Electric Load in the G12 Tariff for Consumers Assigned to the PTPiREE C-profile

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Electric Load in the G12 Tariff for Consumers Assigned to the PTPiREE C-profile

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Abstrakty : In the paper, the results of analysis of the load curves for individual consumers assigned to the C-type standard profile in the G12 tariff zone and subzones are presented. On this basis, the C-profile study has been carried out for selected years. Also, models showing the influence of the air temperature on the consumed energy quotes for the distinctive consumer groups have been developed. Conclusions on the development and application of the standard profile for consumers which use the electrical energy for heating purposes (rooms and tap water) have been drawn.

W artykule autorzy przedstawili wyniki analizy krzywych obciążenia odbiorców indywidualnych, zaliczanych do profilu standardowego typu C w strefach i podstrefach taryfy G12. Pozwoliły one na przeprowadzenie analizy profilu C dla wybranych lat. Opracowano także modele charakteryzujące wpływ temperatury powietrza na wartości zużywanej energii dla wydzielonych grup odbiorców. Sformułowano wnioski dotyczące tworzenia oraz korzystania z profilu standardowego dla odbiorców wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej.

Słowa kluczowe : obciążenie, profil C, modelowanie, load curves, C-profile, modeling,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 41 – 54
Bibliografia : 1. The Energy Law, J. of L. 1997, No. 54, Item 348, as currently amended, 10 April 1997.
2. Bieliński W., Typowe wykresy obciążeń elektroenergetycznych odbiorców Typical charts of power consumer loads, Scientific-engineering conference “The Electricity Market”, Nałęczów, Poland 1998.
3. Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Enea SA Enea SA Distribution Grid Code online, http://www.operator.enea.pl -Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
4. Frąckowiak R., Gałan T., Analiza profilu obciążenia odbiorców rozliczanych według taryfy G12 przy wykorzystaniu arkusza Excel Analysis tariff G12 customers load profile using Excel spreadsheet, XIV Scientific Conference on Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań 2009.
5. Frąckowiak R., Gałan T., Profile standardowe PTPiREE taryfy G w świetle badań obciążenia elektrycznego odbiorców indywidualnych PTPiREE standard profiles for tariff G in the light of research of individual customers’ electric loads, Rynek Energii 2012, issue 4.
6. Frąckowiak R., Gałan T., Krzywe obciążenia elektrycznego odbiorców typu gospodarstwa domowe rozliczane według taryfy G12 Electrical load curves of tariff G12 households consumers, Przegląd Elektrotechniczny 2009, issue 10.
7. Starzyńska W., Statystyka praktyczna Practical statistics, Warsaw 2000.
8. Research project of PTPiREE Polish Power Transmission and Distribution Association, the Polish Society Transmission and Distribution of Electricity, Badanie obciążeń i budowa katalogu charakterystyk odbiorców energii elektrycznej Electricity consumers load study and development of a catalogue of characteristics, Poznań 2003.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. , Electric Load in the G12 Tariff for Consumers Assigned to the PTPiREE C-profile. Acta Energetica nr 3/2014
Facebook