PL Ocena wybranych parametrów mikroklimatu w tuczarni z podłogą szczelinową

Journal : Agricultural Engineering
Article : Evaluation of the selected microclimate parameters in a fully-slatted piggery

Authors :
Baki Unal, H.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr,
Hakan Bayraktar, Ö
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey,
Alkan, I.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, Izmir/Turkey,
Cengiz Akdeniz, R.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Engineering and Technology, Izmir/Turkey,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, k.borek@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Cengiz Akdeniz, R.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir, cengiz.akdeniz@ebiltem.ege.edu.tr,
Haghighat Shishvan, S.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Pytlowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Tomasz.Jakubowski@ur.krakow.pl,
Kapela, K.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, krzysztof.kapela@uph.edu.pl,
Gugała, M.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Sikorska, A.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Borusiewicz, A.
Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Łomża,
Panasiewicz, M.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Sobczak, P.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Mazur, J.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, jacek.mazur@up.lublin.pl,
Zawiślak, K.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Nadulski, R.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Rzeźnik, W.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznan, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań, w.rzeznik@itep.edu.pl,
Mielcarek, P.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznan, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań,
Abstract : The microclimate in livestock buildings is very important for health and welfare of farm animals, as well as for the efficiency of livestock production. The aim of the study was to evaluate the microclimate based on measurements of the selected parameters in a two-storey, fully-slatted piggery from July to October 2013. For five selected days, temperature and relative humidity inside the building, the concentration of NH3, CO2 and N2O and air exchange were recorded. The evaluation of temperature and humidity conditions showed that in the monitored piggery, pigs can be exposed to heat stress. The duration of adverse conditions can be as high as 80% of the day in the summer season. Mean daily NH3 concentrations ranged from 5.92 to 19.51 ppm, and were lower than the limit of 20 ppm. The analysis of the daily distribution of ammonia concentrations showed that in the autumn they were higher than the limit for 40% of the day. Daily average values of CO2 concentrations ranged from 1092 to 2407 ppm, and were lower than the limit of 3000 ppm. Average daily N2O concentrations ranged from 0.48 to 0.82 ppm, and did not negatively affect the comfort of the animals.

Mikroklimat w budynkach inwentarskich ma szczególne znaczenie dla dobrostanu i zdrowia zwierząt hodowlanych oraz wpływa na wydajność produkcji zwierzęcej. Celem podjętych badań była ocena wybranych parametrów mikroklimatu w dwukondygnacyjnej tuczarni z podłogą szczelinową w okresie od lipca do października 2013 roku. Przez pięć wybranych dni monitorowane były: temperatura i wilgotność względna powietrza wewnątrz budynku, stężenie NH3, CO2 i N2O oraz wymiana powietrza. Ocena warunków temperaturowo-wilgotnościowych w tuczarni wykazała, że w badanym obiekcie, u świń może wystąpić stres cieplny. Czas trwania niekorzystnych warunków może sięgać w sezonie letnim nawet 80% doby. Średnie dobowe stężenia NH3 wynosiły od 5,92 do 19,51 ppm i były mniejsze niż dopuszczalne 20 ppm. Analiza dobowego rozkładu stężeń amoniaku wykazała, że w okresie jesiennym wystąpiły przekroczenia wynoszące około 40% doby. Wartości średnich dobowych stężeń CO2 wynosiły od 1092 do 2407 ppm i były mniejsze niż dopuszczalna wartość 3000 ppm. Średnie dobowe wartości stężeń N2O wynosiły od 0,48 do 0,82 ppm i nie wpływały negatywnie na komfort zwierząt.

Keywords : mikroklimat, tuczarnia, stężenie gazów, system bezściółkowy, microclimate, piggery, gas concentration, fully-slatted floor,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publication date : 2015
Number : Vol. 19, No. 2
Page : 75 – 87

