Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Detekcja mikrokalcyfikacji w obrazowaniu ultrasonograficznym piersi nowe możliwości?

Authors :
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej,ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, +48 (0) 42 272 18, e.ciejka@wompcpl.eu,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
Szyguła, R.
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76 45-758 Opole, tel. +48 (0) 77 400 04 50, r.szygula@po.opole.pl,
Kielnar, R.
Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a,35-205 Rzeszów, tel. +48 (0) 17 872 19 20, kielnarrenata@o2.pl,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 90, ewa.boerner@awf.wroc.pl,
Socha, A.
Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorska Akademia Medyczna, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 (0) 91 466 16 73, zpropst@sci.pam.szczecin.pl,
Witoś, M.
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 75, halina.podbielska@awf.wroc.pl,
Broniec, A.
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej/Laboratorium Biocybernetyki EAiIE, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 (012) 617-38-73, broniec@novell.ftj.agh.edu.pl,
Wieczorski, M.
Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, mwieczorski@spsk4.lublin.pl,
Winiarska, H.
Prywatna Klinika Kardiologii NSZOZ w Tychach,
Bachórzewska-Gajewska, H.
Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok, tel. +48 (0) 85 74 68 496, hgajewska@op.pl,
Kuniej, T.
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, tel. +48 (0) 71 766 04 80, tkuniej@poczta.onet.pl,
Abstract : Głównym wyzwaniem diagnostyki ultrasonograficznej piersi jest szybka ocena zmian wykrytych metodą palpacyjną. Jednym z najpoważniejszych problemów klinicznych, w znaczny sposób utrudniających prowadzenie badań, jest występujące, szczególnie u młodych kobiet, zjawisko wzmożonej gęstości sutka. Prace nad optymalizacją urządzeń wspomagających ocenę tych zmian zaowocowały opracowaniem technologii ultrasonograficznych wysokiej rozdzielczości, które w znaczny sposób poprawiły jakość otrzymywanych obrazów, rozpoznawalność detali oraz ich rozdzielczość przestrzenną. Obrazowanie harmoniczne tkanek THI (tissue harmonie imaging) oraz jednoczesne skanowanie wiązki ultradźwiękowej w różnych płaszczyznach oraz różnej charakterystyce częstotliwościowej FC (spatial/ freąuency compounding) umożliwiają wizualizację nawet najmniejszych zmian patologicznych w obrębie tkanek [A. Thomas i in., Ultraschall in Med, 2007,28, s. 387-393].

Keywords : ultrasonografia piersi, ultrasonography of breasts,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 3
Page : 278 – 279

Bibliography
:
DOI :
Qute : Paprocka-Borowicz, M. ,Ciejka, E. ,Zalewski, P. ,Szyguła, R. ,Kielnar, R. ,Boerner, E. ,Socha, A. ,Witoś, M. ,Broniec, A. ,Wieczorski, M. ,Winiarska, H. ,Bachórzewska-Gajewska, H. ,Kuniej, T. ,Kuniej, T. , Detekcja mikrokalcyfikacji w obrazowaniu ultrasonograficznym piersi nowe możliwości?. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 3/2009
facebook