PL Właściwości energetyczne peletu jako przyszłościowego źródła energii odnawialnej

Journal : Agricultural Engineering
Article : Energy properties of pellet as a renewable energy source of the future

Authors :
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, j.barwicki@itp.edu.pl,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Koszela, K.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan, koszela@up.poznan.pl,
Boniecki, P.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kuzimska, T.
Institute of Biosystems Engineering, Poznan University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 50, 60-625 Poznan,
Kruk, I. S.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Kot, T. P.
Belorussian State Agro-technical University, Belarus,
Gordeenko, O. V.
Belorussian State University of Agriculture, Belarus,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin, Poland, ul. Beskidzka, 70, 20-869 Lublin, andrzej.marczuk@up.lublin.pl,
Romaniuk, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Warsaw Branch, Poland,
Gałuszko, K.
Faculty of Military Medicine, Medical University of Lodz, Poland,
Kurpaska, S.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, rtkurpas@cyf-kr.edu.pl,
Latała, H.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Baran, D.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow,
Konopacki, P.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Hołownicki, R.
Institute of Horticulture in Skierniewice,
Michalski, R.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Gonera, J.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn,
Janulin, M.
Department of Construction, Exploitation of Vehicles and Mills, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn, michal.janulin@uwm.edu.pl,
Plotnikov, S.
Viatka University in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, w.golka@itep.edu.pl,
Kamiński, J. R.
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
Sadowska, U.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków, Urszula.Sadowska@ur.krakow.pl,
Żabiński, A.
on, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków,
Mudryk, K.
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture in Krakow,
Saitov, V. E.
Vjatka University of Life Sciences in Kirov, Russia,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Golka, W.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Kamionka, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kłudzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, j.kamionka@itep.edu.pl,
Savinyh, P.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Kurbanov, R.
Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirov, Russia,
Kuboń, M.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow,
Kamionka, J.
Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kludzienko, Kłudzienko 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, j.kamionka@itep.edu.pl,
Sysuev, V.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Savinyh, P.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43, peter.savinyh@mail.ru,
Kazakov, V.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Syčugov, Û.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Turubanov, N.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Isupov, A.
Zone Scientific and Research Institute of North-East Agriculture of N.W. Rudnicki of the Russian Academy of Science, Rosja, 610017, Kirow, ul. Lenina 164/43,
Marczuk, A.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin,
Misztal, W.
Department of Agricultural and Transport Machines, University of Life Science in Lublin,
Šeljuto, B. V.
Belorussian University of Agriculture in Gorki,
Zajceva, M. M.
Belorussian University of Agriculture in Gorki,
Puczel, J.
Experimental Station for Cultivar Testing in Krzyżewo, pl Krzyżewo 26, 18-218 Sokoły, jolanta.puczel@wp,
Tomczyk, W.
Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 116b, 30-149 Kraków, wieslaw.tomczyk@ur.krakow.pl,
Wójcik, G. P.
Department of Production Organization and Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, grazyna_wojcik@sggw.pl,
Kostrubiec, M.
Department of Production Organization and Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa,
Abstract : The objective of the paper was to analyse the impact of the moisture level on energy properties obtained by the manufactured heating pellet in the selected enterprise which produces pellets in Lubelskie Voivodeship. Therefore, measurements concerning moisture of supplied biomass and the level of moisture of the manufactured pellet were carried out. The straw pellet production process on the example of the selected enterprise with annual production of 60 thousand tonnes was discussed. During the research period almost 6 thousand tonnes of biomass were supplied to the plant. Moreover, moisture measurements of chaff during the pelletization process were made. Average moisture of supplied raw materials was approximately 19% but the manufactured fuel pellet obtained moisture of approximately 14%. These values are assumed by the company.

