Electricity distribution management Smart Grid system model

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Electricity distribution management Smart Grid system model

Autorzy :
Czerwonka, P.
Uniwersytet Łódzki, P.Czerwonka@synergyplus.uni.lodz.pl,
Jabłońska, M.R.
Uniwersytet Łódzki, mjablonska@uni.lodz.pl,
Majewski, J.
ENERGA SA, jerzy.majewski@energa.pl,
Paska, J.
Politechnika Warszawska, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Szczerba, Z.
Politechnika Gdańska, z.szczerba@ely.pg.gda.pl,
Nowak, W.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, wieslaw.nowak@agh.edu.pl,
Abstrakty : This paper presents issues concerning the implementation of Smart Grid solutions in a real distribution network. The main components possible to quick implementation were presented. Realization of these ideas should bring tangible benefi ts to both customers and distribution system operators. Moreover the paper shows selected research results which examine proposed solutions in area of improving supply reliability and reducing energy losses in analysed network.

W  artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wdrażania rozwiązań typu Smart Grid w  konkretnej sieci rozdzielczej. Omówiono główne systemy, możliwe do szybkiego wdrożenia, których zastosowanie przyniesie wymierne korzyści zarówno odbiorcom energii elektrycznej, jak i operatorowi sieci. Przedstawiono też wybrane wyniki badań, których celem było sprawdzenie proponowanych rozwiązań pod kątem możliwości osiągnięcia założonych celów, a w szczególności poprawy pewności zasilania oraz ograniczenia strat energii w analizowanej sieci.

Słowa kluczowe : smart grid, optymalizacja sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, rozproszona automatyka zabezpieczeniowa, Smart Grid, optimization of medium voltage networks, distributed automatic protection,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2012
Numer : nr 2
Strony : 58 – 70
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Czerwonka, P. ,Jabłońska, M.R. ,Majewski, J. ,Paska, J. ,Kołodziej, D. ,Szczerba, Z. ,Nowak, W. , Electricity distribution management Smart Grid system model. Acta Energetica nr 2/2012
facebook