Efficiency of drilling large diameter wells with cutter bits on Szczerców opencast

Czasopismo : AGH Drilling, Oil, Gas
Tytuł artykułu : Efficiency of drilling large diameter wells with cutter bits on Szczerców opencast

Autorzy :
Turkiewicz, A
Oil and Gas Institute, Kraków, Poland,
Brzeszcz, J.
Oil and Gas Institute, Kraków, Poland,
Witek, W.
Witek Engineering Services,
Kapusta, P.
Oil and Gas Institute, Kraków, Poland,
Freidenberger, C. G.
National Technological University, Bahia Blanca, Argentina, cristianfreidenberger@hotmail.com,
Śliwa, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland, sliwa@agh. edu.pl,
Włodek, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Łaciak, M.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Kosowska, K.
Jagiellonian University, Faculty of International and Political Studies, Kraków, Poland,
Kosowski, P.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Ziaja, J.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Movchan, V.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Sapińska-Śliwa, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Wiśniowski, R.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Korzec, M.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland, Student Scientific Association “GEOWIERT”,
Gajdosz, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Śliwa, T.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Kondrat, O.
Petroleum Engineering Institute, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Development and Operation of Oil and gas Fields Department, Ivano-Frankivsk, 15, Karpatska str., alexkondratr@gmail.com,
Volynskyy, D.
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, 15, Karpatska Str, dmytro.volynskyy@gmail.com,
Falkowicz, S.
Oil and Gas Institute – National Research Institute, Kraków, Poland,
Cicha-Szot, R.
Oil and Gas Institute – National Research Institute, Kraków, Poland,
Dubiel, S.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Kraków, Poland,
Launt, P.
RAM Biochemicals, Inc., NC, USA,
Nelson, S.
RAM Biochemicals, Inc., NC, USA,
Wójcicki, W.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Warsaw, Poland,
Rogaliński, M.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Warsaw, Poland,
Şuţoiu, F.
SNGN ROMGAZ SA,
Foidaş, I.
SNGN ROMGAZ SA,
Avramescu, M.
SNGN ROMGAZ SA,
Laura, A.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland,
Pinka, J.
The Technical University of Kosice, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology,
Kucirkova, L.
The Technical University of Kosice, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology,
Nowakowski, A.
GAZ-SYSTEM S.A., Warsaw, Poland,
Paszylk, P.
GAZ-SYSTEM S.A., Warsaw, Poland,
Macuda, J.
AGH University of Science and Technology, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland,
Abstrakty : Drilling of large diameter wells to be used for dewatering of lignite deposits is inefficient due to the presence of large packages of loose Quaternary and Tertiary strata. Moreover, considerable dewatering of the rock mass favors serious complications and drilling break-downs connected with the sliding of wellbore walls. Accordingly, new technical and technological solutions, which enable faster drilling, are searched for. In this way the time of operation of drilling mud on the near-wellbore zone can be shortened and the safety of drilling works increased. For the sake of obtaining higher rates of drilling in large diameter dewatering wellbores a new cutter bit 0.96 m of diameter was designed. Drillability tests in industrial conditions followed. These tests were performed in separated, loose and low-compaction, macroscopically homogeneous rocks of similar drillability. The tests were performed on selected sections 0.3 to 1.0 m long, and each of the sections was drilled at constant rotational velocity and weight on bit. Prior to these tests there were established limitations regarding weight on bit and rotational velocity of the bit, in reference to the technical characteristic of the rig, strength of the string and the cutter bit. Two different regression models were considered to find a dependence of mechanical drilling rate on weight on bit and rotational velocity of the bit for selected macroscopically homogeneous strata. The most favorable results were obtained for a power model representing impact of axial stress and rotational velocity of the bit on the drilling rate. They have been confirmed by calculated regression coefficients and statistical parameters. Industrial tests were performed to assess the efficiency of drilling large diameter dewatering wells with a cutter bit of 0.96 m diameter on the basis of the presented model of average drilling rate. The results for the average drilling rate turned out to be much higher than the ones obtained so far.

