Działalność Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) w dziedzinie fizykochemii i chemii analitycznej

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Działalność Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) w dziedzinie fizykochemii i chemii analitycznej

Autorzy :
Abstrakty : 12 października 1955 roku została podpisana w Paryżu konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale).

Słowa kluczowe : Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej, OIML, metrologia, fizykochemia, chemia fizyczna, chemia analityczna, International Organization of Legal Metrology, OIML, metrology, physical chemistry, analytical chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2001
Numer : nr 4
Strony : 35 – 37
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Działalność Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) w dziedzinie fizykochemii i chemii analitycznej. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2001
facebook