Journal : Acta Energetica
Article : Electrical energy in the future. A vision of 2050

Authors :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk Univeristy of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Małkowski, R.
Gdańsk University of Technology, r.malkowski@ely.pg.gda.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, z.szczerba@ely.pg.gda.pl,
Małkowski, R.
Gdańsk University of Technology, r.malkowski@ely.pg.gda.pl,
Zbroński, A.
Gdańsk University of Technology, a.zbronski@ely.pg.gda.pl,
Nogal, Ł.
Warsaw University of Technology, lukasz.nogal@ien.pw.edu.pl,
Machowski, J.
Warsaw University of Technology, jan.machowski@ien.pw.edu.pl,
Racewicz, S.
Gdańsk University of Technology, s.racewicz@ely.pg.gda.pl,
Królikowski, S.
Zespół Szkół Elektrycznych we Wrocławiu, slawek.krolikowski@o2.pl,
Walczak, B.
Politechnika Gdańska, blazej19992@o2.pl,
Wójcik, A.
Politechnika Gdańska, adriano.16.92@o2.pl,
Aftański, A.
Zespół Szkół Elektrycznych we Wrocłąwiu, aaftanski@o2.pl,
Abstract : The article contains scenarios for the power sector’s development until 2050, as proposed by students of Electrical High School No. 4 in Wloclawek. Many current trends in the development of technology have led the authors to attribute the verisimilitude to their selected visions of the future. The growing demand for energy, while fossil fuel resources and traditional methods of processing them are shrinking, will cause dissemination of the use of so-called environment-friendly sources of energy, such as wind or biomass. Energy will be commonly converted in domestic power stations equipped with energy storage capabilities and integrated with the grid by smart controllers for two-way energy transfer. The power grid role will change, and the existing energy consumers will become its prosumers. In the opinion of the authors the only alternative for this power sector development vision may be thermonuclear generation, which requires, however, incredibly high capital expenditures and level of technological development. However, launching thermonuclear power plants would free humanity from the fear of a future predominated by energy crisis.

Uczniowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku przedstawiają scenariusze rozwoju elektroenergetyki do 2050 roku. Wiele aktualnych tendencji w rozwoju techniki skłoniło autorów do nadania wybranym wizjom przyszłości cech prawdopodobieństwa. Rosnące zapotrzebowanie na energię, przy jednoczesnym kurczeniu się zasobów paliw kopalnych i tradycyjnych metod ich przetwarzania, spowoduje rozpowszechnienie wykorzystania tzw. źródeł ekologicznych energii, takich jak wiatr lub biomasa. Przetwarzanie energii będzie się odbywało powszechnie w przydomowych stacjach energetycznych wyposażonych w możliwość gromadzenia energii i zintegrowanych z siecią energetyczną za pomocą inteligentnych sterowników służących do dwukierunkowego transferu energii. Zmieni się rola sieci elektroenergetycznej, a dotychczasowi odbiorcy energii będą się stawali jej prosumentami. W odczuciu autorów artykułu alternatywą dla takiej wizji rozwoju elektroenergetyki może być jedynie energetyka termojądrowa, która wymaga jednak nieprawdopodobnie wysokich nakładów i poziomu rozwoju technologicznego. Uruchomienie elektrowni termojądrowych uwolniłoby jednak ludzkość od obaw o przyszłość zdominowaną kryzysem energetycznym.

Keywords : energia elektryczna, elektroeneregetyka, odnawialne źródła energii, przyszłość energetyki, sieci energoelektryczne, ochrona środowiska, systemy inteligentne, przesyłanie energii, energetyka termojądrowa, bezpieczeństwo energetyczne, postawy proekologiczne, kryzys energetyczny, electrical energy, energetics, electrical power, renewable energy source, future of energetics, power grids, environmental protection, smart systems, energy transfer, thermonuclear power plants, energy security, pro-environmental attitudes, energy crisis,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2012
Number : nr 3
Page : 85 – 99