Słowa kluczowe : drilling of wells, cutter bit, dewatering of rock mass, lignite,
Wydawnictwo : Wydawnictwa AGH
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 32, no. 2
Strony : 405 – 413
Bibliografia : 1 Bernt S., Adnoy A.: Modern wells and design. A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands, 1996.
2 Besson A., Toutain P., Meany N.: Improved BHAs, bits optimize drilling performance. Drilling Contractors, vol. 49, nr 1, 1993.
3 Cobb G.W.: Introduction to Design and Analysis of Experiments. Springer, New York 1998.
4 Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. EXIT, Warszawa 2001.
5 Dimitrijevic B.: Optimization of hole mining parameters exemplified by underlying sands at the „Polje-D ” open pit mine in Kolubara. M.A. thesis, Faculty of Mining and Geology, Belgrade 2000.
6 Dimitrijevic B., Pinka J., Mitrovic V.: Selection of technological parameters in borehole mining production by technical deep drilling and hydroexploitation. Acta Mon-tanistica Slovaca, Rocnik 9, cislo 3, 2004.
7 Gonet A.: Calculation of optimum time of drilling the hole with cutter bit. Archiwum Górnictwa, vol. 37, z. 3, 1992.
8 Gonet A.: Optymalizacja mechanicznych parametrów technologii wiercenia otworów świdrami skrawającymi. Przegląd Górniczy, nr 5, 1995.
9 Gonet A., Macuda J., Stryczek S., Czekaj L.: Environmental Applications of Large Diameter Wells. 5th International Symposium on the Reclamation, Treatment and Utilization of Coal Mining Wastes. 3th Conference on Environment and Mineral Processing, 10-13 September 1996, VSB-TU Technical University Ostrawa, Czech Republic.
10 Greń J.: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999.
11 Kidybiński A.: Podstawy geotechniki kopalnianej, Wydawnictwo Sląsk, Katowice 1982.
12 Macuda J.: Analiza technicznych wskaźników wiercenia wielkośrednicowych otworów odwadniających na złożu KWB Bełchatów. Zeszyty Naukowe AGH Górnictwo, R. 19, z. 2, 1995, 121-129.
13 Macuda J.: Reverse Circulation Air Lift Methods for Big Hole Drilling in Brown-Coal Mines. 9th International Scientific and Technical Conference „New Knowledges in Sphere of Drilling, Production and Gas Storages” Technical University Kosice, Kosice 8-10 October 1996, Slowak Republic.
14 Macuda J.: Analysis of Efficiency of Drilling of Large-diameter Wells with a Profiled Wing Bit. Archives of Mining Sciences, vol. 57, No. 2, 2012.
15 Miska S.: Identyfikacja procesu wiercenia narzędziami skrawającymi. Archiwum Górnictwa, vol. 2, z. 3, 1975.
16 Perry P.B., Curry D.A., Kerridge J.D., Lawton J.: A Case Based Knowledge Repository for Drilling Optimization. IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology Conference and Exhibition, 13-15 September 2004, Kuala Lumpur, Malaysia.
17 Podręcznik użytkowania pakietu statystycznego „Statystyka”. StatSoft, Kraków 2005.
18 Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Wyd. StatSoft Polska, Kraków 2007.
19 Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKiŁ, Warszawa 2003.
20 Wiśniowski R.: Dobór typów świdrów gryzowych do rodzaju przewiercanych skał. Cz. 1. NTTB Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe, nr2, 1999.
21 Wiśniowski R.: Dobór typów świdrów gryzowych do rodzaju przewiercanych skał. Cz. 2. NTTB Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe, nr 3, 1999.
22 Wiśniowski R., Stęperski P.: Wpływ parametrów reologicznych modelu Herschela-Bulkleya na wynoszenie zwiercin. Nafta-Gaz, t. 25, z. 2, 2007.
23 Wiśniowski R., Stryczek S., Skrzypaszek K.: Kierunki rozwoju badan nad reologią płynów wiertniczych. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, t. 24 z. 1, 2007, 595-607.
DOI :
Cytuj : Turkiewicz, A ,Brzeszcz, J. ,Witek, W. ,Kapusta, P. ,Freidenberger, C. G. ,Śliwa, T. ,Włodek, T. ,Łaciak, M. ,Kosowska, K. ,Kosowski, P. ,Ziaja, J. ,Movchan, V. ,Sapińska-Śliwa, A. ,Wiśniowski, R. ,Korzec, M. ,Gajdosz, A. ,Śliwa, T. ,Kondrat, O. ,Volynskyy, D. ,Falkowicz, S. ,Cicha-Szot, R. ,Dubiel, S. ,Launt, P. ,Nelson, S. ,Wójcicki, W. ,Rogaliński, M. ,Şuţoiu, F. ,Foidaş, I. ,Avramescu, M. ,Laura, A. ,Pinka, J. ,Kucirkova, L. ,Nowakowski, A. ,Paszylk, P. ,Macuda, J. , Efficiency of drilling large diameter wells with cutter bits on Szczerców opencast. AGH Drilling, Oil, Gas Vol. 32, no. 2/2015
facebook