Journal : Analityka : nauka i praktyka
Article : Działalność Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) w dziedzinie fizykochemii i chemii analitycznej

Authors :
Abstract : 12 października 1955 roku została podpisana w Paryżu konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale).

Keywords : Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej, OIML, metrologia, fizykochemia, chemia fizyczna, chemia analityczna, International Organization of Legal Metrology, OIML, metrology, physical chemistry, analytical chemistry,
Publishing house : Wydawnictwo MALAMUT
Publication date : 2001
Number : nr 4
Page : 35 – 37

Bibliography
:
DOI :
Qute : Działalność Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) w dziedzinie fizykochemii i chemii analitycznej. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2001
facebook