Estimation of Selected Synchronous Generator Parameters Based on the Gradient Method

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Estimation of Selected Synchronous Generator Parameters Based on the Gradient Method

Autorzy :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Kopański, P.
Warsaw University of Technology, pawel.kopanski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering, Marcin.Lizer@ien.com.pl,
Wróblewska, S.
Institute of Power Engineering, Sylwia.Wroblewska@ien.com.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Abstrakty : The authors present a method for the estimation of synchronous generator model parameters using a gradient algorithm. The paper shows an example of model parameter estimation for a turbogenerator and hydrogenerator, based on the generator voltage time responses obtained during an active and reactive power rejection test.

Artykuł prezentuje metodę estymacji parametrów modelu generatora synchronicznego z wykorzystaniem algorytmu gradientowego. Przedstawiono przykład estymacji parametrów modelu hydrogeneratora i turbogeneratora, na podstawie przebiegów napięcia generatora podczas dwóch testów: zrzutu mocy czynnej i zrzutu mocy biernej. Prezentowane analizy zostały wykonane w autorskim programie wykorzystującym środowisko modelowania PowerFactory firmy DIgSILENT.

Słowa kluczowe : estymacja, model generatora synchronicznego, metoda gradientowa, synchronous generator model, estimation, gradient method,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 1
Strony : 102 – 113
Bibliografia : 1. Berube G.R., Hajagos L.M., Testing & modeling of generator controls, Power Engineering Society General Meeting, 2003.
2. Kundur P., Power system stability and control, McGraw-Hill, 1994.
3. IEEE Guide for Synchronous Generator Modelling Practices and Applications in Power System Stability Analyses, IEEE Std 1110-2002 (Revision of IEEE Std 1110-1991), 2003.
4. IEEE Guide: Test Procedures for Synchronous Machines, IEEE Std 115- 1995, 1995.
5. IEEE Guide: Test Procedures for Synchronous Machines Part I – Acceptance and Performance Testing, Part II – Test Procedures and Parameter Determination for Dynamic Analysis, IEEE Std 115-2009 (Revision of IEEE Std 115-1995), 2010.
6. IEEE PES WG 12 Report (P.L. Dandeno, Chair), Experience with stanstill frequency response (SSFR) testing and analysis of salient pole synchronous machines, IEEE Trans. Energy Conversion. 1999, Vol. 14, No. 4, pp. 1209–1217.
7. Paszek S. et al., Parameter Estimation of the Mathematical Model of a Generator, Excitation System and Turbine, Przegląd Elektrotechniczny 2005, No. 11.
DOI :
Cytuj : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. ,Kopański, P. ,Rasolomampionona, D. D. ,Lizer, M. ,Wróblewska, S. ,Lubośny, Z. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. , Estimation of Selected Synchronous Generator Parameters Based on the Gradient Method. Acta Energetica nr 1/2014
Facebook