Estimating the Parameters of the Model of a Power Line by Using a Pair of Phasor Measurement Units

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Estimating the Parameters of the Model of a Power Line by Using a Pair of Phasor Measurement Units

Autorzy :
Falkowski, D.
ENERGA-OPERATOR SA, dominik.falkowski@energa.pl,
Zarzycki, M.
PSE SA, maciej.zarzycki@pse.pl,
Golub, I. I.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences, golub@isem.sei.irk.ru,
Voitov, O. N.
Melentiev Energy Systems Institute of Russian Academy of Sciences,
Boloev, E. V.
Angarsk State Technical Academy,
Grządzielski, I.
Poznań University of Technology, ireneusz.grzadzielski@pbiat.pl,
Sroka, K.
Poznań University of Technology, krzysztof.sroka@put.poznan.pl,
Pic, J.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, JPic@dalkia.pl,
Łacny, A.
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA, ALacny@dalkia.p,
Kacejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Pijarski, P.
Lublin University of Technology, p.pijarski@pollub.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Kot, A.
AGH University of Science and Technology in Krakow, akot@agh.edu.pl,
Kubek, P.
Silesian University of Technology in Gliwice, pawel.kubek@polsl.pl,
Siwy, E.
Silesian University of Technology in Gliwice, edward.siwy@polsl.p,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Nowak, W.
AGH University of Science and Technology in Krakow, wieslaw.nowak@agh.edu.pl,
Tarko, R.
AGH University of Science and Technology in Krakow, rtarko@agh.edu.pl,
Okoń, T.
Wrocław University of Technology, Tomasz.Okon@pwr.wroc.pl,
Wilkosz, K.
Wrocław University of Technology, Kazimierz.Wilkosz@pwr.wroc.pl,
Pasierbek, A.
Silesian University of Technology, artur.pasierbek@polsl.pl,
Abstrakty : The paper describes a method for estimating the parameters of the model of a power line by using a pair of phasor measurement units, developed by the author. It describes a three-phase model of a power system element, a derivative of the single-phase model commonly used in power flow estimation applications. The model being proposed describes – independently for each phase – parameters such as shunt self-admittance, shunt trans-admittance and series admittance. By using measurements obtained from a pair on phasor measurement units installed on both ends of a power line, all parameters of the model being described can be estimated.

W publikacji zaprezentowano autorską metodę wyznaczania parametrów modelu linii elektroenergetycznej na podstawie wskazań dwóch urządzeń PMU (ang. phasor measurement unit). Autor zaproponował użycie trójfazowego modelu pojedynczego elementu SEE (system elektroenergetyczny) jako rozwinięcie powszechnie stosowanego w obliczeniach rozpływu mocy modelu jednofazowego. W modelu uwzględniono, niezależnie dla każdej fazy, takie elementy jak: admitancje poprzeczne własne i wzajemne (poprzeczne) oraz admitancje podłużne.

Słowa kluczowe : wyznaczanie parametrów modelu linii elektroenergetycznej, zastosowanie PMU, trójfazowy model linii elektroenergetycznej, estimating the parameters of the model of a power line, application of phasor measurement units, three-phase model of a power line,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 1
Strony : 125 – 131
Bibliografia : 1. C37.118-2005 IEEE Standard for Synchrophasors for Power Systems, IEEE Explore 2006.
2. Habibi-Ashraf F. i in., Phasors Point the Way, Transmission & Distribution World, January 2011.
3. Kremens Z., Sobierajski M., Analiza systemów elektroenergetycznych The analysis of power systems, Warsaw 1996.
4. Baron B., Pasierbek A., Maciążek M., Algorytmy numeryczne w Delhi – Księga eksperta Numerical algorithms in Delphi – An Expert Book, Gliwice 2006.
DOI :
Cytuj : Falkowski, D. ,Zarzycki, M. ,Golub, I. I. ,Voitov, O. N. ,Boloev, E. V. ,Grządzielski, I. ,Sroka, K. ,Pic, J. ,Łacny, A. ,Kacejko, P. ,Pijarski, P. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Lubośny, Z. ,Kot, A. ,Kubek, P. ,Siwy, E. ,Lubośny, Z. ,Dobrzyński, K. ,Klucznik, J. ,Nowak, W. ,Tarko, R. ,Okoń, T. ,Wilkosz, K. ,Pasierbek, A. , Estimating the Parameters of the Model of a Power Line by Using a Pair of Phasor Measurement Units. Acta Energetica nr 1/2013
facebook