Journal : Acta Energetica
Article : General characteristics of the Vistula and its basin

Authors :
Majewski, W.
The Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute, Warsaw, wmaj@ibwpan.gda.pl,
Abstract : The Vistula is the largest river in Poland, which flows from the south to the north. Its mouth is on the Baltic Sea. As for hydrography the Vistula is divided into three parts: Upper – from its sources to the mouth of the River San, Middle – up to the tributary Narew River, and the Lower – up to its mouth on the sea. This article covers the Vistula and its basin management plans starting from the interwar period up to the present day. The location of the Vistula and its basin as well as land cover are described. The division of Poland into river basin districts and water regions accompanied by a description of administrative division of the country are described. Climatic conditions of Poland including precipitation and air temperatures are presented. Basic hydrological data of the Vistula and its basin is given. Parts of the Vistula basin, which are included in the Program of Natura 2000 are mentioned. Brief information concerning existing, more important hydraulic and hydroenergy structures in the main Vistula channel as well as on its tributaries are described.

Wisła jest największą polską rzeką, która płynie z południa na północ, a jej ujście znajduje się w Morzu Bałtyckim. Pod względem hydrograficznym Wisła dzieli się na trzy części: górną – od źródeł do ujścia Sanu, środkową – do dopływu Narwi i dolną – największą polską rzeką, która płynie z południa na północ, a jej ujście znajduje się w Morzu Bałtyckim. W artykule przedstawiono plany zagospodarowania Wisły i jej dorzecza, poczynając od okresu międzywojennego zą do chwili obecznej. Omówiono także położenie Wisły i jej dorzecza oraz pokrycie terenu z podziałem na sześć typów. Zaprezentowano podział Polski na obszary dorzecza i regiony wodne, jak również położenie dorzecza Wisły na tle podziału administracyjnego kraju. Przedstawiono warunki klimatyczne Polski, obejmujące opady atmosferyczne i temperatury powietrza. Podano również podstawowe dane hydrologiczne Wisły i jej dorzecza. Przedstawiono obszary dorzecza Wisły objęte Progamem Natura 2000. Podano krótkie informacje na temat istniejących ważniejszych budowli hydrotechnicznych i hydroenergetycznych w zasadniczym korycie Wisły, jak również na dopływach Wisły.

Keywords : Wisła, dorzecze Wisły, zagospodarowanie dorzecza, warunki klimatyczne, ekologia, Vistula River, basin of the Vistula, basin management, climatic condition, ecology,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2013
Number : nr 2
Page : 6 – 23

Bibliography
: 1. Atlas klimatu Polski The Atlas of the Climate of Poland, H. Lorenc ed., IMGW, Warsaw 2005.
2. Kaskada Dolnej Wisły Cascade of the Lower Vistula River, PROEKO, Warsaw 1993.
3. Majewski W., Przepływ w kanałach otwartych z uwzględnieniem zjawisk lodowych Flow in Open Channels under the influence of ice phenomena, IMGW, Warsaw 2009.
4. Majewski W., Następny stopień na dolnej Wiśle: Szansa, zagrożenie czy konieczność Another barrage on the lower Vistula, a threat or a necessity, Gospodarka Wodna (Water Resources Management) 2012, issue: 10.
5. Wisła. Monografia rzeki The Vistula. The River Monograph, A. Piskozub ed., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (Transport and Communications Publishing House), Warsaw1982.
DOI :
Qute : Majewski, W. ,Majewski, W. , General characteristics of the Vistula and its basin. Acta Energetica nr 2/2013
facebook