Efekt edukacyjny jako produkt wystawienniczy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Efekt edukacyjny jako produkt wystawienniczy

Autorzy :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych chorób Tkaniku Łącznej, ul. K. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. +48 606 42 59 99, s.jeka@wp.pl,
Bolewski, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.bolewski@fis.agh.pl,
Pięciak, T.
Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 28 42, 617 47 12, pieciak@agh.edu.pl,
Zarychta, P.
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, tel. +48 32 237 17 83, 237 17 83, 237 10 40, piotr.zarychta@polsl.pl,
Augustyniak, E.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, tel. +48 12 417 29 56, ewaa@agh.edu.pl,
Wysocka-Król, K.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Buzalewicz, I.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, igor.buzalewicz@pwr.wroc.pl,
Augustyniak, P.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 47 12, august@agh.edu.pl,
Abstrakty : Podczas odbywających się w dniach 14-16 marca Międzynarodowych Targów Aparatury i Wyposażenia Medycznego SALMED 2012 w Poznaniu zaprezentowano ofertę edukacyjną Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH w zakresie kształcenia kadr. Oferta ta, zgodnie z nazwą szkoły dotyczy technicznego wsparcia medycyny i kierunku studiów “inżynieria biomedyczna'. Zasadniczym celem wystąpienia w roli wystawcy było dotarcie do licznie reprezentowanych tam przedstawicieli producentów wyrobów medycznych oraz lekarzy i menedżerów służby zdrowia z informacją o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach naszych absolwentów. Podobnie, jak w przypadku produktów oferowanych na targach, nasi absolwenci prezentowali swoje atuty praktycznie poprzez wykonane projekty inżynierskie. Chociaż prezentowane były dwa przykładowe projekty, wrażenie profesjonalnego podejścia i wysokiego poziomu merytorycznego dotyczyło także pozostałych projektów zrealizowanych w MSIB. W oczach odwiedzających targi, prezentacja szkoły budziła skojarzenie z kształceniem wysokiej jakości, dostosowanym do bieżących potrzeb rynku pracy.

During the International Trade Fair of Medical Equipment and Instruments SALMED 2012 held in Poznań from 14th to 16th March 2012 we presented the educational offer of Multidisciplinary School of Engineering in Biomedicine (MSIB) AGH-University of Science and Technology concerning the education of professionals for technical support of medicine in the faculty of biomedical engineering. Our main goal of participation as an exhibitor was to reach to widely represented manufacturers of medical instrumentation, doctors and officers of healthcare management and recommend the knowledge, skills and competences of our graduates. Similarly to the products presented in their intended actions, our graduates were presenting their attitudes in a practical way by means of completed Engineer Diploma Projects. Although, only two examplary projects were presented, the opinion of professional approach and high merit was equally attributed to other projects completed at MSIB. In result of the presentation, the MSIB acquired in visitors’ eyes a connotation of quality education continuously adapted to the demands of job market.

Słowa kluczowe : edukacja, absolwent, targi branżowe, projekt inżynierski, education, graduate, branch trade fairs, engineering diploma project,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 2
Strony : 117 – 123
Bibliografia : 1. Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED, http://www.salmed.pl.
2. M. Wasilewska-Radwanska, E. Augustyniak, R. Tadeusiewicz, P. Augustyniak: Educational opportunities in BME specialization – tradition, culture and perspectives, w: D.N. Ghista (ed.): Biomedical science, engineering and technologu, 2012, s. 559–584, http://www.intechopen.com/articles/show/title/educational-opportunities-of-bme-professional-specificity-tradition-culture-and-perspectives.
3. P. Augustyniak: Adaptive approach to BME teaching at the AGH-UST, w: P. Augustyniak (ed.): Biomedical engineering educational offer reviezv, BioAlgorithms and Med-Systems, vol 3(15), 2011, s. 73-84, http://www.bams.cm-uj.krakow.pl/index. php?option=com_content&task=section&id=2i&Itemid=76.
DOI :
Cytuj : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. ,Jeka, S. ,Bolewski, A. ,Pięciak, T. ,Zarychta, P. ,Augustyniak, E. ,Wysocka-Król, K. ,Buzalewicz, I. ,Augustyniak, P. , Efekt edukacyjny jako produkt wystawienniczy. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook