Efficiency as a Priority of EU Energy Policy

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Efficiency as a Priority of EU Energy Policy

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Abstrakty : According to recent conclusions of the European Council it is necessary to stress the need to increase energy efficiency in the EU so as to achieve the objective of saving 20% of the energy consumption compared to projections for 2020 as estimated by the Commission in its Green Paper on Energy Efficiency and to make good use of their National Energy Efficiency Actions Plans for this purpose (i.e. Second NEEAPs from 30 June 2011). It should improve the EU’s industrial competiveness with a potential for creating substantial benefits for households, business and public authorities.

Zgodnie z ostatnio ogłoszonymi wnioskami Rady Europy niezbędne jest podkreślenie potrzeby wzrostu efektywności energetycznej w UE w celi osiągnięcia oszczędności energii na poziomie 20%, oszacowanej przez Komisję Europejską w Zielonej Księdze o efektywności energetycznej i dobrym wykorzystaniu narodowych planów działania na rzecz efektywności w tym zakresie, tj. narodowych planów działań w zakresie efektywności energetycznej (NEEAPs) z 30 czerwca 2011 roku. Powinno to zwiększyć konkurencyjność przemysłu i przyczynić się do tworzenia istotnych korzyści dla gospodarstw domowych, przedsiębiorczości i strategii energetycznej państw członkowskich UE.

Słowa kluczowe : polityka energetyczna, priorytet, efektywność energetyczna, energy policy, priority, efficiency,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 104 – 112
Bibliografia : 1. Łaptos J., Prażuch W., Pytlarz A., Historia Unii Europejskiej The history of the European Union, Kraków 2003.
2. Treaty establishing the European Coal and Steel Community, Paris 1951.
3. International Energy Agency IEA/OECD online www.iea.org/books.
4. Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply, Brussels 2000.
5. European Union, European Commission Representation Office in Poland, Energy Policy of the European Union, Warsaw 2005.
6. European Commission, Report on the Green Paper on Energy – Four years of European Initiative, Brussels 2005.
7. Green Paper – A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, COM(2006) 105 final, Brussels 8 March 2006.
8. Commission of the European Communities, Commission Staff Working Document – Annex to the Green Paper, SFC (2006) 317/2, Brussels 2006.
9. European Commission, Intelligent energy – Europe 2003-06, Brussels, June 2003.
10. European Commission, The Energy Package online www.ec.europa. en/energy/energy_policy, Brussels, 10.01.2007. Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament – An energy policy for Europe, COM (2007) 1 final, Brussels, 10 January 2007.
11. Directive 2004/8/EC on promotion of cogeneration based on useful heat demand, OJ EU L. 52 of 21.2.2004.
12. Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control. OJ EU L. 257 of 10.10.1996.
13. Directive 2002/91/EC on the energy performance of buildings, OJ L. 171 of 23.12.2002.
14. European Parliament, Committee on Industry, Research and Energy, working document on Energy efficiency or doing more with less – Green Paper. DT592918EN, Brussels, 15.12.2005.
15. Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council on energy end-use efficiency and energy services, OJ L 114/64 of 27.04.2006.
16. Commission of the European Communities: Communication from the Commission – Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential. COM(2006) 545 final, Brussels 19.10.2006.
17. Commission of the European Communities: Communication from the Commission … Energy Efficiency Plan 2011, COM(2011) 109 final, Brussels 2011.
18. Commission of the European Communities: Impact assessment…, SEC(2011) 277, Brussels 2011.
19. Commission Staff Working Document on progress report on the Energy Efficiency Action Plan 2006, SEC (2011) 276, Brussels 2011.
20. European Efficiency Action Plan: Commission gears up for more savings with renovation and smart meters IP (11) 271, Brussels 2011.
21. Oettinger G., UE proposes tough energy efficiency package, News from Business Green, Mar. 2011.
22. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC of 25.10.2012.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. , Efficiency as a Priority of EU Energy Policy. Acta Energetica nr 2/2014
Facebook