Dwuźródłowa tomografia komputerowa – zobaczyć więcej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Dwuźródłowa tomografia komputerowa – zobaczyć więcej

Autorzy :
Pisz, K.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl,
Cieślar, G.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Batorego 15, 41902 Bytom, cieslar@sum.edu.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej ŚAM w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, taradaj@sum.edu.pl,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Wołoska 137, 02-507 Warszawa,
Abstrakty : Dynamiczny rozwój tomografii komputerowej w ciągu ostatnich 10 lat doprowadził do znacznego poszerzenia możliwości diagnostycznych. Oprócz radiologii, tomografia wkroczyła w nowe obszary, takie jak kardiologia, radioterapia czy procedury interwencyjne. Wymogi współczesnej medycyny nadal stawiają przed producentami coraz nowsze wyzwania, rynek wymaga aparatów o coraz to lepszej rozdzielczości, zarówno przestrzennej, jak i czasowej, wykorzystujących do uzyskania obrazów coraz mniejszej dawki promieniowania. Pozornie wydawać by się mogło, że są to oczekiwania sprzeczne. Przywykliśmy do reguły, że poprawienie rozdzielczości wymaga zmniejszenia kolimacji, a to znów pociąga za sobą konieczność zwiększenia dawki, a z kolei poprawienie rozdzielczości czasowej (przyspieszenie rotacji) wymaga zwiększenia mocy generatora i lampy – a na to nie pozwalały bariery konstrukcyjne. Przez wiele lat pracowano w dziale rozwoju firmy Siemens, tworząc takie rozwiązania, jak Straton, Z-Sharp, Dual Source (nazwy te rozszyfrujemy w dalszej części artykułu), które pozwoliły na usunięcie kolejnych problemów.

Słowa kluczowe : tomografia komputerowa, dwuźródłowa tomografia komputerowa, computed tomography, dual source computed tomography,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Pisz, K. ,Dębiec-Bąk, A. ,Damijan, Z. ,Cieślar, G. ,Taradaj, J. ,Zawadzki, M. , Dwuźródłowa tomografia komputerowa – zobaczyć więcej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 2/2007
facebook