PL Ocena wpływu masy pofermentacyjnej powstającej podczas produkcji biogazu na zawartość metali ciężkich w glebie

Journal : Agricultural Engineering
Article : Evaluation of the impact of digestate formed during biogas production on the content of heavy metals in soil

Authors :
Baki Unal, H.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr,
Hakan Bayraktar, Ö
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey,
Alkan, I.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, Izmir/Turkey,
Cengiz Akdeniz, R.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Engineering and Technology, Izmir/Turkey,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, k.borek@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Abstract : The aim of the study was to identify and assess the impact of four digestive masses obtained from different organic substrates on the content of heavy metals in soil. The study utilized soil derived from fertilizer and equipment. Timothy grass was used as a test plant. The effect of a fertilizer on the analyzed mass was compared with the objects of reference, which were: a control object (without fertilization), fertilized objects with the use of ammonium nitrate, fresh pig slurry and mineral fertilizer YaraMila. Experiment was conducted in quadruplicate, consisting of the total of 76 objects. Based on the survey, it was found that the use of digestive for fertilizing purposes is justified because of its impact on various soil parameters and is comparable to the impact of traditional fertilizers such as manure, ammonium nitrate and mineral compound fertilizers. The use of the digestive did not cause greater accumulation of heavy metals in the soil, than it is in case of the use of ammonium nitrate fertilizer or fresh manure, which further confirms that these products are safe and can be applied alternatively with traditional fertilizers.

Celem pracy było określenie i ocena wpływu stosowania czterech materiałów pofermentacyjnych uzyskanych z różnych substratów organicznych na zawartość metali ciężkich w glebie. Do badań wykorzystano glebę pochodzącą z trwałych doświadczeń nawozowych. Rośliną testową była trawa tymotka. Efekt nawozowy analizowanych mas porównywany był z obiektami odniesienia, do których należały: kontrola (obiekt bez nawożenia), obiekty nawożone saletrą amonową, świeżą gnojowicą świńską oraz nawozem mineralnym YaraMila. Doświadczenie prowadzone było w czterech powtórzeniach, łącznie obejmowało 76 obiektów. Stosowane masy pofermentacyjne nie spowodowały większego gromadzenia metali ciężkich w glebie, niż ma to miejsce w przypadku stosowania saletry amonowej czy świeżej gnojowicy, co dodatkowo potwierdza, że są to produkty bezpieczne i mogą być alternatywą dla tradycyjnych nawozów.

Keywords : biogaz, fermentacja metanowa, masa pofermentacyjna, wykorzystanie nawozowe, doświadczenie wazonowe, metale ciężkie, biogas, methane fermentation, digestive fertilizer, pot experiment, heavy metals, content,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 2
Page : 15 – 23

Bibliography
: Alburqueque, J. A.; Fuente, C.; Ferrer-Costa, A.; Carrasco, L.; Cegarra, J.; Abad, M.; Bernal, M. P. (2012). Assessment of the fertilizer potential of digestives from farm and agroindustrial residues, Biomass and bioenergy, 40, 181-189.
Baadstorp, L. (2011). Biogaz w sektorze produkcji trzody chlewnej – doświadczenie duńskie. Trzoda Chlewna, 4, Poznań,56-60.
Borowski, S.; Domański, J. (2009) Ocena procesu kofermentacji mieszaniny pomiotu kurzego, organicznej biomasy roślinnej i osadów ściekowych. Ekologia i Technika, 4, Bydgoszcz,183-186.
Głodek, E.; Garus, T.; Janecka, L.; Kalinowski, W.; Kościanowski, J.; Werszler, A. (2007). Wprowadzenie; Podstawy w zakresie wiedzy o fermentacji metanowej; Charekterystyka elementów ciągu technologicznego; Zalety wykorzystania biogazu. W: Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego, Wydawnictwo Instytut Śląski, ISBN: 978-83-75-11059-3.
Kowalczyk-Juśko, A. (2010). Pozostałość po fermentacji beztlenowej, źródło przychodu czy kłopot? Agroenergetyka, 3, Osielsko, 36-40.
Ledakowicz, S.; Krzystek, L. (2005). Wykorzystanie fermentacji metanowej w utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Biotechnologia, 3, Poznań,166-175.
Marcato, C. E.; Pinelli, E.; Pouech, P.; Winterton, P.; Guiresse, M. (2008). Particle size and metal distributions in anaerobically digested pig slurry. Bioresource Technology, 99, 2340-2348.
Montusiewicz, A. (2008). Environmental factors affecting the biomethanization process, Archives of Environmental Protection, 3, Zabrze, 266-272.
Palm, O. (2008). The quality of liquid and solid digestate from biogas plants and its application in agriculture. In:ECN/ORBIT e.V. Workshop 2008 The future for Anaerobic Digestion of Organic Waste in Europe, 20. 2 pp. Abstract obtained from http://www.compostnetwork.info/adworkshop/presentations/pdf-berichte/20_palm_abstract.pdf (retrieved 23 February 2013)
Podkówka, Z. (2012). Substancja pofermentacyjna. W: Podkówka W., Podkówka Z., Kowalczyk-Juśko A. (ed.), Biogaz rolniczy – odmawiane źródło energii – teoria i praktyczne zastosowanie. Powszechne Wydawnictwo Leśne, Warszawa, 112-117.
Romaniuk, W. (1999). Utylizacja gnojowicy i pozyskiwanie energii w biogazowniach rolniczych. Wieś Jutra, 1, Warszawa,15-17.
Szymańska, M. (2013). Masa pofermentacyjna – uciążliwy odpad czy przydatny nawóz? Farmer, 3, 87-91.
Szymańska, M. (2011). Przetwarzanie odpadów organicznych przy zastosowaniu fermentacji metanowej oraz zagospodarowanie powstającej masy pofermentacyjnej. W: Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E. (ed.), Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, ISBN: 978-83-09-99031-4.
DOI :
Qute : Baki Unal, H. ,Hakan Bayraktar, Ö ,Alkan, I. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Borek, K. ,Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Majchrzak, M. ,Wardal, W. J. ,Wardal, W. J. , Evaluation of the impact of digestate formed during biogas production on the content of heavy metals in soil. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 2/2015
facebook