Pharmacokinetics and anticancer activity of Fotochlorin

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Farmakokinetyka i aktywność przeciwnowotworowa preparatu fotochlorin

Authors :
Przywara, S.
Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia,
Tokarz, A.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Stawarz, M.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 53-124 Wrocław,
Dawgul, M.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Poznak, N.
Oddział Oftalmologiczny, Centrum Medyczne MTZ, ul. Strachanovska 10, Minsk, Białoruś,
Mrugała-Przybyła, B.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej ŚAM, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom,
Boerner, E.
Wydział Fizjoterapii AWF- Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Demczuk-Włodarczyk, E.
Wydział Fizjoterapii, AWF – Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. (071) 348 30 17,
Makarska, M.
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin,
Drozd, D.
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław,
Ivanov, A.
Rada-Farma Sp. z.o.o., ul. Winnickaja 10, 117192 Moskwa, Rosja,
Abstract : Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych skuteczności fotouczulacza Fotochlorin w fotodynamicznej terapii (PDT) nowotworów przeprowadzonej na myszach z wszczepionym nowotworem embriokarcinoma T36. Fotodynamiczna terapia z wykorzystaniem Fotochlorinu wywołuje wyraźną destrukcję nowotworu i przyczynia się do prawie dwukrotnego przedłużenia życia zwierząt doświadczalnych w grupie naświetlanej promieniowaniem lasera w dawce 300 J/cm2.

The paper presents results of laboratory investigations on photodynamic efficacy of photosensitizer Fotochlorin. The experiments were carried on mice with subcutaneous implanted embriocarcinoma T36. Photodynamic therapy (PDT) with Fotochlorin caused cancer destruction and near twice increases the animals survival time.

Keywords : terapia fotodynamiczna, PDT, fotochlorin, photodynamic therapy, PDT, fotochlorin,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2001
Number : Vol. 7, nr 3-4
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Przywara, S. ,Tokarz, A. ,Stawarz, M. ,Dawgul, M. ,Poznak, N. ,Mrugała-Przybyła, B. ,Boerner, E. ,Demczuk-Włodarczyk, E. ,Makarska, M. ,Drozd, D. ,Ivanov, A. ,Ivanov, A. , Farmakokinetyka i aktywność przeciwnowotworowa preparatu fotochlorin. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 3-4/2001
facebook