Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) jako nowy biomarker w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego?

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) jako nowy biomarker w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego?

Autorzy :
Bacia, M.
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, marcin.bacia@pwr.wroc.pl,
Drobczyński, S.
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Masajada, J.
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Kopaczyńska, M.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Buszko, K.
Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 15,
Weber, P.
Katedra Fizjologii, Zakład Fizjologii Człowieka, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 85-092 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 24,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, p.zalewski@cm.umk.pl,
Tafil-Klawe, M.
Katedra Fizjologii, Zakład Fizjologii Człowieka, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 85-092 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 24,
Klawe, J.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9,
Pepłowski, P.
Zakład Mechaniki Kwantowej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5,
Suder, M.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Ulatowska-Jarża, A.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, agnieszka.ulatowska-jarza@pwr.wroc.pl,
Bauer, J.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Wawrzyniec, K.
Oddział Chorób Wewnętrznych SPZZOZ Staszów, 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 78, Logia_K@wp.pl,
Kawczyk-Krupka, A.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Batorego 15,
Flak, B.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Batorego 15,
Ibrahim, O.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Batorego 15,
Sieroń, A.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Batorego 15,
Abstrakty : Rak jelita grubego jest drugą przyczyną zgonów w populacji pacjentów onkologicznych. Pomimo ciągłego rozwoju metod diagnostycznych, wprowadzania programów badań przesiewowych, systematycznej kontroli pacjentów będących już po interwencji chirurgicznej lub chemioterapii, osiągane finalne efekty przeżycia chorych z rakiem jelita grubego nie są zadowalające. Przyczyną tak niesatysfakcjonujących wyników jest częste wykrywanie choroby już w zaawansowanym stadium, gdyż u co trzeciego chorego w momencie rozpoznania raka jelita grubego potwierdzone są przerzuty. Powszechnie stosowane, celem detekcji zmian nowotworowych i późniejszej kontroli nawrotu choroby, markery CEA i CA 19-9 nie są wystarczające. Z tego powodu konieczne są dalsze poszukiwania znaczników, które w połączeniu z dotychczas stosowanymi elementami diagnostycznymi, umożliwią z wysoką czułością i swoistością wykrycie raka, wznowy i progresji choroby oraz pozwolą przewidzieć przebieg, a także prawdopodobną odpowiedź na standardowe leczenie. Oparcie podejmowanych decyzji na takich danych i kwalifikowanie pacjenta do niestandardowego schematu leczniczego umożliwi w większym stopniu wdrożenie zindywidualizowanej terapii, która powinna odgrywać podstawową rolę w leczeniu.

The colorectal cancer (CRC) is the second cause of death in the entire population of oncological patients. Despite of the development of diagnostic methods, screening programs, monitoring of patients after surgery or chemotherapy, results of survival rates are not satisfactory. The reason is that frequently the detection of the disease takes place already at the advanced stage, as every third patient at the time of diagnosis of CRC has already metastases. CEA and CA 19-9 markers are commonly used to detect cancer and to monitor the disease recurrence, are not sufficient. For this reason it becomes necessary to introduce new additional markers that will enable a higher sensitivity and specificity for detecting cancer, it’s recurrence and progression and will be helpful to predict the course of disease and response to standard therapy. Basing on an advanced diagnosis, an individualized therapy implementation will be possible. This approach should play a key role in the proper treatment.

Słowa kluczowe : G-CSF, rak jelita grubego, terapia spersonalizowana, G-CSF, colon cancer, personalized therapy,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2013
Numer : Vol. 19, nr 3
Strony : 148 – 153
Bibliografia : 1 A. Soborczyk, A. Deptała: Markery nowotworowe w praktyce klinicznej, Choroby Serca i Naczyń, tom 4(4), 2007, s. 184–189.
2 N.J. Nordenson: Tumor markers. Gale Encyklopedia of Medicine, The Gale Group, Farmington Hills 1999.
3 J. Chorostowska-Wynimko, M. Skroński, A. Szpechciński: Molekularne markery prognostyczne i predykcyjne w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuca, Onkologia Info, tom VIII, vol. 3, 2011, s.160–167.
4 R. Siegel, E. Ward, O. Brawley, A. Jemal: Cancer statistics, 2011: the impact of eliminating socioeconomic and racial disparities on premature cancer deaths, CA Cancer J Clin., vol. 61(4), 2011, s. 212–236.
5 Global Cancer Facts and Figures 2nd Edition 2008.
6 A. Śliwczyński, A. Tkacz, A. Kowalski, B. Wójcik-Klikiewicz, et al.: Nowotwory złośliwe jelita grubego w świetle danych Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2006-2009, Nowotwory Journal of Oncology, vol. 61(3), 2011, s. 252–261.
7 D.G. Ward, N. Suggett, Y. Cheng, et al.: Identification of serum biomarkers for colon cancer by proteomic analysis, Br J Cancer, vol. 94, 2006, s. 1898–1905.
8 D.Z. Chu, C.A. Erickson, M.P. Russell, et al.: Prognostic significance of carcinoembryonic antigen in colorectal carcinoma. Serum levels before and after resection and before recurrence, Arch Surg, vol. 126, 1991, s. 314–316.
9 C. Falandry, M. Campone, G. Cartron, D. Guerin, G. Freyer: Trends in G-CSF use in 990 patients after EORTC and ASCO guidelines, Eur J Cancer, vol. 46, 2010, s. 2389–2398.
10 H. Quentmeier, M. Zaborski, H.G. Drexler: The human bladder carcinoma cell line 5637 constitutively secretes functional cytokines, Leuk Res, vol. 21, 1997, s. 343–350.
DOI :
Cytuj : Bacia, M. ,Drobczyński, S. ,Masajada, J. ,Kopaczyńska, M. ,Buszko, K. ,Weber, P. ,Zalewski, P. ,Tafil-Klawe, M. ,Klawe, J. ,Pepłowski, P. ,Suder, M. ,Ulatowska-Jarża, A. ,Bauer, J. ,Wawrzyniec, K. ,Kawczyk-Krupka, A. ,Flak, B. ,Ibrahim, O. ,Sieroń, A. , Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) jako nowy biomarker w spersonalizowanej terapii raka jelita grubego?. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 19, nr 3/2013
facebook