Eksperymentalne badania czynników zmieniających warunki wspomagania polem magnetycznym

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica
Tytuł artykułu : Eksperymentalne badania czynników zmieniających warunki wspomagania polem magnetycznym

Autorzy :
Abstrakty : Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów indukcji magnetycznej w otoczeniu czół wysokoenergetycznych magnesów oraz wyniki pomiarów sił oddziaływania między dwoma magnesami. Wykazano, że rozkład wektora indukcji zależy od błędów kształtu magnesów i dokładności ich montażu. Znajomość rozkładu wektora indukcji w funkcji parametrów geometrycznych i materiałowych umożliwia dokładne określenie wartości siły odpychania się współpracujących magnesów. Jest ona niezbędna do poprawnego projektowania łożysk i prowadnic wspomaganych polem magnetycznym.

The study presents the results of magnetic induction measurements in the vicinity of front ends of high-energy magnets as well as the results of forces between two magnets measurements. It has been proved that the distribution of the induction vector is influenced by accuracy of magnets execution and mounting. The knowledge of the course of the induction vector variations as the function of geometry and material parameters enables to determine precisely the variation of the repulsion force value of the co-operating magnets, thus will be helpful when designing pairs unloaded by means of the magnetic field, e.g. bearings or slides.

Słowa kluczowe : indukcja magnetyczna, pole magnetyczne, magnetic field, magnetic research,
Wydawnictwo : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 3, no. 1
Strony : 27 – 29
Bibliografia : 1. Bednarek R. (2008), Badania charakterystyk wybranych układów magnesów w aspekcie dokładności ich wykonania i montażu, Rozprawa Doktorska pod kierunkiem prof. J. Burcana, Politechnika Łódzka, Łódź.
2. Burcan J. (1996), Łożyska wspomagane polem magnetycznym, WNT, Warszawa.
3. Burcan J., Bednarek R. (2007a), Determination of the magnetic field distribution for high-energy magnets, ZEM, z.1(149) Vol. 42 2007, ISSN 0137-5474, 7-19.
4. Burcan J., Bednarek R. (2007b), Wpływ dokładności wykonania i montażu magnesów wysokoenergetycznych na ich charakterystyki, Tribologia 2/2007, ISSN 0208-7774, 93-103.
5. Burcan J., Bednarek R. (2007c), Wpływ własności geometrycznych magnesów i błędów ich ustawienia na nośność łożysk magnetycznych, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom III, Rzeszów-Przemyśl, 15-24.
6. Burcan J., Bednarek R. (2008), Badania sił oddziaływania między magnesami, Tarcie w polu magnetycznym, red. J. Burcan, Łódź, 41-50.
DOI :
Cytuj : Eksperymentalne badania czynników zmieniających warunki wspomagania polem magnetycznym. Acta Mechanica et Automatica Vol. 3, no. 1/2009
facebook