Effect of spray application parameters on the airborne drift

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : Effect of spray application parameters on the airborne drift

Autorzy :
Baki Unal, H.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr,
Hakan Bayraktar, Ö
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey,
Alkan, I.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, Izmir/Turkey,
Cengiz Akdeniz, R.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Engineering and Technology, Izmir/Turkey,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, k.borek@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Cengiz Akdeniz, R.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir, cengiz.akdeniz@ebiltem.ege.edu.tr,
Haghighat Shishvan, S.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Pytlowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Tomasz.Jakubowski@ur.krakow.pl,
Kapela, K.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, krzysztof.kapela@uph.edu.pl,
Gugała, M.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Sikorska, A.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Borusiewicz, A.
Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Łomża,
Panasiewicz, M.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Sobczak, P.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Mazur, J.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, jacek.mazur@up.lublin.pl,
Zawiślak, K.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Nadulski, R.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Rzeźnik, W.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznan, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań, w.rzeznik@itep.edu.pl,
Mielcarek, P.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznan, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja, peter.savinyh@mail.ru,
Saitov, V.
Zone Scientific and Research Institute of North East Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Sciences in Lublin,
Kuboń, M.
Institute of Agricultural Engineering and Computer Sciences, University of Agriculture in Krakow,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of Northern Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of Northern Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja, peter.savinyh@mail.ru,
Saitov, V.
Zone Scientific and Research Institute of Northern Agriculture in Russia, ul. Lenina 164/43, 610017, Kirow, Rosja,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz,
Caban, J.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Sciences in Lublin,
Szwedziak, K.
Department of Biosystems Engineering, Opole University of Technology, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, k.szwedziak@po.opole.pl,
Wojtkiewicz, K.
Department of Biosystems Engineering, Opole University of Technology, ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 45-271 Opole,
Świechowski, W.
Institute of Horticulture in Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, waldemar.swiechowski@inhort.pl,
Hołownicki, R.
Institute of Horticulture in Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Godyń, A.
Institute of Horticulture in Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Doruchowski, G.
Institute of Horticulture in Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice,
Abstrakty : The objective of the study was to determine the effect of the spray boom height and liquid pressure on airborne drift during spray application. A lift mounted sprayer with a 12 m spray boom and standard flat fan nozzles LU 120-03 (Lechler) was used in the field trials. The treatments were made for all combinations of the boom heights 0.35, 0.5 and 0.75 m, and liquid pressures 0.15, 0.3 and 0.5 MPa. For each treatment the sprayer was driven at the velocity of 6.0 km∙h-1, five times over the distance 60 m. The fluorescent dye BSF was sprayed and collected on the samples attached on 4 m masts. The analysis of BSF deposition on the samplers proved the significant effect of both the boom height and the liquid pressure on the airborne drift. The lowest drift was observed for the pressure of 0.15 MPa regardless the boom height. For these parameters the drift was reduced by 50% compared to the standard situation with the boom height of 0.5 m and the pressure of 0.3 MPa. Raising the boom up to 0.75 m and the pressure to 0.5 MPa resulted in 270% increase of the drift.

Celem prezentowanych badań było określenie wpływu wysokości belki polowej i ciśnienia roboczego na znoszenie powietrzne cieczy użytkowej. W badaniach zastosowano opryskiwacz zawieszany, wyposażony w standardową belkę polową o szerokości roboczej 12 m i rozpylacze Lechler LU 120-03. Zabiegi opryskiwania prowadzono na odcinku testowym o długości 60 m i szerokości roboczej opryskiwacza ze stałą prędkością roboczą 6,0 km∙h-1. Dla każdej kombinacji wysokości ustawienia belki polowej (0,35; 0,5; 0,75 m) i ciśnienia roboczego (0,15; 0,3; 0,5 MPa) wykonano 5 przejazdów odcinka testowego nanosząc znacznik fluorescencyjny. Naniesienie znacznika oceniane było na próbnikach rozmieszczanych na masztach o wysokości 4 m. Wyniki badań potwierdzają istotny wpływ wysokości pracy belki i ciśnienia cieczy użytkowej na znoszenie powietrzne. Najmniejsze znoszenie powietrzne uzyskano dla ciśnienia 0,15 MPa i to niezależnie od wysokości ustawienia prowadzonej belki polowej. W porównaniu ze standardową techniką opryskiwania (wysokość belki 0,5 m ciśnienie 0,3 MPa) uzyskano redukcję znoszenia powietrznego o 50%. Nadmierna wysokość prowadzenia belki polowej 0,75 m i wysokie ciśnienie 0,5 MPa spowodowało wzrost znoszenia powietrznego o 270%.

