Journal : Acta Energetica
Article : Energy Consumption Analysis Methods in Industry

Authors :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Kacprzak, P.
Det Norske Veritas sp. z o.o., przemyslaw.kacprzak@dnv.com,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk University of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Catlow, M.
EDF British Energy, martin.catlow@edf-energy.com,
Marszałkiewicz, K.
Poznan University of Technology, krzysztof.marszalkiewicz@put.poznan.pl,
Grządzielski, I.
Poznan University of Technology, ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl,
Trzeciak, A.
Poznan University of Technology, andrzej.trzeciak@put.poznan.pl,
Maćkowiak, M.
Poznan University of Technology, marian.mackowiak@put.poznan.pl,
Minkiewicz, T.
Gdańsk University of Technology, t.minkiewicz@eia.pg.gda.pl,
Reński, A.
Gdańsk University of Technology, a.renski@eia.pg.gda.pl,
Sadowska, I.
Gdańsk University of Technology, isadow@ely.pg.gda.pl,
Abstract : This paper overviews applied methods to evaluate energy consumption in Industry. The most important law regulations are presented, which decide on the necessity to conduct an effective energetic economy. Basic assumptions are defined to calculate direct and cumulative energy consumption. The pros and cons of using each method are presented.

W artykule autorka zawarła przegląd metod do oceny energochłonności przemysłu. Przedstawiono najważniejsze regulacje prawne decydujące o konieczności prowadzenia efektywnej gospodarki energetycznej. Zdefiniowano podstawowe założenia do obliczeń energochłonności bezpośredniej i skumulowanej. Opisano wady i zalety wykorzystania każdej z metod.

Keywords : gospodarka energetyczna, energochłonność, przemysł, energetic economy, energy consumption, industry,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 3
Page : 123 – 133

Bibliography
: 1. European Parliament and the Council of the European Union, Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC.
2. Ministry of Economy of the Republic of Poland, National Action Plan for Energy Efficiency, Warsaw, June 2007.
3. Ministry of Economy, Energy Policy of Poland until 2030, draft, Warsaw, September 2007.
4. Charun H., Podstawy gospodarki energetycznej Fundamentals of Energy Management, Koszalin University of Technology, Koszalin 2004.
5. Szargut J. et al Racjonalizacja użytkowania energii w zakładach przemysłowych. Poradnik audytora energetycznego Rationalisation of Energy Consumption at Industrial Facilities. Energy Auditor’s Handbook, Energy Conservation Foundation, Warsaw 1994.
6. Minsitry of Economy, Projection of demand for fuels and energy until 2030, Warsaw, 10 November 2009.
7. Bibrowski Z., Energochłonność skumulowana Cumulative Energy Intensity, Warsaw 1983.
8. Charun H., Podstawy gospodarki energetycznej Fundamentals of Energy Management, Warsaw 1980.
9. Central Statistical Office, Methodical reporting principles concerning fuel and energy economy with definitions. Statistical Publishing Establishment, Warsaw 2006.
DOI :
Qute : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Kacprzak, P. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Catlow, M. ,Marszałkiewicz, K. ,Grządzielski, I. ,Trzeciak, A. ,Maćkowiak, M. ,Minkiewicz, T. ,Reński, A. ,Sadowska, I. ,Sadowska, I. , Energy Consumption Analysis Methods in Industry. Acta Energetica nr 3/2014
Facebook