Bibliography
: 1. Cieśla A., Hanzelka Z., Inteligentne systemy elektroenergetyczne, source: http://www.smartgrid.agh.edu.pl/index.php/84-smgrid-rozne/104-inteligentne-systemy-elektroenergetyczne-ang-smart-grid.
2. Kardasz A., Odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego, publication No 7708 for school year 2009/2010, source: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7708.
3. Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., Geografi a, part 2, Zakres podstawowy, Warsaw 2007.
4. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, attachment to resolution 202/2009 of the Council of Ministers of 10 November 2009, source: http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf.
5. Popczyk J., Innowacyjna energetyka. Kontekst ekologiczno-energetyczny i ekonomiczno-cywilizacyjny, Acta Energetica 2009, Issue 1, source: http://actaenergetica.org/pl/wp-content/uploads/2011/11/str.-7-22-J.Popczyk-INNOWACYJNA-ENERGE-TYKA.-Kontekstekologiczno-energetyczny1.pdf.
6. Presentation of Polish Economic Chamber of Renewable Energy ”Energetyka odnawialna. Czy Polska posiada odpowiednie zasoby i infrastrukturę?”, source: http://change.kig.pl/energia_ odnawialna.php#k2.
7. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, attachment 2 to Polish energy policy until 2030, source: http://www.mg.gov.pl/fi les/upload/8134/Prognoza%20zapotrze-bowania%20na%20paliwa%20i%20energie-ost.pdf.
8. Tytko R., Odnawialne źródła energii: wybrane zagadnienia. Podręcznik dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie technik elektryk, Dimikor, 2009.
9. Resolution 202/2009 of the Council of Ministers of 10 November 2009.
10. http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5474D2C2-2306-42B0-B15A7D3E4E61D1D8/58593/uchwala.pdf.
11. http://energiaodnawialna.republika.pl/.
12. http://energiealternatywne.blogspot.com/2011/09/jak-wielkie-sa-mozliwosci-zastapienie.html.
13. http://fakty.interia.pl/raport/kataklizm-w-japonii/galerie/kataklizm-w-japonii/fukushima-zalana-przez-14-metrowa-fale/zdjecie/duze,1432027.
14. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Deuteriumtritium_fusion.svg&filetimestamp=20091128282729.
15. http://pl.wikipedia.org/wiki/Prosument.
16. http://pl.wikipedia.org/wiki/Sozologia.
17. http://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_Polska.
18. http://svtechtalk.com/cleantech/smart-grid.
19. http://telbit24.pl/public/images/editor/image/Obrazki%20rozne/inteligentny%20dom.png.
20. http://www.100percentrenewables.eu.
21. http://www.1lo.suwalki.pl/energ/doc/term.html.
22. http://www.chip.pl/images/sprzet/WRELLightbulb1.jpg/image_preview.
23. http://www.chronmyklimat.pl/energetyka/polityka-energetyczna/9191-energetyczna_mapa_drogowa_2050__ku_dostatniej__niskoemisyjnej_europie.
24. http://www.cire.pl/rynekenergii/podstawa.php?smid=207.
25. http://www.edf.com/html/panorama/medias/images/durable/solid/reacteur_iter.jpg.
26. http://www.energie-odnawialne.net/index.php/plany-energetyczne-polski,thml.
27. http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=81&c=xx&l=en.
28. http://www.klimatdlaziemi.pl/index.php?id=185&lng=pl.
29. http://www.stat.gov.pl.
30. http://www.tvn24.pl/0,1545231,wiadomosc.html.
31. http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/3322/Perspektywy_rozwoju_inteligentnych _sieci_energetycznych_technologiczny_przelom_.html.
32. http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/1987/niemiecka-produkajca-pradu-z-paneli-slonecznych-wzrosla-w-2011-roku-o-60-procent.
DOI :
Qute : Adamowicz, M. ,Jaskólski, M. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Jaskólski, M. ,Małkowski, R. ,Szczerba, Z. ,Małkowski, R. ,Zbroński, A. ,Nogal, Ł. ,Machowski, J. ,Racewicz, S. ,Królikowski, S. ,Walczak, B. ,Wójcik, A. ,Aftański, A. ,Aftański, A. , Electrical energy in the future. A vision of 2050. Acta Energetica nr 3/2012
facebook