Journal : Acta Energetica
Article : Expedience of using reactive power sources installed in an MV grid for V and Q control

Authors :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk Univeristy of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Małkowski, R.
Gdańsk University of Technology, r.malkowski@ely.pg.gda.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, z.szczerba@ely.pg.gda.pl,
Abstract : The paper contains comments on the expedience, feasibility, and potential manner of using reactive power sources for V and Q control in an MV grid. Also indicated is the expedience of quality control verifi cation of 110 kV / MV transformers supplying the grid.

W artykule zawarto uwagi dotyczące celowości, możliwości oraz ewentualnego sposobu wykorzystania źródeł mocy biernej w celu regulacji U i Q w sieci SN. Wskazano również na celowość weryfikacji jakości sterowania transformatorów zasilających sieć 110 kV/SN.

Keywords : regulacja napięć, źródła mocy biernej, sieć średniego napięcia, generacja rozproszona, voltage control, reactive power control, medium voltage network, distributed generation,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2012
Number : nr 3
Page : 36 – 44

Bibliography
: 1. Machowski J. et al., Power System Dynamics – Stability and Control, John Wiley 2008.
2. Szczerba Z., Zajczyk R., Automatyka a deficyt mocy biernej w systemie elektroenergetycznym, International APE ’97 Conference, Gdańsk – Jurata 2007.
3. Małkowski R., Szczerba Z., Wpływ struktury, algorytmów działania oraz nastawień układów regulatorów transformatorów 110/SN na możliwość powstania i przebieg awarii napięciowej, International APE ’09 Conference, Gdańsk – Jurata 2009.
4. Szczerba Z., Analiza możliwości i celowości sterowania lokalnych większych źródeł mocy biernej przez nadrzędne układy regulacji w stacjach transformatorowych sieci przesyłowej. Analiza – z uwzględnieniem stanów nienormalnych, Task 8.4.2.D, Study completed under research project PBZ-MEiN-1/2/2006, ”National energy security” commissioned by the Minister of Science and Higher Education.
5. Małkowski R., Szczerba Z., Adaptive Regulation Algorithm for Transformers Feeding Distribution Grids, Acta Energetica 2010, Issue 2.
6. Małkowski R., Szczerba Z., Analiza stanu obecnego i opracowanie zmian w układach regulacji napięcia i mocy biernej w elektrowniach, stacjach sieci przesyłowej i w sieciach rozdzielczych w celu zmniejszenia ryzyka powstania awarii napięciowych w systemie elektroenegetycznym. Etap III, study commissioned by PSE-Operator, 2008.
7. Szczerba Z., Should KVARH meters be used?, Acta Energetica 2009, Issue 2.
DOI :
Qute : Adamowicz, M. ,Jaskólski, M. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Jaskólski, M. ,Małkowski, R. ,Szczerba, Z. ,Szczerba, Z. , Expedience of using reactive power sources installed in an MV grid for V and Q control. Acta Energetica nr 3/2012
facebook