PL Analiza ekonomiczna obór bezściółkowych

Journal : Agricultural Engineering
Article : Economic analysis of non-litter cattle barns

Authors :
Blicharz-Kania, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, agata.kania@up.lublin.pl,
Andrejko, D.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Ślaska-Grzywna, B.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Starek, A.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Szejgiec, P.
Department of Biological Fundamentals of Food and Feed Technology, University of Life Sciences in Lublin, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin,
Krzaczek, P.
Department of Power Industry and Vehicles, University of Life Sciences in Lublin,
Błaszkiewicz, Z.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zbigniewblaszkiewicz@up.poznan.pl,
Sztukowski, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
Combrzyński, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, maciej.combrzynski@up.lublin.pl,
Wójtowicz, A.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Klimek, M.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Mościcki, L.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Oniszczuk, T.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Juśko, S.
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domoradzki, M.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, mdomoradzki@gmail.com,
Szymura, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Lamkiewicz, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Kaniewska, J.
Department of Technology and Chemical and Food Industry Apparatus, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz,
Góral, D.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, dariusz.goral@up.lublin.pl,
Kluza, F.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Kozłowicz, K.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Domin, M.
Department of Refrigeration and Food Industry Energetics, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,
Hejft, R.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok,
Obidziński, S.
Division of Agri-Food and Forestry Engineering, University of Technology in Bialystok, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, s.obidzinski@pb.edu.pl,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Marks, N.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Maciewicz, B.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Kołosowski, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin, Pawel.Kolosowski@zut.edu.pl,
Dobek, T. K.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Sałagan, P.
Department of Construction and Use of Technical Devices West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, m.majchrzak@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw, k.mazur@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warsaw,
Abstract : The objective of the article was to show exploitation costs from three cattle barns in a non-litter loose housing system. The method was based on the multi criteria approach which referred to following factors: technical, technological (mainly energetic and labour), economic (costs of energy, labour, investment). Within technical assessment, the building characteristics was carried out which pertained to the areas of productivity, building, laying and cubage. In order to carry out technological assessment, all methods of mechanization were analysed and as a result, energetic, energy and investment inputs were obtained. Exploitation costs of machinery, equipment and cattle barn buildings were calculated according to the methodology developed in IBMER [Institute for Construction, Mechanization and Electrification in Agriculture]. The lowest exploitation cost was in a cattle barn with a traditional “herring bone” milking unit and amounted to 2 132.01 PLN·year-1·LU-1. The highest exploitation costs amounting to 2 670.65 PLN·year-1·LU-1, were in a cattle barn with one milking robot and the lowest herd size.

Celem artykułu było przedstawienie kosztów eksploatacji trzech obór w bezściółkowym systemie utrzymania bydła. Metoda bazowała na podejściu wielokryterialnym, które odnosi się do następujących czynników: technicznych, technologicznych (głównie energetycznych i nakładów pracy), ekonomicznych (koszt energii, robocizny, inwestycji). W ramach oceny technicznej przeprowadzono charakterystykę budowlaną, która dotyczyła powierzchni produkcyjnych, zabudowy, legowiskowych i kubatury. W celu przeprowadzenia oceny technologicznej zostały przeanalizowane wszystkie sposoby mechanizacji i jako wynik uzyskano nakłady energetyczne i inwestycyjne. Koszty eksploatacji maszyn, wyposażenia i obór dla bydła obliczono zgodnie z metodologią opracowaną w IBMER [Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa]. Najniższe koszty eksploatacji były w oborze z tradycyjną dojarnią „rybia ość” i wynosiły 2 132.01 PLN·rok-1·DJP-1. Najwyższe koszty eksploatacji wynoszące 2 670.65 PLN rok-1·DJP-1 były w oborze z jednym robotem do dojenia i najwyższą obsadą.

Keywords : nakłady energii, nakłady robocizny, koszty eksploatacji, utrzymanie wolnostanowiskowe, energy inputs, labour inputs, exploitation costs, loose housing,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 1
Page : 95 – 106

Bibliography
: Freiberger, F.; Klindtworht, K.; Baumeister, J.; Gierse, A.; Lehman, B.; Ohnesorge, M.; Harms, J.; Wendl, G. (2005). Automatisches Melken in modernen Milchviehställen. KTBL, Darmstadt, ISBN 3-7843-2174-7.
Gazzarin, C.; Hilty, R. (2002). Stallsysteme für Milchvieh: Vergleich der Bauinvestitionen. FAT Berichte, Tänikon, Schweiz, CH-8356 Ettenhausen, Vol. 586, 20.
Gazzarin, C.; Lips, M. (2013). Maschinenkosten, ART-Bericht, vol. 767.
Jucherski, A., Król A. (2011). Nakłady pracy żywej i mechanicznej w chowie bydła mlecznego w górskich gospodarstwach rodzinnych, Problemy Inżynierii Rolniczej, Vol. 71(1), 59-67.
Majchrzak, M. (2013). Wpływ mechanizacji w różnych systemach żywienia bydła na nakłady produkcji, Problemy Inżynierii Rolniczej, vol. 2(80), 141-150.
Mazur, K. (2012). Ocena wielokryterialna obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych. Rozprawa doktorska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Warszawa, 157.
Muzalewski A. (2010). Koszty eksploatacji maszyn, ITP Falenty, ISBN 978-83-62416-05-9.
Naess G.; Stokstad, G. (2010). Dairy barn layout and construction: effects on initial building costs, Biosystems Engineering, vol. 109(3), 196-202.
Romaniuk, W.; Mazur, K. (2014). Development of environmental conditions in free-stall cattle barns, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 59 (1), 109-115.
Romaniuk, W.; Rudnik, K.; Biskupska, K. (2012). Kształtowanie obiektów budowlanych i działek zagrodowych w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła – wytyczne projektowe, Inżynieria w rolnictwie. Monografie Nr 5, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, ISBN 978-83-62416-43-1.
Szulc, R. (2009). Ocena systemu odzyskiwania ciepła podczas mycia urządzeń udojowych. Prace Naukowe IBMER, Vol.13(2), ISSN 0209-1380.
Szulc, R., Markiewicz K. (2010). Position and research methodology of two-systems heat recovery system in the barn of dairy cattle. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 55(2), 92-93.
DOI :
Qute : Blicharz-Kania, A. ,Andrejko, D. ,Ślaska-Grzywna, B. ,Starek, A. ,Szejgiec, P. ,Krzaczek, P. ,Błaszkiewicz, Z. ,Sztukowski, P. ,Combrzyński, M. ,Wójtowicz, A. ,Klimek, M. ,Mościcki, L. ,Oniszczuk, T. ,Juśko, S. ,Domoradzki, M. ,Szymura, J. ,Lamkiewicz, J. ,Kaniewska, J. ,Góral, D. ,Kluza, F. ,Kozłowicz, K. ,Domin, M. ,Hejft, R. ,Obidziński, S. ,Jakubowski, T. ,Marks, N. ,Maciewicz, B. ,Kołosowski, P. ,Dobek, T. K. ,Sałagan, P. ,Majchrzak, M. ,Barwicki, J. ,Wardal, W. J. ,Mazur, K. ,Borek, K. ,Mazur, K. ,Barwicki, J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Wardal, W. J. ,Wardal, W. J. , Economic analysis of non-litter cattle barns. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 1/2015
facebook