PL Wpływ procesu zagęszczania ziela mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) na zawartość olejków eterycznych

Journal : Agricultural Engineering
Article : Effect of the peppermint (Mentha piperita L.) compaction process on the content of essential oils

Authors :
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Boniecki, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kuzimska, T.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kruk, I. S.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Kot, T. P.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Gordeenko, O. V.
Belorussian State University of Agriculture, Belarus,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin, Poland, ul. Beskidzka, 70, 20-869 Lublin, andrzej.marczuk@up.lublin.pl,
Romaniuk, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz, Poland,
Kurpaska, S.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, rtkurpas@cyf-kr.edu.pl,
Latała, H.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Baran, D.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow,
Konopacki, P.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Hołownicki, R.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Michalski, R.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Gonera, J.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Janulin, M.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, michal.janulin@uwm.edu.pl,
Plotnikov, S.
Viatka University in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w.golka@itep.edu.pl,
Kamiński, J. R.
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
Sadowska, U.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków, Urszula.Sadowska@ur.krakow.pl,
Żabiński, A.
on, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków,
Mudryk, K.
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture in Krakow,
Abstract : Herbs have been of great interest in recent years. Peppermint is one of the most popular species in Poland used in the form of herbal tea. The objective of the research was to determine and compare the content of essential oils obtained from peppermint in a loose state and after producing agglomerate therefrom. The scope of the research covered compression of grated peppermint and fractions separated from it. Fractions were separated with the use of a sieve with 2.5 mm square meshes and compressed with a hydraulic press with a closed matrix under the pressure of 193.86 MPa. Before and after the agglomeration process, density of the investigated material and the content of essential oils were determined according to the pharmaceutical requirements by a distillation method on Clevenger's apparatuses. The lowest content of essential oils was in case of the fraction of grated peppermint which did not go through the sieve with 2.5 square meshes. Compression of this material to the level o 1.038 g·cm-3 resulted in the reduction of oil content by approximately 9%. In case of the remaining fractions, no losses of oil as a result of compression were reported.

W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie roślinami zielarskimi. Jednym z popularniejszych gatunków w Polsce wykorzystywanych w postaci naparów jest mięta pieprzowa. Celem prowadzonych badań było określenie i porównanie zawartości olejków eterycznych pozyskiwanych z ziela mięty pieprzowej w stanie luźnym i po wytworzeniu z niego aglomeratu. Zakres prowadzonych badań obejmował zagęszczanie otartego ziela mięty oraz wydzielonych z niego frakcji. Frakcje wydzielono za pomocą sita o boku oczka kwadratowego 2,5 mm i zagęszczano za pomocą prasy hydraulicznej o matrycy zamkniętej pod ciśnieniem 193,86 MPa. Przed procesem aglomeracji, a także po jego zakończeniu ustalono gęstość badanego materiału oraz zawartość olejków eterycznych, zgodnie z wymaganiami farmaceutycznymi, metodą destylacji na aparatach Clevengera. Najmniejszą zawartością olejków eterycznych charakteryzowała się frakcja otartego ziela mięty pieprzowej nieprzesiewającego się przez sito o boku oczka kwadratowego 2,5 mm. Zagęszczenie tego materiału do poziomu 1,038 g·cm-3 spowodowało obniżenie zawartości olejku o około 9%. W przypadku pozostałych frakcji nie stwierdzono strat olejku w wyniku zagęszczania.

Keywords : olejki eteryczne, mięta pieprzowa, aglomeracja, essential oils, peppermint, agglomeration,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 3
Page : 83 – 88

Bibliography
: Argyropoulos, D., Müller, J. (2014). Changes of essential oil content and composition during convec-tive drying of lemon balm (Melissa officinalis L.). Industrial Crops and Products, Vol. 52, 118-124.
Carone, M.T., Pantaleo, A., Pellerano, A., (2010). Influence of process parameters and biomass characteristics on the durability of pellets from the pruning residues of Olea europaea L. Biomass and Bioenergy, 30, 1-9.
Chen, X. H., Zhang, F., Y., Yao, L. (2012). Chloroplast DNA molecular characterization and leaf volatiles analysis of mint (Mentha; Lamiaceae) populations in China. Industrial Crops and Products, Vol. 37, 1, 270-274.
Farmakopea Polska IX. Tom I. (2011). ISBN 978-83-88157-78-3.
Khan, I.A., Smillie, T. (2012). Implementing a “Quality by Design” approach to assure the safety and integrity of botanical dietary supplements. Journal Of Natural Products, 75, 1665-1673.
Luo, H., Li, Q, Flowe, A., Lewith, G, Liu J. (2012). Comparison of effectiveness and safety between granules and decoction of Chinese herbal medicine: A systematic review of randomized clinical trials. Journal of Ethnopharmacology, Vol. 140, Issue 3, 10, 555-567.
McKay, D. L., Blumberg,. J. B. (2006). A Review of the Bioactivity and Potential Health Benefits of Peppermint Tea (Mentha piperita L.). Phytotherapy Research, 20, 619-633.
PN-85/R-87017. Surowce zielarskie – ziele suszone.
PN-EN 15103:2010. Biopaliwa stałe – Oznaczanie gęstości nasypowej.
Rohloff, J., Dragland, S., Mordal, R., Iversen, T.H. (2005). Effect of harvest time and drying method on biomass production, essential oil, and quality of peppermint (Mentha piperita L.). J. Agric. Food Chem., 53, 4143-4148.
Sárosi, Sz., Sipos, L., Kókai, Z., Pluhár, Zs., Szilvássy, B., Novák, I. (2013). Effect of different drying techniques on the aroma profile of Thymus vulgaris analyzed by GC–MS and sensory profile methods. Industrial Crops and Products, Vol. 46, 210-216.
Seidler-Łożykowska, K. (2009). Hodowla i odmiany roślin zielarskich. Hodowla roślin i nasiennictwo, Kwartalnik Polskiej Izby Nasiennej, 3, 16-20.
Shanker, S., Ajaykumar, P.V., Sangwan, N.S., Kumar S., Sangwan, R.S. (1999). Essential oil gland number and ultrastructure Turing. Mentha arvensis leaf ontogeny. Biologia Plantarum, 42, 379-387.
Skonecki, S., Laskowski, J., Kulig R., Łysiak, G. (2013). Wpływ wilgotności materiału i średnicy komory na parametry zagęszczania miskanta olbrzymiego. Acta Agrofizyka, 20(1), 185-194.
Weathers, P. J., Towler, M. J. (2014). Changes in key constituents of clonally propagated Artemisia annua L. during preparation of compressed leaf tablets for possible therapeutic use. Industrial Crops and Products, Vol. 62, 173-178.
DOI :
Qute : Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Wardal, W. J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Koszela, K. ,Koszela, K. ,Boniecki, P. ,Kuzimska, T. ,Kruk, I. S. ,Kot, T. P. ,Gordeenko, O. V. ,Marczuk, A. ,Romaniuk, W. ,Gałuszko, K. ,Kurpaska, S. ,Latała, H. ,Baran, D. ,Konopacki, P. ,Hołownicki, R. ,Michalski, R. ,Gonera, J. ,Janulin, M. ,Plotnikov, S. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamiński, J. R. ,Sadowska, U. ,Żabiński, A. ,Mudryk, K. ,Mudryk, K. , Effect of the peppermint (Mentha piperita L.) compaction process on the content of essential oils. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 3/2015
facebook