy biernej

Journal : Acta Energetica
Article : Coordination of baseload power plant group control with static reactive power compensator control

Authors :
Czerwonka, P.
Uniwersytet Łódzki, P.Czerwonka@synergyplus.uni.lodz.pl,
Jabłońska, M.R.
Uniwersytet Łódzki, mjablonska@uni.lodz.pl,
Majewski, J.
ENERGA SA, jerzy.majewski@energa.pl,
Paska, J.
Politechnika Warszawska, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Szczerba, Z.
Politechnika Gdańska, z.szczerba@ely.pg.gda.pl,
Abstract : Reactive power sources in power system nodes: generators and static reactive power compensators, are controlled by control systems. Generators – by generator node group controllers, compensators – by voltage controllers. The paper presents issues of these control systems’ coordination and proposals for its implementation.

Źródła mocy biernej w węźle elektroenergetycznym: generatory i kompensator statyczny mocy biernej sterowane są przez układy regulacji. Generatory – przez regulator grupowy RGWW (regulator grupowy węzła wytwórczego), kompensator – przez regulator napięcia. W artykule przedstawiono problemy koordynacji działania tych układów regulacji i propozycje realizacji tej koordynacji.

Keywords : system elektroenergetyczny, regulacja napięcia, kompensator statyczny, electric power system, voltage control, static var compensator,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2012
Number : nr 2
Page : 51 – 57

Bibliography
: 1. Szczerba Z., Szczeciński P., Łosiński M., Układy grupowej regulacji napięcia w  węzłach wytwórczych krajowego systemu elektroenergetycznego Voltage group control systems in generation nodes of the national power system, Archiwum Energetyki / Archives of Energetics 2009, Vol. 39, No. 1.
2. Szczerba Z., Systemy Elektroenergetyczne Power Systems in: Poradnik Inżyniera Elektryka, Vol. III, pp. 440–567.
3. Machowski J., Bialek J., Bumby J.R., Power System Dynamics Stability and Control, John Wiley & Sons 2008.
4. Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, Catalogue Cards
5. PSE Operator, IRiESP Transmission Network Code.
DOI :
Qute : Czerwonka, P. ,Jabłońska, M.R. ,Majewski, J. ,Paska, J. ,Kołodziej, D. ,Szczerba, Z. ,Szczerba, Z. , Coordination of baseload power plant group control with static reactive power compensator control. Acta Energetica nr 2/2012
facebook