PL Badania eksperymentalne obróbki erozyjno-mechanicznej elektrodą szczotkową – BEDMM.

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology
Article : Experimental investigations of the brush electro-discharge mechanical machining process – BEDMM.

Authors :
Adamczak, S.
Kielce University of Technology, Institute of Machines Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424534, adamczak@sabat.tu.kielce.pl,
Antoszewski, B.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424539,
Dindorf, R.
Kielce University of Technology, Division of Automatics and Robotics, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424481, fax (+48 41) 3424534, dindorf@eden.tu.kielce.pl,
Janecki, D.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424504, djanecki@tu.kielce.pl,
Lubecka, E.
Kielce University of Technology, Chair of Mechanical Engineering and Metrology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424534, elubecka@eden.tu.kielce.pl,
Mączyński, J.F.
Kielce University of Technology, Center for Laser Technologies of Metals, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,
Miko, E.
Kielce University of Technology. Chair of Mechanical Engineering and Metrology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, emiko@eden.tu.kielce.pl,
Mucha, Z.
Kielce University of Technology. Center for Laser Technology of Metals, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41)3424504, cltmlab@eden.tu.kielce.pl,
Orzechowski, T.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41)3424539,
Spadło, S.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, spadlo@eden.tu.kielce.pl,
Abstract : The electrical discharge mechanical machining process has been used for more than 50 years. A new type of this method, which employs the tool-electrode in the form of rotating brush consisting of wires, employed for removing material, has been presented. The electrode is elastically pressed against the machined surface. This modyfied machining method offers the following possibilities machining of surface of complex shapes, high productivity, ease of process automation. Attention has been given to the relation between the material removal rate and machining conditions. The factors causing the surface roughness and chemical composition of the superficial layer have also been taken into consideration.

Procesy obróbki wykorzystujące oddziaływania elektroerozyjno-mechaniczne są stosowane od ponad 50 lat. Zastosowano nowy rodzaj opisywanej metody, stosowanej w obróbce ubytkowej, z wykorzystaniem szczotki obrotowej jako elektrody roboczej. Elektroda w sposób elastyczny wywiera nacisk na obrabianą powierzchnię. Opisywana metoda umożliwia obróbkę powierzchni o złożonych kształtach, dużą wydajność oraz prostą możliwość automatyzacji. Zwrócono uwagę na zależność wydajności od warunków procesu. Ponadto omówiono czynniki wpływające na chropowatość powierzchni i skład chemiczny warstwy wierzchniej.

Keywords : EDM, elektroda szczotkowa, elektroda podatna, obróbka hybrydowa, chropowatość powierzchni, BEDMM, EDM, brush electrode, flexible electrode, hybrid machining, surface roughness, BEDMM,
Publishing house : Komitet Budowy Maszyn PAN
Publication date : 2001
Number : Vol. 25, nr 3
Page : 117 – 135

Bibliography
:
DOI :
Qute : Adamczak, S. ,Antoszewski, B. ,Dindorf, R. ,Janecki, D. ,Lubecka, E. ,Mączyński, J.F. ,Miko, E. ,Mucha, Z. ,Orzechowski, T. ,Spadło, S. ,Spadło, S. , Experimental investigations of the brush electro-discharge mechanical machining process – BEDMM.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 3/2001
facebook