Journal : Acta Energetica
Article : Flood control of the lower Vistula

Authors :
Majewski, W.
The Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute, Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Duchnowski, T. M.
Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, dzimi102@wp.pl,
Kosiński, J.
The hydroplant in Włocławek , jędrzej.kosinski@energa-hydro.pl,
Zdulski, W.
ENERGA Invest SA , wzdulski@wp.pl,
Bolt, A.
Gdańsk University of Technology , adam.bolt@wilis.pg.gda.pl,
Jerzyło, P.
Gdańsk University of Technology, patrycja.jerzyło@wilis.pg.gda.pl,
Żelazo, J.
Warsaw University of Life Sciences , jan_zelazo@sggw.pl,
Babiński, Z.
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz , babinski@gmail.com,
Habel, M.
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz , hydro.habel@gmail.com,
Kentzer, A.
Nicolaus Copernicus University in Toruń , akentzer@umk.pl,
Giziński, A.
Nicolaus Copernicus University in Toruń , agizinski@op.pl,
Wojewódzka-Król, K.
University of Gdańsk , krystyna@panda.bg.univ.pl,
Rolbiecki, R.
University of Gdańsk , rychur@panda.bg.univ.gda.pl,
Sztobryn, M.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Marzenna.Sztobryn@imgw.pl,
Sasim, M.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Marianna.Sasim@imgw.pl,
Kowalska, B.
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute , Beata.Kowalska@imgw.pl,
Szablowski, J.
Kujawsko-Pomorski Land Reclamation and Water Installations Authority in Włocławek , janusz.szablowski@kpzmiuw.pl,
Brenda, Z.
Kujawsko-Pomorskie Office of Spatial and Regional Planning in Włocławek , sek.wloc@biuro-planowania.pl,
Marciniak, Ż.
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz , z.marciniak@kujawsko-pomorskie.pl,
Kosiński, J.
The Włocławek Hydroelectric Power Plant / ENERGA SA , jedrzej.kosinski@energa-hydro.pl,
Abstract : So far it has been considered that the Włocławek reservoir is of little importance for flood protection of the downstream areas. The article shows the fallacy of this opinion. The Włocławek reservoir’s potential for flood water retention is herein determined. The impact of the Lower Vistula Cascade engineering on flood risk reduction is also analysed.

Dotychczas uznawano, że zbiornik włocławski ma znikome znaczenie dla ochrony przed powodzią terenów położonych poniżej. W artykule wykazano nieprawdziwość tej opinii. Określono możliwości zbiornika włocławskiego, jeśli wykorzysta się jego potencjał retencjonowania wód powodziowych. Przeanalizowano również wpływ kaskadowej zabudowy dolnej Wisły na redukcję zagrożeń powodziowych.

Keywords : zagrożenia powodziowe, pchrona przeciwpowodziowa, redukcja zagrożeń powodziowych przez zbiornik włocławski, redukcja zagrożeń powodziowych poprzez zbiorniki Kaskady Dolnej Wisły, flood risk, flood control, flood risk reduction by the Włocławek reservoir, flood risk reduction by the Lower Vistula Cascade reservoirs,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 2
Page : 169 – 185

Bibliography
: 1. Instrukcja gospodarowania wodą na stopniu wodnym Włocławek Instructions for water management at the Włocławek barrage, Usługi Projektowe Studialne i Badawcze, Anna Śliwińska, Msc. Eng., 2006.
2. Dokumentacja ruchowa elektrowni wodnej we Włocławku Operating documentation of the hydroelectric plant in Włocławek (1971–2011).
3. Kosiński J., Ochrona przeciwpowodziowa – co mógłby Włocławek Flood control – how Włocławek could contribute, Gospodarka Wodna 2013, issue 11.
4. Malinowski R., Założenia techniczno-ekonomiczne rozwoju polskiej hydroenergetyki do 2020 roku Technical and economic assumptions for development of the Polish hydropower sector by 2020, BSiPE Energoprojekt, Warsaw 1990.
DOI :
Qute : Majewski, W. ,Duchnowski, T. M. ,Kosiński, J. ,Zdulski, W. ,Bolt, A. ,Jerzyło, P. ,Żelazo, J. ,Babiński, Z. ,Habel, M. ,Kentzer, A. ,Giziński, A. ,Wojewódzka-Król, K. ,Rolbiecki, R. ,Sztobryn, M. ,Sasim, M. ,Kowalska, B. ,Szablowski, J. ,Brenda, Z. ,Marciniak, Ż. ,Kosiński, J. ,Kosiński, J. , Flood control of the lower Vistula. Acta Energetica nr 2/2013
facebook