Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Gradientowe pole magnetyczne w medycynie

Authors :
Grudzień, M.
Przychodnia Specjalistyczno- Rehabilitacyjna “Pulsantis” we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 3, tel. +48 (0) 71 339 11 40, pulsantis@ poczta.onet.pl,
Malicka, I.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, teł. +48 (0) 71 347 35 19, iwona.malicka@awf.wroc.pl,
Korzewski, J.
Oddział Psychoterapii, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków, lei. +48 (12) 615 17 00, jerzykorz@wp.pl,
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (0) 94 354 46 20, : sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Janicki, J.
PIW PROMAX MEDIC, Instytut Badań Fizykomedycznych (IBF). ul. Matejki 48, 62-041 Puszczykowo, prezes@ibf.com.pl,
Abstract : W artykule wskazano podstawy działania stałego niejednorodnego pola magnetycznego (SNPM), potwierdzone w badaniach klinicznych oraz piśmiennictwie naukowym. Omówiono również wpływ tego pola na poruszające się obiekty w organizmie żywym oraz podstawowe układy człowieka i wybrane schorzenia. Celem było przedstawienie podstaw oddziaływania SNPM na organizm żywy w kontekście licznych badań związanych z zastosowaniem terapeutycznym.

Keywords : pole magnetyczne, gradientowe pole magnetyczne,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 2
Page : 127 – 128

Bibliography
: 1. Ch. Polk, E. Postów: Biological Effects of Elektromagnetic Fields-Second edition, Handbook, CRC Press 1996; Frankel Richard B., Liburdy Robert P.: Biological Effects of Static Magnetic Fields, s. 149-184.
2. F.S. Barnes, B. Greenebaum: Bioengineering and Biophysical Aspects of Electromagnetic Fields – third edition, Handbook, CRC Press, 2006; Ueno Shoogo, Shigemitsu Tsukasa; Biological Effects of Static Magnetic Fields, s. 203-260.
3. A.M. Demeckij, W.N. Czernow: Mechanizmy leczniczego wpływu pola magnetycznego – zbiór prac naukowych, Ministerstwo Ochrony Zdrowia ZSRR, Rostów nad Donem, 1987.
4. Y. Seno, J. Otsuka, O. Matsuoka, N. Fuchikami: Heitler-lon-don Calculation on the Bonding of Oxygen to Hemoglobin, i. Singlet States in the Case of o-o Axis Parallel to Heme Plane, J. Phys. Soc. Jpn., vol. 33, 1972, s. 1645-1660.
5. W.W. Skorczeletti: Elektrochemia teoretyczna, Leningrad 1974.
6. W. Samborski, A. Kolczewska: Zastosowanie stałego pola magnetycznego w leczeniu chorych na fibromialgię, Medical News, vol. 64(4), 1993, s. 45-52.
7. J. Nikisch, J. Paluszak: Wpływ stałego pola magnetycznego wytwarzanego przez biostymulator magnetyczny na przebieg restytucji powysiłkowej, Medycyna Sportowa, vol. 31(9), 1993, s. 11.
8. J. Nikisch, J. Paluszak: Wpływ stałego, niejednorodnego poła magnetycznego na zmiany objętości wyrzutowej serca podczas restytucji powysiłkowej, Medycyna Sportowa, vol. 39(10), 1993, s. 7-8.
9. J.S. Janicki, Ł.J. Janicki: Wpływ gradientowego pola magnetycznego na organizm człowieka, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 300-301.
10. C. Vallbona, T. Richards: Evolution of Magnetic Therapy from Alternative to Traditional Medicine, Phys Med Rehabil Clin N Am, vol. 10(3), 1999, s. 729-754.
11. N.K. Eccles: A critical review of randomized controlled trials of static magnets for pain relief, J Altern Complement Med., vol. 11(3), 2005, s. 495-509.
DOI :
Qute : Grudzień, M. ,Malicka, I. ,Korzewski, J. ,Wojciechowski, J. ,Janicki, J. ,Janicki, J. , Gradientowe pole magnetyczne w medycynie. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 2/2009
facebook