Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Diagnostyka i terapia kardiologiczna z wykorzystaniem nieinwazyjnej elektrostymulacji serca

Authors :
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej,ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, +48 (0) 42 272 18, e.ciejka@wompcpl.eu,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
Szyguła, R.
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76 45-758 Opole, tel. +48 (0) 77 400 04 50, r.szygula@po.opole.pl,
Kielnar, R.
Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a,35-205 Rzeszów, tel. +48 (0) 17 872 19 20, kielnarrenata@o2.pl,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 90, ewa.boerner@awf.wroc.pl,
Socha, A.
Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorska Akademia Medyczna, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 (0) 91 466 16 73, zpropst@sci.pam.szczecin.pl,
Witoś, M.
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 75, halina.podbielska@awf.wroc.pl,
Broniec, A.
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej/Laboratorium Biocybernetyki EAiIE, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 (012) 617-38-73, broniec@novell.ftj.agh.edu.pl,
Wieczorski, M.
Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, mwieczorski@spsk4.lublin.pl,
Winiarska, H.
Prywatna Klinika Kardiologii NSZOZ w Tychach,
Abstract : W pracy przedstawiono możliwości diagnostyki i terapii kardiologicznej wykorzystujące techniki nieinwazyjnej elektrostymulacji serca, prowadzonej z użyciem wielofunkcyjnego urządzenia DiagnoStim MDD-501. Na przykładach pacjentów, u których urządzenie spełniło jednocześnie funkcję diagnostyczną i terapeutyczną oraz pacjentów, u których diagnostyczne możliwości urządzenia zadecydowały o wdrożeniu lub zaniechaniu dalszego postępowania inwazyjnego, przedstawiono przegląd technik dostępnych z zastosowaniem MDD-501, wskazując na jego niezwykłą przydatność w sprawnym rozwiązywaniu problemów kardiologicznych.

Keywords : diagnostyka kardiologiczna, terapia kardiologiczna, elektrostymulacja serca, cardiological diagnostics, cardiological therapy, electrostimulation of hart,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 3
Page : 259 – 263

Bibliography
: 1. M. Stopczyk, M. Pieniak, Z. Sadowski, R. Zochowski: Transesophageal atrial pacing as a simple diagnoslic and therapeutic procedure, The third International Conference on medical Physics, Including Medical Engineering, Geteborg, Sweden, 1972, s. 40.
2. T. Mitsui, T. Tanaka, M. Saigusa: An esophageal balloon electrode for cardiac pacing, w: Cardiac pacing, H. Thalen, Netherelands., Van Corcum and Co., 1973, s. 282.
3. P.J. Varghese, G. Bren, A. Ross: Electrophysiology of external pacing: A comparative study with endocardial pacing, Circulation, vol. 66, 1982, s. 282
4. D.N. Cooper: Temporary cardiac pacing from the oesophagus, Postgrad MedJ,vol. 58,1982, s. 45-46.
5. H.R. Andersen, P Pless: Transesophageal pacing, Pacing Clin Electrophysiol, vol. 6(4), 1983, s. 674-679.
6. E. Prochaczek, J. Gałecka, K. Stanek, M. Stopczyk: A new metod and device for diagnostic transesophageal stimulation of ventricle and atrium, Revue Europeenne de Technologie Biomedicale, vol. 6,1984, s. 216-217.
7. L. A. Geddes, C.F. Babbs, W.D. Voorhees III i in.: Choice of the optimum pulse duration for precordial cardiac pacing: a theoretical study, Pace, vol. 8, 1985, s. 862-869.
8. S.W. Sharkey, V. Chaffee, S. Kapsner: Prophylactic external pacing during cardiouersion of atrial tachyarrhythmias, Am J Cardiol., 1985, s. 1632-1634
9. R.H Falk., S.T Ngai: External cardiac pacing: Influence of electrode placement and pacing threshold, Crit Care Med., vol. 14, 1986, s. 931-932.
10. K.S. O’Toole, P.P. Paris, M.B. Heller i in.: Emergency transcutaneous pacing in the management of patients with bradyasystolic rhythms, J Emerg Med.,vol. 5,1987, s. 267-273.
11. F. Prochaczek, J. Gałecka, A. Becker: Zastosowanie nieinwazyjnej zewnętrznej przezskórnej stymulacji serca w doborze leku antyarytmicznego u pacjenta z napadowym częstoskurczem nadkomorowym o mechanizmie re-entry w obrębie łącza przedsionkowo-komorowego, Kardiologia Polska, vol.31,1988, s. 337.
12. J.C. Luck, B.R Grubb, S.E. Artman i in.: Termination of sustained ventricular tachycardia by external noninvasive pacing, Am J Cardiol., vol.61,1988, s. 574-577.
13. J.K. Madsen, J. Meibom, R. Videbak: Transcutaneous pacing: Experience with the ZOLL noninvasive temporary pacemaker, Am Heart J.,vol. 116,1988, s. 7-10.
14. F. Prochaczek, M. Machalski, J. Gałecka, A. Becker, K. Jarczok: Przezskórna stymulacja komór serca, skuteczność, komfort badania i nowa możliwość diagnostyczna, Kardiologia Polska, vol. 32,1989, s. 358-365.
15. J.S. Kelly, R.R. Royster, K.C. Angert i in.: Efficacy of noninvasive transcutaneous cardiac pacing in patients undergoing cardiac surgery, Anesthesiology, vol. 70,1989, s. 747-751.
16. F. Prochaczek, J. Gałecka: The effect of suppression of the distortion artifact during transcutaneous pacing on the shape of the QRS complex, Pace, vol.l3,1990, s. 2022-2025.
17. B.P. Grubb, R Temesy-Armos, H. Hann i in.: The clinical use of extemal nonvasive pacing in the termination of sustained ventricular tachycardia, Pace,vol. 13,1990, s. 1092-1095.
18. F. Prochaczek, J. Gałecka, M. Stopczyk: A method of esophageal electrogram recording for diagnostic atrial and ventricular pacing, Pace,vol. 13,1990, s. 1136-1141.
19. M.J. Stopczyk, F. Prochaczek, J. Gałecka, W. Majkowski: The new ways in diagnostic transesophageal atrial and ventricular pacing, Cardiologia, vol. 35,1990, s. 23-30.
20. F. Prochaczek, J. Matuszewska, J. Zalewski, J. Surma: Zespół nadwrażliwej zatoki szyjnej diagnozowany przezskórną stymulacją serca, Kard.Pol., vol. 35,1991, s. 294.
21. F. Prochaczek, J. Gałecka, K. Jarczok: Programmed non-invasive transcutaneous cardiac pacing: examination ofthe A-V retrograde conduction, RBM (European Journal of Biomedical Technology), vol. 14,1992, s. 311.
22. F. Prochaczek, J. Gałecka: New clinical applications of noninvasve transcutaneous cardiac pacing, w: PI. Birkui, J.A. Trigano, PM. Zoll: Noninvasive transcutaneous cardiac pacing, Futura Publising Company, Mount Kisko, New York 1992.
23. B.P. Grubb, D. Samoil, P Temesy-Armos i in: The use of external noninvasve pacing for the termination of supraventricular tachycardia in the emergency department setting, Ann Emer Med, vol. 22,1993, s. 714-717.
24. D.J. McEneaney, D.J. Cochrane, J.A. Anderson, A.A. Adgey: A gastroesophageal electrode for atrial and ventricular pacing, Pacing Clin Electrophysiol, vol. 20(7), 1997, s. 1815-1825.
25. F. Prochaczek, K. Jędrszczak, J. Gałecka, A. Kunsdorf-Wnuk: Ventricles excitation threshold and operating field movements during NTCP, Clinical Cardiac Pacing and Electrophysiology, Monduzzi Editore, 2003, s. 375-379.
26. F. Prochaczek, J. Gałecka: Non-invasive electrostimulation Technologies for the diagnosis and therapy of coronary artery disease and heart arrhythmias, Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 9, 2005, s. 25-34.
DOI :
Qute : Paprocka-Borowicz, M. ,Ciejka, E. ,Zalewski, P. ,Szyguła, R. ,Kielnar, R. ,Boerner, E. ,Socha, A. ,Witoś, M. ,Broniec, A. ,Wieczorski, M. ,Winiarska, H. ,Winiarska, H. , Diagnostyka i terapia kardiologiczna z wykorzystaniem nieinwazyjnej elektrostymulacji serca. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 3/2009
facebook