Efekty usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w zależności od typu zastosowanego implantu

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Efekty usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w zależności od typu zastosowanego implantu

Autorzy :
Hołowacz, I.
Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, iwona.holowacz@pwr.wroc.pl,
Jałówko, M.
Podstawowych Problemów Techniki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Danielewska, M.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, monika.danielewska@pwr.wroc.pl,
Iskander, R.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-377 Wrocław, Plac Grunwaldzki 13,
Podbielska, M.
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Fizykoterapii, 51-612 Wrocław, al. Paderewskiego 35,
Senhadri, H.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Kuczyński, M.
Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Katedra Biomechaniki, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, michal.kuczynski@awf.wroc.pl,
Chwała, W.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Biomechaniki, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78, wachwala@cyf-kr.edu.pl,
Mirek, E.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78,
Rudzińska, M.
Katedra i Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ, 31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3,
Frydel, J.
VENITUR Sp. z o.o., 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 B,
Kuźma, M.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78,
Bauer, J.
Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Wiącek, K.
Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Boerner, E.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizykoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
Skiba, M.
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11, skiba.magdalena@wp.pl,
Skiba, G.
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11,
Czerner, M.
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11,
Króliński, J.
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu, 50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116,
Abstrakty : Endoprotezoplastyka jest obecnie podstawową metodą leczenia osób z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego. Głównym celem zabiegu jest redukcja dolegliwości bólowych, poprawa zakresu ruchomości oraz przywrócenie stabilności stawu, co ma doprowadzić do polepszenia jakości życia chorych. Celem pracy była ocena efektów usprawniania pacjentów po wszczepieniu jedno- lub wieloosiowej endoprotezy stawu kolanowego. Badaniem objęto grupę 60 osób (45 kobiet i 15 mężczyzn) z zaawansowaną gonartrozą. Średnia wieku wynosiła 66,4 lata. 30 pacjentom wszczepiono jednoosiową endoprotezę SCORPIO CR a pozostałym 30 pacjentom endoprotezę wieloosiową PFC SIGMA. We wszystkich przypadkach zachowano więzadło krzyżowe tylne PCL (ang. Posterior Cruciate Ligament). Program leczenia usprawniającego we wczesnym okresie pooperacyjnym był taki sam u wszystkich chorych. Po około 3 miesiącach od zabiegu pacjenci byli usprawniani na Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu przez okres 3 tygodni, korzystając z odpowiednio dobranego programu kinezy- i hydroterapii. Oceny zakresu ruchomości stawu kolanowego dokonano przed zabiegiem operacyjnym oraz po zakończeniu rehabilitacji. Wyniki wskazują na poprawę zakresu zgięcia oraz wyprostu operowanego stawu, zarówno u pacjentów z jedno-, jak i wieloosiowym implantem.

Total arthroplasty is currently the main treatment of patients with advanced knee degeneration. The basic goal of the surgery is to reduce pain, improve range of motion (ROM), restore join stability, what can lead to the improved quality of life.The aim of this study was to examine the effects of rehabilitation of patients after single- or multi-axis total knee arthroplasty (TKA). The research was performed on a group of 60 people (45 women and 15 men) with advanced gonarthrosis (mean age 66,4 years). In 30 patients single-axis SCORPIO CR prostheses and in 30 multi-axis PFC Sigma prostheses, were implanted. In all cases the posterior cruciate ligament (PCL) has been retained. Physical therapy in the immediate postoperative period was the same in all groups. The patients were exposed to kinesi- and hydrotherapy 3 months after surgery. The functional status of the knee before surgery and after rehabilitation, were evalutaed. It was stated that the knee flexion and extension were improved. There was no significant difference between these 2 groups.

Słowa kluczowe : staw kolanowy, zmiany zwyrodnieniowe, endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego, endopimplanty jedno- i wieloosiowe, fizjoterapia, zakres ruchomości, knee, arthrosis, total knee arthroplasty, single- and multi-axis implants, physiotherapy, range of motion,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2013
Numer : Vol. 19, nr 2
Strony : 104 – 107
Bibliografia : 1 J. Widuchowski: Kolano, urazy i jego obrażenia, G – Kwadrat, Katowice 1997.
2 T. Marciniak: Anatomia prawidłowa człowieka, RU ZSP AM, Wrocław 1991.
3 Z. Zagrobelny, M. Woźniewski: Biomechanika kliniczna, AWF, Wrocław 1999.
4 K. Żołyński, J. Błaszczyk-Muszyńska, S. Goc, M. Pawlak: Ocena wydolności stawów kolanowych po całkowitych alloplastykach cementowych pacjentów leczonych z powodu choroby zwyrodnieniowej, Kwartalnik Ortopedyczny, vol. 4, 2003, s. 256–271.
5 J. Widuchowski, D. Kusz, A. Pierzchała, W. Widuchowski: Alloplastyka całkowita stawu kolanowego, Wiadomości Lekarskie, vol. LVII(3–4), 2004, s. 166–169.
6 E. Błaszczak, A. Franek, J. Klimczok: Wczesne wyniki usprawniania chorych po endoprotezoplastyce stawu kolanowego, Polski Merkuriusz Lekarski, vol. XVII(101), 2004, s. 474–478.
7 O. Mahoney, C. McClung, M. dela Rosa, T. Schmalzried T: The effect of total knee arthroplasty design on extensor mechanizm function, Journal of Arthroplasty, vol. 17(4), 2002, s. 416–21.
8 A. Górecki: Alloplastyka stawu kolanowego, Chirurgia Narządu Ruchu Ortop Pol, vol. 63(1), 1998, s. 84–90.
9 H. Wang, K.J. Simpson, M.S. Ferrara, S. Chamnongkich, T. Kinsey, O.M. Mahoney: Biomechanical difference exhibited during sit-to-stand between total knee arthroplasty designs of varying radii, Journal of Arthroplasty, vol. 21(8), 2006, s. 1193–1199.
10 H. Wang, K.J. Simpson, S. Chamnongkich, T. Kinsey, O.M. Mahoney: A biomechanical comparison between the single-axis and multi-axis total knee arthroplasty systems for the stand – to – sit movement, Clinical Biomechanics (Bristol, Avon), vol. 20(4), 2005, s. 428–433.
11 S. Ripanti, S. Campi, S. Marin, P. Mura, A. Campi: Total Knee Arthroplasty with SCORPIO CR versus SCORPIO FLEX CR implants: a prospective evaluation, EFORT – European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (9th Congress) Nice, France, Journal of Bone and Joint Surgery – British Volume, vol. 92B(supp. II), 2008, s. 327–328.
12http://www.stryker.com/enus/products/Orthopaedics/KneeReplacement/Primary/ScorpioSingleAxis/index.htm#
13http://www.depuy.com/healthcare-professionals/product-details/sigma-fixed-bearing-knee-system
DOI :
Cytuj : Hołowacz, I. ,Jałówko, M. ,Danielewska, M. ,Iskander, R. ,Podbielska, M. ,Senhadri, H. ,Kuczyński, M. ,Chwała, W. ,Mirek, E. ,Rudzińska, M. ,Frydel, J. ,Kuźma, M. ,Bauer, J. ,Wiącek, K. ,Boerner, E. ,Skiba, M. ,Skiba, G. ,Czerner, M. ,Króliński, J. , Efekty usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w zależności od typu zastosowanego implantu. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 19, nr 2/2013
facebook