Energy and Economic Effectiveness of Electricity Generation Technologies of the Future

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Energy and Economic Effectiveness of Electricity Generation Technologies of the Future

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Ziołkowski, P.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, p.ziolkowski@ien.gda.pl,
Skoczko, P.
ENERGA-OPERATOR SA, piotr.skoczko@energa.pl,
Białecki, M.
Institute of Power Systems Automation , michal.bialecki@iase.wroc.pl,
Drutko, J.
Institute of Power Systems Automation , radoslaw.izakiewicz@iase.wroc.pl,
Kieleczawa, A.
Institute of Power Systems Automation , antonina.kieleczawa@iase.wroc.pl,
Pietras, P.
Institute of Power Systems Automation , piotr.pietras@iase.wroc.pl,
Skakowski, R.
Institute of Power Systems Automation , roman.skakowski@iase.wroc.pl,
Szubert, W.
Institute of Power Systems Automation , wojciech.szubert@iase.wroc.pl,
Ziaja, E.
Institute of Power Systems Automation , edward.ziaja@iase.wroc.pl,
Błajszczak, G.
Energy Regulatory Office, grzegorz.blajszczak@ure.gov.pl,
Bućko, P.
Gdańsk University of Technology, pbucko@ely.pg.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Magulski, R.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, r.magulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division | Gdańsk University of Technology, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Korpikiewicz, J. G.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, j.korpikiewicz@ien.gda.pl,
Bronk, L.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, l.bronk@ien.gda.pl,
Pakulski, T.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Division, t.pakulski@ien.gda.pl,
Kwiatkowski, M.
PSE Innowacje sp z o.o.,
Przygrodzki, M.
PSE Innowacje sp z o.o. | Silesian University of Technology | PS&C, Maksymilian.Przygrodzki@polsl.pl,
Majewski, W.
IMGW-PIB Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Malko, J.
Wrocław University of Technology, jacek.malko@pwr.wroc.pl,
Masiąg, R.
ENERGA-OPERATOR SA, robert.masiag@energa.pl,
Pawełek, R.
Lodz University of Technology, ryszard.pawelek@p.lodz.pl,
Wasiak, I.
Lodz University of Technology, irena.wasiak@p.lodz.pl,
Jurek, M.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, pawel.kelm@p.lodz.pl,
Prondziński, Z.
ENERGA-OBRÓT SA, zbigniew.prondzinski@energa.pl,
Rubanowicz, T.
ENERGA-OBRÓT SA, tomasz.rubanowicz@energa.pl,
Zaporowski, B.
Poznan University of Technology, boleslaw.zaporowski@put.poznan.pl,
Abstrakty : The paper presents the analysis of energy and economic effectiveness of electricity generation technologies of the future in: system power plants, large and medium scale combined heat and power (CHP) plants, and small scale power plants and CHP plants (distributed sources). For particular generation technologies were determined the quantities characterizing their energy effectiveness, unitary emission of CO2(kg CO2/kWh) and unitary discounted electricity generation costs of 2013.

elektrycznej w elektrowniach systemowych, elektrociepłowniach dużej i średniej mocy oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach małej mocy (źródłach rozproszonych). Do analizy wybrano cztery technologie dla elektrowni systemowych, pięć technologii dla elektrociepłowni dużej i średniej mocy oraz dziewięć technologii dla elektrowni i elektrociepłowni małej mocy. Dla poszczególnych technologii wyznaczono wielkości charakteryzujące ich efektywność energetyczną, jednostkową emisję CO2(kgCO2/kWh) oraz jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji CO2.

Słowa kluczowe : elektrownia, elektrociepłownia, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna, power plant, combined heat and power plant, energy effectiveness, economic effectiveness,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 2
Strony : 156 – 166
Bibliografia : 1. Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment OJ L 33, 2006, pp. 22–27.
2. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, OJ L 315, 2012, pp. 1–56.
3. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, OJ L 140, 5.6.2009, pp. 16–62.
4. Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, OJ L 52, 2004, pp. 50–63.
5. Chmielniak T., Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych Opportunities and Barriers of Fossil-fired Power Plants, Polityka Energetyczna 2011, Vol. 14, No. 2, pp. 23–34.
6. Informacja statystyczna o energii elektrycznej Statistical information about electricity, Agencja Rynku Energii SA The Energy Market Agency, 2012, No. 12.
7. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2011 Polish Electric Power Statistics, Agencja Rynku Energii SA The Energy Market Agency, Warsaw 2012.
8. Zaporowski B., Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej Analysis of the cost of electricity generation, Polityka Energetyczna 2008, Vol. 11, No. 1, pp. 531–542.
9. Zaporowski B., Energy and economic effectiveness of gas-steam combined heat and power plants fired with natural gas, Archiwum Energetyki 2012, Vol. XLII, No. 1, pp. 123–137.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Ziołkowski, P. ,Skoczko, P. ,Białecki, M. ,Drutko, J. ,Kieleczawa, A. ,Pietras, P. ,Skakowski, R. ,Szubert, W. ,Ziaja, E. ,Błajszczak, G. ,Bućko, P. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Magulski, R. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Korpikiewicz, J. G. ,Bronk, L. ,Pakulski, T. ,Kwiatkowski, M. ,Przygrodzki, M. ,Majewski, W. ,Malko, J. ,Masiąg, R. ,Pawełek, R. ,Wasiak, I. ,Jurek, M. ,Prondziński, Z. ,Rubanowicz, T. ,Zaporowski, B. , Energy and Economic Effectiveness of Electricity Generation Technologies of the Future. Acta Energetica nr 2/2014
facebook