Słowa kluczowe : znoszenie powietrzne, belka polowa, rozpylacz, ciśnienie cieczy, airborne drift, spray boom, nozzles, liquid pressure,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 2
Strony : 119 – 126
Bibliografia : Arvidsson, T., Bergström L., Kreuger J. (2011). Comparison of collectors of airborne spray drift. Experiments in a wind tunnel and field measurements. Pest Manag. Sci., 67, 725-733.
Bode, L. E., Butler, B. J., Goering, C. E. (1976). Spray drift and recovery as affected by spray thickener, nozzle type and nozzle pressure. Trans. ASAE. 19(2), 213-218.
Castell, J.A. (1993). The development of drift reducing hydraulic fan spray nozzles. Proceedings of Second International Symposium on Pesticide Application Techniques. Strasbourg 22-24.09.1993, 227-234.
Doruchowski, G., Hołownicki, R. (2003). Przyczyny i zapobieganie skażeniom wód i gleby wynikających ze stosowania środków ochrony roślin. Zeszyty IMUZ 9, 96-115.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 X 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dz.Urz. UE L 309/71.
Ganzelmeier, H., Rautmann, D. (2000). Drift, drift reducing sprayers and sprayer testing. Aspects of Applied Biology No. 57, Pesticide application, 1-10.
Guler, H., Zhu, H., Ozkan, H. E., Derksen, R. C., Yu, Y., Krause, C. R. (2007). Spray characteristics and drift reduction potential with air induction and conventional flat-fan nozzles. Trans. ASABE 50(3), 745-754.
Heijne, B., Wenneker, M., Van De Zande, J C. (2002). Air inclusion nozzles don’t reduce pollution of surface water during orchard spraying in The Netherlands. Aspects of Applied Biology, International advances in pesticide application. 66, 193-199.
Knewitz, H., Weisser, P., Koch, H. (2002). Drift-reducing spray application in orchards and biological efficacy of pesticides. Aspects Appl. Biol., Intl. Adv. Pest. Appl., 66, 231-236.
Miller, P. C. H., Walklate, .P J., Mawer, C. J. (1989). A comparison of spray drift collection techniques. Proceedings of the British Crop Protection Council Conference – Weeds, 669-676.
Nuyttens, D., De Schampheleire, M., Steurbaut, W., Baetens, K., Verboven, P., Nicola, B., Ramon, H., Sonck, B. (2006). Experimental study of factors influencing the risk of drift from field sprayers: Part 1. Meteorological conditions. Aspects Appl. Biol., Intl. Adv. Pest. Appl. 77(2), 331-339.
Taylor, W. A., Anderson, P. G. (1991). Enhancing conventional hydraulic nozzle use with the twin spray system. British Crop Protection Council Monograph No: 46, Air assisted spraying in crop protection, 125-136.
Van De Zande, J. C., Porskamp, H. A. J., Michielsen, J. M. G. P., Holterman, H. J., Huijsmans, J. F. M. (2000). Classification of spray applications for driftability, to protect surface water. Aspects of Applied Biology. International advances in pesticide application. 66, 57-65.
Van de Zande, J.C., Huijsmans, J. F. M., Porskamp, H. A. J., Michielsen, J. M. G. P., Stallinga, H., Holterman, H. J., De Jong, A. (2008). Spray techniques: how to optimise spray deposition and minimise spray dryft. DOI 10.1007/s10669-007-9036-5. Environmentalist 28, 9-17.
Zhu, H., D. L. Reichard, R. D., Brazee, R. D., Ozkan, H. E. (1994). Simulation of drift of discrete sizes of water droplets from field sprayers. Trans. ASAE 37(5),1401-1407.
DOI :
Cytuj : Baki Unal, H. ,Hakan Bayraktar, Ö ,Alkan, I. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Borek, K. ,Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Majchrzak, M. ,Wardal, W. J. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Haghighat Shishvan, S. ,Jakubowski, T. ,Pytlowski, T. ,Jakubowski, T. ,Kapela, K. ,Gugała, M. ,Sikorska, A. ,Borusiewicz, A. ,Panasiewicz, M. ,Sobczak, P. ,Mazur, J. ,Zawiślak, K. ,Nadulski, R. ,Rzeźnik, W. ,Mielcarek, P. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Saitov, V. ,Marczuk, A. ,Kuboń, M. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Saitov, V. ,Gałuszko, K. ,Caban, J. ,Szwedziak, K. ,Wojtkiewicz, K. ,Świechowski, W. ,Hołownicki, R. ,Godyń, A. ,Doruchowski, G. , Effect of spray application parameters on the airborne drift. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 2/2015
facebook