Two-dimensional problem of non-homogeneous elastic half-space loaded on its boundary surface

Journal : Acta Mechanica et Automatica
Article : Dwuwymiarowe zagadnienia niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej obciążonej na jej powierzchni

Authors :
Andrejkiv, O.
Ivan Franko National University of L'viv, 1, Universytetska str., Lviv, 79000, Ukraine, andreykiv@ipm.lviv.ua,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, awrejcew@p.lodz.pl,
Bogdanovič, P.
Belorusskij gosudarstrennyj transporta, ul'. Kirova 34, 246653, Gomel', Belarus', bogdanovich@belsut.gomel.by,
Daunys, M.
Machine Design Department, Kaunas University of Technology, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lithuania, mykolas.daunys@ktu.lt,
Daunys, M.
Machine Design Department. Kaunas University of Technology, Kestucio 27. 44312Kaunas, Lithuania, mykolas.daunys@ktu.lt,
Derpeński, Ł.
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, derpik@pb.bialystok.pl,
Ganczarski, A.
Katedra Mechaniki Ciał Odkształcalnych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, artur.ganczarski@pk.edu.pl,
Kaleta, J.
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska, ul. Mariana Smołuchowskiego 25, 50-370 Wrocław, jerzy.kaleta@pwr.edu.pl,
Karolczuk, A.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, karol@po.opole.pl,
Kulczycki-Żyhajło, R.
Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, ksh@pb.edu.pl,
Abstract : Rozpatrzono dwuwymiarowe zagadnienia teorii sprężystości dotyczące obciążenia powierzchni półprzestrzeni sprężystej pokrytej niejednorodną warstwą innego materiału sprężystego. Warstwę o zmieniających się właściwościach mechanicznych modelowano skończoną ilością warstw o starych właściwościach mechanicznych.

The paper deals with a two-dimensional problem of an elastic non-homogeneous half-space loaded on its boundary. The body is compared of a non-homogeneous layer and a homogeneous half-space. The layer with changing material properties is described by a finite number of homogeneous layers.

Keywords : sprężystość, właściwości mechaniczne, elasticity, material properties, mechanical properties,
Publishing house : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Publication date : 2007
Number : Vol. 1, no. 1
Page : 51 – 54

Bibliography
: 1. Abdul-Baqi A., Van der Giessen E. (2002), Numerical analysis of indentation-induced cracking of brittle coatings on ductile substrates, Int. J. Solids Structures, Vol. 39, 1427-1442.
2. Bragallini G.M., Cavatorta M.P., Sainsot P. (2003), Coated contacts: a strain approach, Tribology International, Vol. 36, 935-941.
3. Chen W.T., Engel P. (1972), Impact and contact stress analysis in multilayered media, Int. J. Solids Structures, Vol. 8, 1257-1281.
4. Diao D. F., Kato K., Hayashi K. (1994), The maximum tensile stress on a hard coating under sliding friction, Tribology International, Vol. 27, 267-272.
5. Diao D.F. (1999), Finite element analysis on local yield map and critical maximum contact pressure for yielding in hard coating with an interlayer under sliding contact, Tribology International, Vol. 32, 25-32.
6. Giannakopoulos A.E., Pallot P. (2000), Two-dimensional contact analysis of elastic graded materials, J. Mech. Physics Solids, Vol. 48, 1597-1631.
7. Guler M.A., Erdogan F. (2004), Contact mechanics of graded coatings, Int. J. Solids Structures, Vol. 41, 3865-3889.
8. Guler M.A., Erdogan F. (2006), Contact mechanics of two deformable elastic solids with graded coatings, Mechanics of Materials, Vol. 38, 633-647.
9. Guler M.A., Erdogan F. (2007), The frictional sliding contact problems of rigid parabolic and cylindrical stamps on graded coatings, Int. J. Mech. Sci., Vol. 49, 161-182.
10. Houmid Bennani N., Takadoum J. (1999), Finite element model of elastic stresses in thin coatings submitted to applied forces, Surface & Coatings Techn., Vol. 111, 80-85.
11. Kouitat Njiawa R., Consiglio R., J. von Stebut (1998), Boundary element modelling of coated materials in static and sliding ball-flat elastic contact, Surface & Coatings Technology, Vol. 102, 148-153.
12. Kouitat Njiawa R., J. von Stebut (1999), Boundary element modelling as a surface engineering tool: applica-tion to very thin coatings, Surface & Coatings Techn., 116-119 (1999), 573-579.
13. Kulczycki R., Rogowski G. (2005), Pole naprężeń w półpłaszczyźnie niejednorodnej wywołane ciśnieniem Hertza, Materiały III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów.
14. Kulchytsky-Zhyhailo R., Kolodziejchyk V. (2005), Stress field caused by Hertz’s pressure in non-uniform half-plane with periodic structure, Friction and Wear, Vol.26, No. 4, 358-366.
15. Kulchytsky-Zhyhailo R., Rogowski G. (2006), Tensile stresses in hard coating in two-dimensional contact problem with friction, Friction and Wear, Vol. 27, No. 1, 33-42.
16. Matysiak S.J., Woźniak Cz. (1987), Micromorphic effects in a modeling of periodic multilayered elastic composites, Int. J. Engng. Sci., Vol. 25, 549-559.
17. Nowacki W. (1970), Teoria sprężystości, Warszawa, PWN.
18. Schwarzer N. (2000), Coating desing due to analytical modeling of mechanical contact problems on multiplayer systems, Surface & Coatings Techn., Vol. 133-134, 397-402.
19. Schwarzer N., Richter F., Hecht G. (1999), The elastic field in a coated half-space under Hertzian pressure distribution, Surface & Coatings Techn., Vol. 114, 292-304.
20. Sneddon I.N. (1972), The Use of Integral Transforms, McGraw-Hill, New York.
21. Shi Z., Ramalingam S. (2001), Stresses in coated solids due to normal and shear tractions on an elliptical region, Surface & Coatings Techn., Vol. 138, 192-204.
22. Torskaya E.V., Goryacheva I.G. (2003), The effect of interface imperfection and external loading on the axi-symmetric contact with a coated solid, Wear, Vol. 254, 538-545.
23. Woźniak Cz. (1987), A nonstandard method of modelling of thermoelastic periodic composites, Int. J. Engng. Sci., Vol. 25, 483-499.
DOI :
Qute : Andrejkiv, O. ,Awrejcewicz, J. ,Bogdanovič, P. ,Daunys, M. ,Daunys, M. ,Derpeński, Ł. ,Ganczarski, A. ,Kaleta, J. ,Karolczuk, A. ,Kulczycki-Żyhajło, R. ,Kulczycki-Żyhajło, R. , Dwuwymiarowe zagadnienia niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej obciążonej na jej powierzchni. Acta Mechanica et Automatica Vol. 1, no. 1/2007
facebook