Dioksyny, cz. II – źródła, drogi skażenia

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Dioksyny, cz. II – źródła, drogi skażenia

Autorzy :
Abstrakty : Jedną z metod zapobiegania wzrostowi emisji dioksyn jest poszukiwanie i ograniczanie źródeł ich powstawania. W tym celu niezbędne są właściwe metody kontroli zawartości dioksyn uwalnianych do środowiska. Ponad 90% masy dioksyn dostaje się do organizmu człowieka wraz z pożywieniem. Stąd żywność i półprodukty do jej wytwarzania stają się podstawowym obiektem kontroli zawartości dioksyn.

Słowa kluczowe : zanieczyszczenie środowiska, dioksyny, żywność, analiza żywności, analiza chemiczna, chemia analityczna, pollution, dioxins, food, food analysis, chemical analysis, analytical chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2001
Numer : nr 2
Strony : 4 – 10
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Dioksyny, cz. II – źródła, drogi skażenia. Analityka : nauka i praktyka nr 2/2001
facebook