Dynamika łuku zwarciowego przemieszczającego się wzdłuż szyn rozdzielnic wysokiego napięcia

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Dynamika łuku zwarciowego przemieszczającego się wzdłuż szyn rozdzielnic wysokiego napięcia

Autorzy :
Buriak, J.
Politechnika Gdańska,
Kiciński, J.
Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych,
Korab, R.
Politechnika Śląska,
Kot, A.
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Laskowski, S.
ENERGIA-OPERATOR S.A.,
Partyka, R.
Politechnika Gdańska,
Abstrakty : W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń indukcji magnetycznej oraz sił elektrodynamicznych, działających na kolumny łuku podczas zwarć na szynach rozdzielnic średniego napięcia z izolacją powietrzną. Odstęp (w świetle) między szynami wynosił 120 mm, a spodziewane prądy zwarciowe od 4 kA do 8 kA. Przedstawiono też wyniki pomiarów średniej prędkości łuku zwarciowego w zależności od prądów oraz odległości między szynami. Wyznaczono i przedstawiono zależność zastępczej średnicy łuku od prądu łuku. Na podstawie wyników obliczeń: sił elektrodynamicznych działających na łuk oraz zastępczej średnicy łuku, jak również – wyników pomiarów prędkości łuku, przedstawiono zależność współczynnika oporu aerodynamicznego łuku od prądu łuku. W podsumowaniu stwierdzono między innymi możliwość zmiany kierunku ruchu łuku wskutek zmian kierunku sił elektrodynamicznych. Zwrócono uwagę na deformację kolumn łukowych i wzrost napięcia łuku, które powodują wzrost mocy łuku, a zatem większe skutki trójfazowych zwarć łukowych w rozdzielnicach.

Słowa kluczowe : łuk zwarciowy, dynamika, rozdzielnica wysokiego napięcia, indukcja magnetyczna, fault arc, dynamics, switchgear, magnetic field,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2009
Numer : nr 2
Strony : 71 – 75
Bibliografia : 1. Flex PDE 5.1.2. User Guide. PDE Solution Inc. 2005.
2. Partyka R., Badanie skutków zwarć łukowych w rozdzielnicach osłoniętych, Monografie 70, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006.
3. Ciok Z., Procesy łączeniowe w układach elektroenergetycznych, WNT Warszawa 1982.
DOI :
Cytuj : Buriak, J. ,Kiciński, J. ,Korab, R. ,Kot, A. ,Laskowski, S. ,Partyka, R. , Dynamika łuku zwarciowego przemieszczającego się wzdłuż szyn rozdzielnic wysokiego napięcia. Acta Energetica nr 2/2009
facebook