Cost analysis of preparation and discharge in selected tied-up cattle barns

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : Cost analysis of preparation and discharge in selected tied-up cattle barns

Autorzy :
Blicharz-Kania, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl,
Andrejko, D.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Ślaska-Grzywna, B.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Starek, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Szejgiec, P.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Krzaczek, P.
Department of Power Industry and Vehicles, University of Life Sciences in Lublin,
Błaszkiewicz, Z.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zbigniewblaszkiewicz@up.poznan.pl,
Sztukowski, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
Combrzyński, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, maciej.combrzynski@up.lublin.pl,
Wójtowicz, A.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Klimek, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Mościcki, L.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Oniszczuk, T.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Juśko, S.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domoradzki, M.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, mdomoradzki@gmail.com,
Szymura, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Lamkiewicz, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Kaniewska, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Góral, D.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, dariusz.goral@up.lublin.pl,
Kluza, F.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Kozłowicz, K.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domin, M.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Hejft, R.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok,
Obidziński, S.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, s.obidzinski@pb.edu.pl,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Marks, N.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Maciewicz, B.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Kołosowski, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin, Pawel.Kolosowski@zut.edu.pl,
Dobek, T. K.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Sałagan, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, m.majchrzak@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Abstrakty : Research work was conducted in 4 tied-up cattle barns with herd size 44.85-109 LU. It covers analysis of preparation and discharge of feed using machinery and equipment involved in this treatment. It also presents specified exploitation costs of machinery and equipment in livestock buildings and components of these costs such as maintenance cost and annual utilization of the machines. Also specified labor costs during treatment of feeding were described.

W pracy przeprowadzono badania w 4 oborach stanowiskowych o obsadzie 44.85-109 DJP. Przeanalizowano sposoby przygotowania i zadawania pasz w oborach przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń biorących udział w zabiegu żywienia. Dokonano analizy kosztów przygotowania i zadawania pasz dla bydła mlecznego. Określono koszty eksploatacji maszyn i urządzeń w obiektach inwentarskich oraz składowe tych kosztów: koszty utrzymania i koszty użytkowania, wykorzystanie roczne maszyn. Określono również nakłady robocizny, występujące w badanych obiektach inwentarskich w zabiegu żywieniu bydła.

Słowa kluczowe : zabieg żywienia, koszty eksploatacji, nakłady robocizny, feeding treatment, exploitation costs, labour inputs,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 1
Strony : 85 – 93
Bibliografia : Gncarz, F. (2007). Analiza kosztów mechanizacji procesu żywienia w oborach wolnostanowiskowych o zróżnicowanej obsadzie krów. Problemy Inżynierii Rolniczej, Vol. 2, 153-158.
Garncarz, F. (2010). Koszty wyposażenia i eksploatacji do przygotowywania i zadawania pasz w różnych systemach żywienia krów. Problemy Inżynierii Rolniczej, Vol. 3, 85-93.
Gazzarin, C.; Lips, M. (2013). Maschinenkosten, ART-Bericht vol. 767, ISBN 1661-756.
Krzyżewski, J.; Reklewski, Z. (1997). Chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Warszawa. SGGW. ISBN 83-86980-47-8, 284.
Muzalewski, A. (2010). Koszty eksploatacji maszyn, Vol. 25. Falenty ITP. ISBN 978-83-62416-05-9.
Romaniuk, W.; Biskupska, K.; Pierednia, V.; Romanovich, A. (2011a). Dobór wozu paszowego mieszającego w zależności od koncentracji bydła w gospodarstwie. Problemy Inżynierii Rolniczej, Vol. 3, 121-130.
Romaniuk, W.; Fiedorowicz, G.; Biskupska, K. (2011b). Analiza standardów technologicznych obór dla krów mlecznych w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich. Monografia. Falenty-Warszawa. ITP. ISBN 978-83-62416-21-9, 66.
Winnicki, S.; Domagalski, Z.; Pleskot, R. (2009). Technika w zakresie konserwacji, przechowywania i zadawania pasz dla bydła. Ekspertyza. Poznań. IBMER, 15.
DOI :
Cytuj : Blicharz-Kania, A. ,Andrejko, D. ,Ślaska-Grzywna, B. ,Starek, A. ,Szejgiec, P. ,Krzaczek, P. ,Błaszkiewicz, Z. ,Sztukowski, P. ,Combrzyński, M. ,Wójtowicz, A. ,Klimek, M. ,Mościcki, L. ,Oniszczuk, T. ,Juśko, S. ,Domoradzki, M. ,Szymura, J. ,Lamkiewicz, J. ,Kaniewska, J. ,Góral, D. ,Kluza, F. ,Kozłowicz, K. ,Domin, M. ,Hejft, R. ,Obidziński, S. ,Jakubowski, T. ,Marks, N. ,Maciewicz, B. ,Kołosowski, P. ,Dobek, T. K. ,Sałagan, P. ,Majchrzak, M. ,Barwicki, J. ,Wardal, W. J. ,Mazur, K. ,Borek, K. , Cost analysis of preparation and discharge in selected tied-up cattle barns. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 1/2015
facebook