Ultrasonic type tooth-cleaning overlay

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Czyszcząca nakładka do zębów typu Ultrasonic

Authors :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych chorób Tkaniku Łącznej, ul. K. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. +48 606 42 59 99, s.jeka@wp.pl,
Bolewski, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.bolewski@fis.agh.pl,
Pięciak, T.
Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 28 42, 617 47 12, pieciak@agh.edu.pl,
Zarychta, P.
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, tel. +48 32 237 17 83, 237 17 83, 237 10 40, piotr.zarychta@polsl.pl,
Augustyniak, E.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, tel. +48 12 417 29 56, ewaa@agh.edu.pl,
Wysocka-Król, K.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Buzalewicz, I.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, igor.buzalewicz@pwr.wroc.pl,
Augustyniak, P.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 47 12, august@agh.edu.pl,
Zaborowska, K.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, tel. +48 68 328 26 19, nelutekkochany@wp.pl,
Młyńczak, M.
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, marcel.mlynczak@gmail.com,
Filik, J.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Prof. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra, j.filik@wp.pl,
Guzik, K.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, kguzia@wp.pl,
Panek, M.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektrotechniki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel +48 12 633 59 95, daria.joanna.panek@gmail.com,
Abstract : Celem projektu było stworzenie innowacyjnego urządzenia do mycia zębów, niewymagającego interwencji ze strony użytkownika. Głównym procesem, na podstawie którego działa czyszcząca nakładka do zębów, jest zjawisko kawitacji, które towarzyszy podczas powstawania fal ultradźwiękowych. Urządzenie powstaje głównie z myślą o osobach z ograniczoną sprawnością ruchową, które mogą mieć problemy z “tradycyjnym” myciem zębów. Dzięki stworzonemu projektowi proces ten zostanie maksymalnie uproszczony i zautomatyzowany, a dokładność, z jaką ultradźwięki penetrują szczeliny międzyzębowe, zapewni bardzo dobrą skuteczność w profilaktyce przeciwpróchniczej.

The aim of this project was to create an innovative device for cleaning teeth, requiring no user intervention. The main process, by which the cleaning action is based on the overlay is the effect of cavitation, which is accompanied by the formation of ultrasonic waves. The device was primarily designed for people with reduced mobility, which may have problems with “traditional” cleaning teeth. The tooth cleaning process will be maximally simplified and automatic, moreover the precision with which the ultrasonic waves penetrate the interdental gap will provide a very good efficiency in the anticarious prevention.

Keywords : inżynieria biomedyczna, fale ultradźwiękowe, stomatologia, biomedical engineering, ultrasound waves, stomatology,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2012
Number : Vol. 18, nr 2
Page : 144 – 146

Bibliography
: 1. К. Miłowska: UHrasound – mechanisms of action and application in sonodynamic therapy, Postępy Higieny Medycyny Doświadczalnej, vol. 61, 2007, s. 338-349.
2. ATMEL, Corporation, 8 bit AVR Microcontroller with 2/4/8K Bytes In System Programmable Flash, Datasheet, 2011, 2586N-AVR-04/n.
3. A. Maj: Układy do ładowarek TI- Ładowarki impulsowe, USB, i bezprzewodowe, Elektronika Praktyczna, vol. 4, 2009.
4. Linear Technology, LTC^o^4-4.2/LTC40^4X-4.2 Standalone Linear Li-Ion Battery Charger with Thermal Regulation in ThinSOT, Data¬sheet, 405442×1
5. Sanyo Electric Co., Celi Туре UF463048F Specifications, 2007.
6. Махіт Integrated Products, МАХ17112 High Performance, Step-Up, DC-DC Converter, datasheet, 2008.
7. J. Trykowski: Optimal Fluoride caries prevention in Poland, Czasopi¬smo Stomatologiczne, vol. 58, 2005, s. 6.
DOI :
Qute : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. ,Jeka, S. ,Bolewski, A. ,Pięciak, T. ,Zarychta, P. ,Augustyniak, E. ,Wysocka-Król, K. ,Buzalewicz, I. ,Augustyniak, P. ,Zaborowska, K. ,Młyńczak, M. ,Filik, J. ,Guzik, K. ,Panek, M. ,Panek, M. , Czyszcząca nakładka do zębów typu Ultrasonic. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook