Dioksyny, cz. I – szkodliwe działanie, źródła powstawania

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Dioksyny, cz. I – szkodliwe działanie, źródła powstawania

Autorzy :
Abstrakty : Jedną z metod zapobiegania wzrostowi emisji dioksyn do środowiska jest poszukiwanie i uszczelnianie źródeł emisji. W tym celu niezbędne są właściwe metody kontroli zawartości dioksyn w strumieniach spalin, ścieków, pyłów i odpadów uwalnianych do środowiska, a także niektórych produktów przemysłowych. Ponad 90% masy dioksyn dostaje się do organizmu człowieka wraz z pożywieniem. Stąd żywność i półprodukty do jej wytwarzania stają się podstawowym przedmiotem kontroli zawartości dioksyn.

Słowa kluczowe : zanieczyszczenie środowiska, dioksyny, żywność, analiza żywności, analiza chemiczna, chemia analityczna, pollution, dioxins, food, food analysis, chemical analysis, analytical chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2001
Numer : nr 1
Strony : 13 – 17
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Dioksyny, cz. I – szkodliwe działanie, źródła powstawania. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2001
facebook