PL Analiza kosztów i wybór metody zapewniania jakości w ciągach technologicznych (przypadek procesu wycentrowanego).

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology
Article : Cost analysis and the choice of the quality assurance method in technological process (centered process case).

Authors :
Oborski, P.
Warsaw University of Technology, Department of Production Engineering, ul. Narbutta 86, 02-524 Warsaw, M.Szafarczyk@wip.pw.edu.pl,
Pajor, M.
Technical University of Szczecin, Mechanical Technology Institute, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, phone (+48 91)449-40-61, fax (+48 91)434-35-07, mirops@safona.ps.pl,
Kawalec, A.
Rzeszów University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, ul. W.Pola 2, 35-959 Rzeszów, phone/fax (+48 170 8542595,
Jezierski, J.
Radom Technical University, Institute of Machine Building, ul. Malczewskiego 22, 26-600 Radom, phone )+48 48) 3617686,
Płaska, S.
Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, phone: (+48 81) 5381267, 5381270, fax: (+48 81) 5250808,
Abstract : Paper presents theoretical fundamentals for process cost analysis as based on the loss functions proposed by Taguchi. The components of the loss function are taken into consideration as well as the cost of 100% quality inspection. The cost of the faulty products (predicted), products that were not accepted by customers, costs of selection and statistical monitoring are also estimated. An example to illustrate the problem has been provided.

W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy analizy kosztów zapewniania jakości oparte na zaproponowanej przez Taguchiego funkcji strat. Rozpatrzono składniki kosztów sterowania statystycznego oraz 100% inspekcji wyrobów. Uwzględniono koszty określające prawdopodobną liczbę braków, koszty wyrobów nieakceptowalnych przez konsumentów, koszty selekcji oraz koszty nadzorowania statystycznego. Znaczenie metody zostało zilustrowane przykładem obliczeniowym.

Keywords : funkcja strat, strategia zapewniania jakości, proces wycentrowany, loss function, quality assurance strategy, centered process,
Publishing house : Komitet Budowy Maszyn PAN
Publication date : 2001
Number : Vol. 25, nr 1
Page : 75 – 84

Bibliography
:
DOI :
Qute : Oborski, P. ,Pajor, M. ,Kawalec, A. ,Jezierski, J. ,Płaska, S. ,Płaska, S. , Cost analysis and the choice of the quality assurance method in technological process (centered process case).. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 1/2001
facebook