Journal : Acta Energetica
Article : Dedicated Work Opportunities of Municipal CHP Blocks in a Catastrophic Failure of the Power System State

Authors :
Falkowski, D.
ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl,
Zarzycki, M.
PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl,
Golub, I. I.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru,
Voitov, O. N.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences,
Boloev, E. V.
Angarsk State Technical Academy,
Grządzielski, I.
Poznań University of Technology, ireneusz.grzadzielski@pbiat.pl,
Sroka, K.
Poznań University of Technology, krzysztof.sroka@put.poznan.pl,
Pic, J.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, JPic@dalkia.pl,
Łacny, A.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, ALacny@dalkia.p,
Abstract : Under conditions of a catastrophic system failure developing, in the Polish Power System (PPS), the creation of island systems powered by municipal CHP generating units may be one way to maintain the units’ production capacity. Block island load system BC 50 could create own and general EC Karolin and industrial plants located in the immediate vicinity of the thermal-electric power station receipts.

W warunkach rozwoju katastrofalnej awarii systemowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) tworzenie wydzielonych układów wyspowych zasilanych z jednostek wytwórczych elektrociepłowni miejskich może być jednym ze sposobów utrzymania zdolności wytwórczych przedmiotowych jednostek. Wyspowy układ obciążeniowy bloku BC 50 mogą tworzyć odbiory potrzeb własnych i ogólnych EC Karolin oraz przemysłowe zakładów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie elektrociepłowni.

Keywords : obrona i odbudowa systemu elektroenergetycznego, wyspowe układy obciążeniowe, defence and restitution of the power system, island systems load,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 1
Page : 32 – 42

Bibliography
: 1. Rychlak J., Kuczyński R., Regulacyjne Usługi Systemowe – środki techniczne obrony i odbudowy KSE, II Konferencja Naukowo-Techniczna „Blackout a Krajowy System Elektroenergetyczny”, Poznań, kwiecień 2007, Energetyka – zeszyt tematyczny 2007, nr X.
2. Dudzik J., Kuczyński R., Strategia obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, rola wytwórców w planach odbudowy, III Konferencja Naukowo-Techniczna „Black-out a Krajowy System Elektroenergetyczny”, Poznań, październik 2008, Energetyka – zeszyt tematyczny 2008, nr XVII.
3. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Wersja 2.0, tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2012.
4. Pasiut G., Rychlik J., Kielak R., Weryfikacja zdolności jednostek wytwórczych do udziału w procesie obrony i odbudowy zasilania KSE, w świetle zapisów IRiESP, Energetyka – zeszyt tematyczny 2010, nr XX.
DOI :
Qute : Falkowski, D. ,Zarzycki, M. ,Golub, I. I. ,Voitov, O. N. ,Boloev, E. V. ,Grządzielski, I. ,Sroka, K. ,Pic, J. ,Łacny, A. ,Łacny, A. , Dedicated Work Opportunities of Municipal CHP Blocks in a Catastrophic Failure of the Power System State. Acta Energetica nr 1/2013
facebook