Journal : Acta Energetica
Article : Fast-Valving of Large Steam Turbine Units as a Means of Power System Security Enhancement

Authors :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Gil, W.
MIKRONIKA, wieslaw@mikronika.com.pl,
Wronek, P.
MIKRONIKA, wronek@mikronika.com.pl,
Glik, K.
Warsaw University of Technology, krzysztof.glik@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Gontarz, K.
Warsaw University of Technology, kamil.gontarz@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Klucznik, J.
Institute of Power Engineering, Gdańsk Branch, j.klucznik@ien.gda.pl,
Kopański, P.
Warsaw University of Technology, pawel.kopanski@ien.pw.edu.pl,
Rasolomampionona, D. D.
Warsaw University of Technology, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering, Marcin.Lizer@ien.com.pl,
Wróblewska, S.
Institute of Power Engineering, Sylwia.Wroblewska@ien.com.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Dobrzyński, K.
Gdańsk University of Technology, k.dobrzynski@eia.pg.gda.pl,
Małkowski, R.
Gdańsk University of Technology, r.malkowski@ely.pg.gda.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Pawlak, M.
Warsaw University of Technology , m.pawlak@mchtr.pw.edu.pl,
Karczewski, J.
Institute of Power Engineering , jacek.karczewski@itc.edu.pl,
Pustułka, M.
Wrocław University of Technology, mateusz.pustulka@pwr.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Wrocław University of Technology, miroslaw.lukowicz@pwr.wroc.pl,
Iżykowski, J.
Wrocław University of Technology, jan.izykowski@pwr.wroc.pl,
Sobczak, B.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division , B.Sobczak@ien.gda.pl,
Rink, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division , R.Rink@ien.gda.pl,
Głaz, M.
PSE SA , Marek.Glaz@pse.pl,
Sobczak, B.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division , B.Sobczak@ien.gda.pl,
Rink, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division , R.Rink@ien.gda.pl,
Kuczyński, R.
PSE SA , Rafał.Kuczynski@pse.pl,
Trębski, R.
PSE SA , Robert.Trebski@pse.pl,
Abstract : Fast-valving assists in maintaining system stability following a severe transmission system fault by reducing the turbine mechanical power. Fast-valving consists in rapid closing and opening of steam valves in an adequate manner to reduce the generator accelerating power following the recognition of a severe fault. FV can be an effective and economical method of meeting the performance requirements of a power system in the presence of an increase in wind and solar generation in the power system, newly connected large thermal units and delaying of building new transmission lines. The principle of fast-valving and advantages of applying this technique in large steam turbine units was presented in the paper. Effectiveness of fast-valving in enhancing the stability of the Polish Power Grid was analyzed. The feasibility study of fast-valving application in the 560 MW unit in Kozienice Power Station (EW SA) was discussed.

Autorzy przedstawili w artykule zasady działania szybkiego zaworowania (ang. fast-valving) i korzyści stosowania tej techniki we współczesnych systemach elektroenergetycznych. Omówione zostały modelowe badania skuteczności FV w warunkach KSE oraz analiza możliwości wprowadzenia FV na bloku 560 MW elektrowni Kozienice, wykonane w ramach I etapu pracy IASE Wrocław i Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, której przedmiotem jest analiza możliwości zastosowania FV w pracujących w KSE i planowanych do przyłączenia dużych blokach konwencjonalnych.

Keywords : szybkie zaworowanie, fast-valving, elektroenergetyka, fast-valving, power system stability, electric power engineering,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 1
Page : 166 – 175

Bibliography
: 1. Network Code for Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators, ENTSO-E 26 June 2012.
2. Erlich I. i in., Advanced requirements for thermal power plants for system stability in case of high wind power infeed, 7th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems, Madrid 2008.
3. Technical Background And Recommendations For Defence Plans in The Continental Europe Synchronous, Area ENTSO-E, 31 January 2011.
4. Madajewski K. i in., Studium badawcze możliwości zastosowania w KSE nowych rozwiązań APKO, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, Warszawa 2005.
5. Kundur P., Power System Stability and Control, EPRI Power System Engineering Series. McGraw-Hill Inc, New York 1994.
6. PSLF’s User Manual.
7. PSS®E Model Library.
DOI :
Qute : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Gil, W. ,Wronek, P. ,Glik, K. ,Rasolomampionona, D. D. ,Gontarz, K. ,Januszewski, M. ,Rasolomampionona, D. D. ,Kowalik, R. ,Kołodziej, D. ,Klucznik, J. ,Kopański, P. ,Rasolomampionona, D. D. ,Lizer, M. ,Wróblewska, S. ,Lubośny, Z. ,Klucznik, J. ,Dobrzyński, K. ,Małkowski, R. ,Szczerba, Z. ,Pawlak, M. ,Karczewski, J. ,Pustułka, M. ,Łukowicz, M. ,Iżykowski, J. ,Sobczak, B. ,Rink, R. ,Głaz, M. ,Sobczak, B. ,Rink, R. ,Kuczyński, R. ,Trębski, R. ,Trębski, R. , Fast-Valving of Large Steam Turbine Units as a Means of Power System Security Enhancement. Acta Energetica nr 1/2014
Facebook