Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Cyfrowe systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce. Cz. 1- Systemy obrazowania

Authors :
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (71) 3473263, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, tel. +48(0) 42 27 21 841, 608 436 114, e.ciejka@wompcpl.eu,
Urbanowska, J.
Kliniczny Oddział Neurochirurgii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 53-114 Wrocław, tel. +48 (71) 766 02 76,, maszka@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (52) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (52) 585 36 16, p.zalewski@cm.umk.pl,
Oborska-Kumaszyńska, D.
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Akademicki Szpital Kliniczny we Wtocławiu, Wrocław, doborska-kumaszynska@wp.pl,
Abstract : We współczesnej radiologii nośnikiem informacji diagnostycznej jest obraz, uzyskiwany w wyniku przejścia przez ciało pacjenta i zróżnicowania intensywności wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz przetwarzania danych zbieranych na detektorach obrazu. Obecnie dominującymi systemami obrazowania rentgenodiagnostyce są oparte na cyfrowej prezentacji obrazu diagnostycznego systemy CR (ComputeD Radiography), DR (Digital Radiography) i DDR (Direct Digital Radiography). Formalnym problemem w Polsce jest fakt, że żaden dokument legislacyjny ani zalecenia krajowe nie regulują standardów, dotyczących zakresu kontroli jakości (parametry) i metodologii pomiarowej dla tych systemów akwizycji obrazu. Takie standardy w postaci raportów pomiarowych zostały stworzone w ramach prac Komisji Europejskiej (np. draft do raportu 91), organizacji profesjonalistów np. IPEM – Wielka Brytania i AAPM – Stany Zjednoczone oraz zespoły profesjonalistów akredytowanych przy jednostkach rządowych, np. National Centre for Scientific Research, organizacji naukowej wspomaganej finansowo i znajdującej się pod merytoryczną opieką francuskiego Ministerstwa Nauki.

Keywords : rentgenografia, rentgenodiagnostyka, obrazowanie, system obrazowania, radiography, imaging, imaging system,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2011
Number : Vol. 17, nr 1
Page : 46 – 53

Bibliography
: 1. AAPM REPORT NO. 93: Acceptance testing and quality control of photostimulable storage phosphor imaging systems, 2006.
2. AAPM REPORT NO. 96: The measurement, reporting and management of radiation dose in CT, 2008.
3. AAPM REPORT NO. 116: An exposure indicator for digital radiography, 2009.
4. AAPM REPORT NO. 74: Quality control in diagnostic radiology, 2002.
6. IPEM report no 32 part 7: Measurement of the Performance Characteristics of Diagnostic X – Ray Systems, Digital Imaging Systems, 2010.
5. B. Pruszyński: Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań, PZWL, Warszawa 2001.
6. R. Kowski, M. Kubasiewicz: Mammografia – podręcznik zachowania standardów jakości, Wydawnictwo Lekarskie, ACR, Warszawa 2001.
7. G. Panagitakis: Mammographic detectors, http://www.hep.upatras. gr/class/download/bio_sim_eik/mammographicjietectors.pdf
8. Practice guideline for digital radiography, ACR practice guideline, 2007 (Res. 42).
9. J.A. Seibert: Performance assessment of DR systems, UC Davis Medical Center Sacramento, CA, http://www.aapm.org/meetings/03AM/pdf/9787-48370.pdf.
DOI :
Qute : Wojciechowski, J. ,Chromik, K. ,Ciejka, E. ,Urbanowska, J. ,Łukowicz, M. ,Zalewski, P. ,Oborska-Kumaszyńska, D. ,Oborska-Kumaszyńska, D. , Cyfrowe systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce. Cz. 1- Systemy obrazowania. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 1/2011
facebook