PL Perspektywiczne technologie wytwórcze dla polskiej elektroenergetyki

Journal : Acta Energetica
Article : Generation technologies of the future for Polish power system

Authors :
Czerwonka, P.
Uniwersytet Łódzki, P.Czerwonka@synergyplus.uni.lodz.pl,
Jabłońska, M.R.
Uniwersytet Łódzki, mjablonska@uni.lodz.pl,
Majewski, J.
ENERGA SA, jerzy.majewski@energa.pl,
Paska, J.
Politechnika Warszawska, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Szczerba, Z.
Politechnika Gdańska, z.szczerba@ely.pg.gda.pl,
Nowak, W.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, wieslaw.nowak@agh.edu.pl,
Guseva, S.
Ryski Uniwersytet Techniczny, guseva@eef.rtu.lv,
Zaporowski, B.
Politechnika Poznańska, boleslaw.zaporowski@put.poznan.pl,
Abstract : The paper presents an analysis of electricity generation technologies, as well as heat and electricity cogeneration technologies of the future for Polish power system. The analysis focuses on technologies used in three types of power plants: system large power plants, large and medium power CHP plants and small power CHP plants (distributed sources). Individual solutions are characterised by their specifi c CO2 emissions (kg CO2 /kWh) and specifi c electricity generation cost discounted for 2011 with the carbon emission cost included.

W pracy została przedstawiona analiza perspektywicznych technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dla polskiej elektroenergetyki. Analizę wykonano dla technologii stosowanych w trzech rodzajach źródeł wytwórczych: elektrowni systemowych, elektrociepłowni dużej i średniej mocy oraz elektrowni i elektrociepłowni małej mocy (źródeł rozproszonych). Poszczególne technologie zostały scharakteryzowane przez emisję jednostkową CO2 (kgCO2 /kWh) oraz jednostkowe, zdyskontowane na rok 2011, koszty wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów emisji CO2.

Keywords : technologie wytwórcze, elektrownie systemowe, elektrociepłownie, elektrociepłownie małej mocy (źródła rozproszone), system elektroenergetyczny, generation technologies, system power plants, CHP plants, small power CHP plants (distributed sources), power system,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2012
Number : nr 2
Page : 83 – 92

Bibliography
: 1. Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community.
2. Decision No. 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the eff ort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020.
3. Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No. 1013/2006 (CCS Directive).
4. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on promoting the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (RES Directive).
5. International Energy Agency Statistics, 2010.
6. Informacja statystyczna o energii elektrycznej, Agencja Rynku Energii SA, nr 12, 2010.
7. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2009, Agencja Rynku Energii SA, Warsaw, 2010.
8. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Document approved by the Council of Ministers of the Republic of Poland on 10 November 2009. Ministry of Economy of the Republic of Poland, 2009.
9. Zaporowski B., Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej, Polityka Energetyczna, 2008, t. 11, zeszyt 1, pp. 531–542
DOI :
Qute : Czerwonka, P. ,Jabłońska, M.R. ,Majewski, J. ,Paska, J. ,Kołodziej, D. ,Szczerba, Z. ,Nowak, W. ,Guseva, S. ,Zaporowski, B. ,Zaporowski, B. , Generation technologies of the future for Polish power system. Acta Energetica nr 2/2012
facebook