Dynamics of body temperature changes in women due to the whole-body cryotherapy.

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Dynamika zmian temperatury ciał u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne

Authors :
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Sobiech, K.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, katedra.kpf@awf.wroc.pl,
Abstract : Od 1989 r. prowadzone są w ośrodku wrocławskim badania nad zastosowaniem temperatur kriogenicznych w rehabilitacji i odnowie biologicznej. W obecnej pracy analizowano zmiany zachodzące w różnych obszarach ciała w czasie 10-dniowej kuracji. Grupę badawczą stanowiły kobiety w wieku ok. 55 lat, skierowane na zabiegi krioterapii (kriostymulacji) ogólnoustrojowej. Na podstawie badań antropometrycznych określono dwie grupy badanych; grupę A o normalnej masie ciała oraz grupę B z nadwagą (BMI – body mass index) i otyłością (WHR – waist to hip ratio). Termowizyjna analiza temperatury poszczególnych obszarów ciała przed i bezpośrednio po zabiegu wykazała zależność pomiędzy składem ciała a zmianami temperatur w kolejnych dniach zabiegowych. Przedstawione wyniki są badaniami wstępnymi i stanowią fragment badań dotyczących dynamiki zmian rozkładu temperatury w zabiegach krioterapeutycznych.

The cryogenic temperatures are used in the Wroclaw centre from 1989. In this work, changes of temperature distribution in various body areas during a 10-day treatment, were analyzed. Women in age of about 55 were exposed to the systemic cryotherapy (cryostimulation). On the basis of anthropometric measurements two sub-groups were defined; group A – with normal body mass and group B comprising of overweight subjects (BMI – body mass index) and subjects with obesity (WHR – waist to hip ratio). Thermo-visual analysis of chosen body areas before and directly after the treatment revealed correlation between body composition and temperature changes after cryotherapy. Presented results of the preliminary study are the fragment of more extended examination of the dynamics of temperature changes in course of cryotherapeutic treatment.

Keywords : badania termowizyjne, krioterapia ogólnoustrojowa, skład ciała, thermovision analysis, systemic cryotherapy, body composition,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 4
Page : 315 – 318

Bibliography
: 1.A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek i in.: Zmienność temperatury ciałapod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w badaniach termowizyjnych, Fizjoterapia Polska, vol. 7, 2007 s. 308-319.
2.A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek i in.: Analiza czynników wpływających na zmienność temperatury ciała w badaniach termograficznych, Fizjoterapia, vol.15, 2007, s. 23-33
3.A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek i in.: Rozkład temperatury na powierzchni ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej w badaniach termowizyjnych. Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 13, 2007, s. 141-146.
4.M. Rajewski, J. Łazowski, A. Pisula: Rozkład temperatury ciała w zabiegach krioterapii ogólnoustrojowej, Fizjoterapia, vol. 9, 2001, s. 20-25.
5.J. Bauer, A. Skrzek: Physiological principles of cryotherapy, w: Acta Biomedica Engineering, Whole Body Cryotherapy, H. Podbielska, W. Stręk,G.J. Muller (red.), vol. 1,2006, s. 21-26.
6.J. Bauer, P. Hurnik , J. Zdziarski i in.: Zastosowanie termowizji w ocenie skutków krioterapii, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio – Optica et Informatica Medica, vol. 3, 1997, s.133-141.
7.I. Hołowacz, H. Podbielska, P. Hurnik i in.: Komputerowa akwizycja i obróbka obrazów termowizyjnych w ocenia skutków oddziaływania niskich temperatur, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio – Optica et Informatica Medica, vol. 6, 2000, s. 35-46.
8.A. Sieroń, G. Cieślar (red.): Krioterapia – leczenie zimnem, ? – medica press, Bielsko-Biała 2007.
9.M. Chudecka, A. Lubkowska, A. Klimek i in.: Wpływ zabiegów krioterapiiogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała, Acta Bio – Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 129-132.
10.P. Zalewski, K. Buszko, J.J. Klawe i in.: Krótkoczasowa analiza termowizyjna skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 272-277.
11.M. Socha: Correlations between selected fatness indices and total body fat estimated by means of the impedance method, Anthropological Review, vol. 62, 1999, s. 25-34.
12.M. Bolanowski, B. Zadrożna-Śliwka, K. Zatońska: Badanie składu ciała – metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemian Materii, vol.1, 2005, s. 20-25.
DOI :
Qute : Skrzek, A. ,Sobiech, K. ,Sobiech, K. , Dynamika zmian temperatury ciał u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 4/2009
facebook