Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Dioksyny, cz. II – źródła, drogi skażenia

Authors :
Abstract : Jedną z metod zapobiegania wzrostowi emisji dioksyn jest poszukiwanie i ograniczanie źródeł ich powstawania. W tym celu niezbędne są właściwe metody kontroli zawartości dioksyn uwalnianych do środowiska. Ponad 90% masy dioksyn dostaje się do organizmu człowieka wraz z pożywieniem. Stąd żywność i półprodukty do jej wytwarzania stają się podstawowym obiektem kontroli zawartości dioksyn.

Keywords : zanieczyszczenie środowiska, dioksyny, żywność, analiza żywności, analiza chemiczna, chemia analityczna, pollution, dioxins, food, food analysis, chemical analysis, analytical chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2001
Number : nr 2
Page : 4 – 10

Bibliography
:
DOI :
Qute : Dioksyny, cz. II – źródła, drogi skażenia. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2001
facebook