Distribution MV and LV Network Optimal Reconfiguration

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Distribution MV and LV Network Optimal Reconfiguration

Autorzy :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Zduńczyk, P.
Globema sp. z o.o., piotr.zdunczyk@globema.pl,
Abstrakty : Reducing power losses in energy distribution is forced by mandatory law. Optimization of network reconfiguration can lead to reducing power losses by even a dozen or so percent. Two methods of network reconfiguration optimization are presented in the paper: the heuristic method and a method based on genetic algorithms. The presented solutions offer the opportunity to optimize medium voltage and low voltage distribution networks at the same time. Calculation results for real distribution network are presented. The presented results indicate a high efficiency of network reconfiguration optimization.

Zmniejszanie strat w procesie dystrybucji energii elektrycznej wynika z obowiązującego prawa. Optymalizacja konfiguracji sieci może doprowadzić do zmniejszenia sumarycznych strat mocy nawet o kilkanaście procent. W artykule porównano metody optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych: rozpływową i opartą na algorytmach genetycznych. Przedstawione rozwiązania umożliwiają wyznaczanie optymalnych rozcięć jednocześnie w sieci SN oraz nN. Zaprezentowano wyniki obliczeń dla rzeczywistych fragmentów sieci rozdzielczej, wskazujące na dużą efektywność optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych.

Słowa kluczowe : sieci rozdzielcze, optymalizacja, algorytmy genetyczne, distribution power networks, optimization, genetic algorithms,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 4
Strony : 79 – 90
Bibliografia : 1. The Act of 15 April 2011 on energy efficiency, J. of L. of 2011, No. 94, items 551, 951.
2. Second National Energy Efficiency Action Plan for Poland, 2011, Document adopted by the Council of Ministers on 17 April 2012 online, http://www.mg.gov.pl/node/15923.
3. http://www.ptpiree.pl/index.php?d=5&s=liczen_2010.
4. Niewiedział E., Niewiedział R., Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym Electricity losses in the national power system, Elektro.info 2011, No. 12.
5. Le Gal M., Recherche Automatique de schemats de secours dans les reseaux de distributions a moyenne tension, Paris, EdF, 1969.
6. Goldberg D.E, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania Genetic algorithms and their applications, Warsaw 1995.
7. Helt P., Parol M., Piotrowski P. , Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce, Artificial intelligence methods in power engineering, Publishing House of Warsaw University of Technology, Warsaw 2012.
8. Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych Electricity losses in distribution networks, edited by Kulczycki J., PTPiRE, Poznań 2009.
9. Helt P. , Praktyczne aspekty wyznaczania optymalnych rozcięć w sieciach rozdzielczych Practical aspects of distribution grid optimal reconfiguration, Przegląd Elektrotechniczny Electrical Review 2012, No. 8.
10. Baczyński D., Parol M., Estymacja obciążeń szczytowych stacji transformatorowych SN/nN za pomocą metod statystycznych oraz metod sztucznej inteligencji Estimation of MV/LV transformer substation peak loads by statistical methods and artificial intelligence methods, XI. International Scientific Conference “Current Problems in Power Engineering” APE ’03, Gdańsk – Jurata, 11–13 June 2003.
11. Helt P. et al., Koncepcja systemu ElGrid do optymalizacji pracy i rozwoju rozdzielczych sieci energetycznych The concept of ElGrid system to optimize the operation and development of power distribution grids, Przegląd Elektrotechniczny Electrical Review 2011, Vol. 87, No. 2.
12. Kubacki S., Świderski J., Tarasiuk M., Kompleksowa automatyzacja i monitorowanie sieci SN kluczowym elementem poprawy niezawodności i ciągłości dostaw energii Comprehensive MV grid automation and monitoring as the key element to improve the reliability and continuity of electricity supply, Acta Energetica 2012, No. 1.
DOI :
Cytuj : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. ,Helt, P. ,Zduńczyk, P. , Distribution MV and LV Network Optimal Reconfiguration. Acta Energetica nr 4/2014
Facebook