Bibliography
: Augustyńska-Prejsnar, A.; Ormian, M. (2012). Ocena mikroklimatu w budynku dla loch w różnych porach roku. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(76), 95-101.
Blanes-Vidal, V.; Hansen, M.N.; Pedersen, S.; Rom, H.B. (2008). Emissions of ammonia, methane and nitrous oxide from pig houses and slurry: Effects of rooting material, animal activity and ventilation flow. Agriculture, Ecosystems and Environment, 124, 237-244.
Chase, L.E. (2004). Climate Change Impacts on Dairy Cattle. Obtained from: http://www.climateandfarming.org/pdfs/FactSheets/III.3Cattle.pdf.
Duchaine, C.; Grimard, Y.; Cormier, Y. (2000). Influence of building maintenance, environmental factors, and seasons on airborne contaminants of swine confinement buildings. American Industrial Hygiene Association Journal, 61, 56-63.
Ekkel, E.D.; Spoolder, H.A.M.; Hulsegge, I.; Hopster, H. (2003). Lying characteristics as determinants for space requirements in pigs. Applied Animal Behaviour Science, 80, 19-30.
Głuski, T. (2008). Metody określania temperatury wewnętrznej w budynkach dla bydła. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 31-36.
Hoha, G.V.; Costăchescu, E.; Nica, A.; Dunea, I.B.; Păsărin, B. (2013). The influence of microclimates conditions on production performance in pigs. Lucrări Ştiinţifice-Seria Zootehnie, 59, 165-169.
Kim, K.Y.; Ko, H.J.; Kim, H.T.; Kim, Y.S.; Roh, Y.M.; Lee, Ch.M.; Kim, Ch.N. (2008). Quantification of ammonia and hydrogen sulfide emitted from pig buildings in Korea. Journal of Environmental Management, 88, 195-202.
Kołacz, R.; Dobrzański, Z. (2006). Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wrocław, Wyd. AR, ISBN 83-60574-02-2.
Lewandowski, J. (1997). Mikroklimat w obiektach inwentarskich dla trzody chlewnej i bydła. Warszawa, IBMER, ISBN 83-86264-38-1.
Louhelainen, K.; Kangas, J.; Veijanen, A.; Viilos, P. (2001). Effect of in situ composting on reducing offensive odors and volatile organic compounds in swineries. American Industrial Hygiene Association Journal, 62, 159-167.
Lyons, C.A.P.; Bruce, J.M.; Fowler, V.R.; English, P.R. (1995). A comparison of productivity and welfare of growing pigs in four intensive systems. Livestock Production Science, 43, 265-274.
Margeta, V.; Kralik, G.; Hanzek, D.; Margeta, P. (2010). Deep-litter pig keeping (A review). Acta Agraria Kaposváriensis, 14(2), 209-213.
Mielcarek, P.; Rzeźnik, W. (2014). Badania parametrów mikroklimatu w tuczarni na głębokiej ściółce. W: Aktualne problemy inżynierii biosystemów. Red. Lipiński M., Przybył J. Monografia. Poznań, Wydawnictwo UP, 207-218.
Mihina, Š.; Sauter, M.; Palkovičová, Z.; Karandušovská, I.; Brouček, J. (2012). Concentration of harmful gases in poultry and pig houses. Animal Science Papers and Reports, 30(4), 395-406.
National Research Council (1971). A guide to environmental research on animals. National Academy of Science, Washington, DC.
Nawrocki, L.; Klimkiewicz, G. (2003). Kodeks zaleceń i praktyk do utrzymania dobrostanu świń. Warszawa, IBMER, ISBN 83-86264-92-6.
Ngwabie, N.; Jeppsson, K.H.; Nimmermark, S.; Gustafsson, G. (2011). Effects of animal and climate parameters on gas emissions from a barn for fattening pigs. Applied Engineering in Agriculture, 27(6), 1027-1037.
Van Ransbeeck, N.; van Langenhove, H.; Demeyer, P. (2013). Indoor concentrations and emissions factors of particulate matter, ammonia and greenhouse gases for pig fattening facilities. Biosystems Engineering, 116, 518-528.
Romaniuk, W.; Overby, T. (2005). Systemy utrzymania świń. Poradnik. Warszawa, IBMER, ISBN 83-86264-98-5.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dz.U. 2010 nr 56 poz. 344.
Sada, O.; Reppo, B. (2008). Indoor climate pigsty with deep litter and liquid system in summer. Agronomy Research, 6(2), 67-78.
Scott, K.; Chennells, D.J.; Campbell, F.M.; Hunt, B.; Armstrong, D.; Taylor, L.; Gill, B.P.; Edwards, S.A. (2006). The welfare of finishing pigs in two contrasting housing systems: Fully-slatted versus straw-bedded accommodation. Livestock Science, 103, 104-115.
Soldatos, A.G.; Arvanitis, K.G.; Daskalov, P.I.; Pasgianos, G.D.; Sigrimis, N.A. (2005). Nonlinear robust temperature–humidity control in livestock buildings. Computers and Electronics in Agriculture, 49, 357-376.
Staicu, E.; Drăghici, M.; Bădic, L.; Ivanciu, C.; Mitrănescu, E. (2008). Research on monitoring microclimate chemical factors and their influence on the welfare of intensive swine rearing system. Bulletin UASVM, Veterinary Medicine, 65(1), 222-224.
Traczykowski, A. (2008). Mikroklimat w chlewni. Trzoda Chlewna, 11, 17-19.
Witte, D.P., Ellis, M., McKeith, F.K., Wilson, E.R. (2000). Effect of dietary lysine level and environment temperature during the finishing phase on the intramuscular fat content of pork. Journal of Animal Science, 78, 1272–1276.
Żelazny, H. (2005). Wpływ modernizacji wewnętrznych powierzchni obudowy na temperaturę wynikową w tuczarni trzody chlewnej. Inżynieria Rolnicza, 1(61), 193-199.
DOI :
Qute : Baki Unal, H. ,Hakan Bayraktar, Ö ,Alkan, I. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Borek, K. ,Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Majchrzak, M. ,Wardal, W. J. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Haghighat Shishvan, S. ,Jakubowski, T. ,Pytlowski, T. ,Jakubowski, T. ,Kapela, K. ,Gugała, M. ,Sikorska, A. ,Borusiewicz, A. ,Panasiewicz, M. ,Sobczak, P. ,Mazur, J. ,Zawiślak, K. ,Nadulski, R. ,Rzeźnik, W. ,Mielcarek, P. ,Mielcarek, P. , Evaluation of the selected microclimate parameters in a fully-slatted piggery. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 2/2015
facebook