Coordination of voltage and reactive power control in the extra high voltage substations based on the example of solutions applied in the national power system

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Coordination of voltage and reactive power control in the extra high voltage substations based on the example of solutions applied in the national power system

Autorzy :
Czerwonka, P.
Uniwersytet Łódzki, P.Czerwonka@synergyplus.uni.lodz.pl,
Jabłońska, M.R.
Uniwersytet Łódzki, mjablonska@uni.lodz.pl,
Majewski, J.
ENERGA SA, jerzy.majewski@energa.pl,
Paska, J.
Politechnika Warszawska, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Abstrakty : This paper presents examples of coordination between automatic voltage and reactive power control systems (ARST) covering adjacent and strongly related extra high voltage substations. Included are conclusions resulting from the use of these solutions. The Institute of Power Engineering, Gdańsk Division has developed and deployed ARST systems in the national power system for a dozen or so years.

W artykule przedstawiono przykłady koordynacji pracy układów regulacji napięć i mocy biernych (ARST) obejmują- cych sąsiednie, silnie powiązane stacje najwyższych napięć. Zawarto wnioski wynikające ze stosowania tych rozwiązań. Instytut Energetyki Oddział Gdańsk od  kilkunastu lat opracowuje i  wdraża układy ARST w  krajowym systemie elektroenergetycznym.

Słowa kluczowe : system elektroenergetyczny, regulacja mocy biernej, regulacja napięcia, power system, reactive power control, voltage control,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2012
Numer : nr 2
Strony : 43 – 50
Bibliografia : 1. Hellmann W., Szczerba Z., Regulacja częstotliwości i napięcia w systemie elektroenergetycznym Frequency and voltage control in power system, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warsaw 1978.
2. Malinowski A. et. al., Automatyczna regulacja napięcia transformatorów i autotransformatorów 400/110 i 220/110 kV, Automatic voltage control of 400/110 and 220/110 kV transformers and autotransformers, 4/1994, pp. 120–123.
3. Kundur P. , Power System Stability and Control, McGraw Hill,Inc. 1994.
DOI :
Cytuj : Czerwonka, P. ,Jabłońska, M.R. ,Majewski, J. ,Paska, J. ,Kołodziej, D. , Coordination of voltage and reactive power control in the extra high voltage substations based on the example of solutions applied in the national power system. Acta Energetica nr 2/2012
facebook