Celem opracowania jest analiza wpływu poziomu wilgotności na właściwości energetyczne, jakie uzyskuje wyprodukowany granulat opałowy w wybranym przedsiębiorstwie produkującym pelety na terenie województwa lubelskiego. W tym celu wykonane zostały pomiary wilgotności dostarczanej biomasy, a także poziom wilgotności wyprodukowanego peletu. Omówiony został proces produkcji peletów ze słomy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, którego roczna produkcja sięga 60 tys. ton. Podczas okresu badawczego do zakładu produkcyjnego dostarczono prawie 6 tysięcy ton biomasy. Wykonane zostały również pomiary wilgotności sieczki podczas procesu peletyzacji. Średnia wilgotność dostarczonych surowców wyniosła około 19%. Natomiast wyprodukowany granulat opałowy uzyskał wilgotność około 14%. Wartości te mieszczą się w założeniach firmy.

Keywords : biomasa, słoma, pelet, proces peletyzacji, wilgotność, biomass, straw, pellet, condensation process, moisture,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 3
Page : 139 – 147

Bibliography
: Demirbas, A. (2000). Mechanisms of liquefaction and pyrolysis reactions of Biomass. Energy Conversion & Management, 41, 633-646.
Denisiuk, W. (2007). Brykiety/pelety ze słomy w energetyce. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 41-48.
Igliński, B., Buczkowski, R., Cichosz, M. (2009). Technologie bioenergetyczne. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 98-99.
Jakubiak, M., Kordylewski, W. (2008). Pelety podstawowym biopaliwem dla energetyki. Archiwum Spalania, Vol. 8, 3-4.
Johansson, I.B., Kelly, H., Reddy, A.K.N., Williams, R.H. (ed.). (1993). Renewable Energy – Sources for Fuels and Electricity. Washington, DC: Island Press, 7.
Kotowski, W., Konopka, E. (2013). Innowacje w technologii produkcji pelet. Czysta energia, 2, 44-45.
Kraszkiewicz A., Kachel-Jakubowska M., Szpryngiel M., Niedziółka I. (2013). Analiza wybranych cech jakościowych peletów wytworzonych z surowców roślinnych. Inżynieria Rolnicza, 2(143), 167-173.
Łucka, A.I. (2010). Brykiety ze słomy. Barzkowice, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 6.
Popczyk, J. (red.). (2013). Energetyka alternatywna. Zagadnienia wybrane. Polkowice, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, 67-68.
Uchwała Nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.
Wach, E., Wach, L. (2013). Biomasa i pelety – rozwój rynku w Polsce i Europie. Czysta Energia, 6, 38-39.
Zarajczyk J. (2013). Uwarunkowania techniczne i technologiczne produkcji peletu z biomasy roślinnej na cele energetyczne. Inżynieria Rolnicza, 1(142)T.2, 1-77.
DOI :
Qute : Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Wardal, W. J. ,Majchrzak, M. ,Borek, K. ,Koszela, K. ,Koszela, K. ,Boniecki, P. ,Kuzimska, T. ,Kruk, I. S. ,Kot, T. P. ,Gordeenko, O. V. ,Marczuk, A. ,Romaniuk, W. ,Gałuszko, K. ,Kurpaska, S. ,Latała, H. ,Baran, D. ,Konopacki, P. ,Hołownicki, R. ,Michalski, R. ,Gonera, J. ,Janulin, M. ,Plotnikov, S. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamiński, J. R. ,Sadowska, U. ,Żabiński, A. ,Mudryk, K. ,Saitov, V. E. ,Savinyh, P. ,Golka, W. ,Kamionka, J. ,Savinyh, P. ,Kurbanov, R. ,Kuboń, M. ,Kamionka, J. ,Sysuev, V. ,Savinyh, P. ,Kazakov, V. ,Syčugov, Û. ,Turubanov, N. ,Isupov, A. ,Marczuk, A. ,Misztal, W. ,Šeljuto, B. V. ,Zajceva, M. M. ,Puczel, J. ,Tomczyk, W. ,Wójcik, G. P. ,Kostrubiec, M. ,Kostrubiec, M. , Energy properties of pellet as a renewable energy source of the future. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 3/2015
facebook